Rozširovanie 

Publikované 20.09.2022

Na zasadnutí Rady OECD  25. 1. 2022 rozhodlo 38 členských krajín OECD o otvorení prístupových rokovaní s Argentínou, Brazíliou, Bulharskom, Chorvátskom, Peru a Rumunskom.

 

Spoločne s rezolúciou o otvorení prístupových rokovaní Rada OECD súhlasila aj s listom generálneho tajomníka OECD adresovanom kandidátskym krajinám, ktorý obsahuje informáciu o prijatí Vyhlásenia o vízii OECD, vyhlásenia ministerského zasadnutia Rady (MCM) v roku 2021 a výzvu kandidátskym krajinám, aby potvrdili svoju podporu pre spoločné hodnoty, víziu a priority OECD uvedené v týchto dokumentoch.

 

Následne päť kandidátskych krajín - Brazília, Bulharsko, Chorvátsko, Peru a Rumunsko jednoznačne potvrdili svoj súhlas s Vyhlásením o vízii OECD, vyhlásením ministerského zasadnutia Rady 2021 a s hodnotami OECD.

 

Prístupové rokovania kandidátskych krajín sa budú realizovať na základe tzv. cestovných máp (roadmaps), ktoré boli schválené a odovzdané kandidátskym krajinám počas ministerského zasadnutia Rady 2022 v júni. Prístupový proces má dve fázy – technickú (hodnotenie vo vybraných výboroch OECD) a politickú (rozhodnutie Rady OECD).