Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Hlásenie pobytu občanov SR

Od 1.7.2006 (zákon č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 496/2008 Z.z.) sa všetci občania SR prihlasujú k trvalému či prechodnému pobytu v SR už nie na polícii, ale v tzv. ohlasovniach na obecných a mestských úradoch a obyvatelia hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice v príslušnej mestskej časti.


Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu v SR.

Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má zákonnú povinnosť ešte pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu v SR. V tomto ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu v zahraničí.

Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, môže tak urobiť prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom konzulárneho oddelenia veľvyslanectva alebo generálneho konzulátu SR v zahraničí. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v SR, občan SR spolu s tlačivom pdf Odhlasovací lístok z trvalého pobytu v SR  (pdf; 103.92 KB) odovzdá tiež občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie prečo. Údaje o deťoch do 15 rokov, u ktorých sa tiež žiada o odhlásenie z trvalého pobytu, sa zapisujú do odhlasovacieho lístka rodiča. Deti nad 15 rokov musia o odhlásenie požiadať samostatnou žiadosťou. Odhlásenie z trvalého pobytu v SR nie je spoplatnené.

Občan SR s trvalým pobytom v zahraničí, ktorý plánuje zdržiavať sa na území SR po dobu viac ako 90 dní, je povinný do 10 dní od ubytovania hlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a koniec prechodného pobytu.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 11. júna 2013

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-30 10:52:37.674 Dátum vytvorenia: Sun Oct 24 15:16:04 CEST 2010