Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov).

 

Ako a kde možno podať žiadosť o výpis z registra trestov 

Žiadosť o výpis z registra trestov možno podať iba osobne na našom zastupiteľskom úrade na originálnom predpísanom pdf tlačive  (pdf; 241.28 KB) alebo elektronicky. Aj v prípade podania elektronickej žiadosti je však naďalej potrebné prísť osobne na náš zastupiteľský úrad z dôvodu overenia totožnosti. Alternatívou je podanie žiadosti o výpis splnomocnenou osobou na našom zastupiteľskom úrade alebo na Slovensku (napríklad na niektorej z pobočiek Slovenskej pošty). Takéto splnomocnenie, resp. podpis splnomocňujúcej osoby na plnej moci musí byť notársky overený niektorým z našich honorárnych konzulárnych úradníkov v Kanade alebo kanadským notárom spolu s príslušným vyšším overením pre použitie v SR. Zároveň nesmie byť staršie ako 30 dní. Podanie žiadosti o výpis z registra trestov na honorárnom konzuláte nie je možné.     
V prípade podania elektronickej žiadosti o výpis je jej vybavenie vo väčšine prípadov možné na počkanie (žiadosť je spracovaná a vybavená počas osobnej prítomnosti žiadateľa na našom úrade).   

 

Potrebné doklady

Okrem žiadosti o výpis z registra trestov je potrebné predložiť:
•    Doklad totožnosti žiadateľa (cestovný pas, občiansky preukaz...);
•    Originál rodného listu žiadateľa, resp. osoby, ktorej sa výpis týka.

Neúplné žiadosti o výpis nemôžu byť akceptované. V prípade, ak žiadateľ chce, aby mu bol doručený výpis z registra trestov zaslaný poštou, priloží k žiadosti aj tzv. predplatenú obálku s uvedenou spiatočnou adresou, kam mu bude výpis z registra trestov zaslaný.

 

Superlegalizácia výpisu z registra trestov

V prípade požiadavky o vyššie overenie (tzv. superlegalizáciu) výpisu z registra trestov je potrebné túto možnosť zvoliť pri vypĺňaní elektronického formulára. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina kanadských úradov nevyžaduje vyššie overenie cudzích výpisov z registra trestov (napr. pri podávaní žiadosti o trvalý pobyt v Kanade), žiadosť o superlegalizáciu odporúčame zvoliť iba v prípade jednoznačnej potreby. Superlegalizácia výpisu je vykonávaná na Slovensku, preto treba počítať, že doručenie superlegalizovaného výpisu môže trvať až niekoľko týždňov.      

 

Poplatky

Poplatok za podanie žiadosti o výpis z registra trestov (10 EUR) v CAD je pohyblivý v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu EUR-CAD. Kontaktujte preto, prosím, naše veľvyslanectvo a informujte sa o aktuálnej výške poplatku v CAD. Poplatky môžu byť uhradené v hotovosti alebo formou certifikovaného šeku / money order. Platba bankovou kartou nie je možná.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-29 08:20:30.691 Dátum vytvorenia: Wed Oct 10 10:13:18 CEST 2012