Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Colné predpisy

Colné a devízové predpisy v Kanade patria do pôsobnosti federálnych úradov a zodpovedajú predpisom podobných krajín ako napr. USA. Predpisy vydáva a ich kontrolu vykonáva Tax and Revenue Canada. Colnú kontrolu v oblasti importu poľnohospodárskych výrobkov vykonáva Ministerstvo poľnohospodárstva Kanady. Platné predpisy sa líšia v závislosti od toho, či je tovar dovážaný z USA alebo z iných krajín.

 


Každý cudzinec, ktorý prichádza do Kanady, sa musí podrobiť colnej kontrole. Kanadská colná prax je veľmi citlivá a reštriktívna, osobitne k dovozu potravín, rastlín a živých zvierat., v dôsledku obáv z importu nákazlivých chorôb. Colné orgány často prevážaný tovar, ktorý je nežiaduci, zabavujú bez výnimky. Obmedzenia sa týkajú dovozu tabakových výrobkov a alkoholických nápojov. Vývoz z Kanady prakticky nie je obmedzený a pri výjazde z Kanady je colná kontrola výnimočná. 

 


Oslobodenie od cla sa vzťahuje na veci osobnej potreby, darčekové predmety v celkovej colnej hodnote do 60 CAD, maximálne 200 ks cigariet, 50 ks cigár alebo 200 g čistého tabaku pre cestujúcich starších ako 19 rokov / v provinciách Quebec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut a Yukon je veková hranica 18 rokov/, alkoholické nápoje do 1,14 l objemu /vína alebo destiláty/, 24 plechoviek piva alebo 8,5 litra fľaškového piva pre cestujúcich starších ako 19 rokov /tieto nápoje nesmú byť v Kanade predané/, vozidlo na súkromné účely, toto však musí prejsť technickou kontrolou v provincii v mieste pobytu, musí spĺňať kanadské bezpečnostné a emisné normy /pri dlhodobom pobyte/. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18/05/2018