Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Zmena mena a priezviska

Žiadosť sa podáva na predpísanom formulári. pdf Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska  (pdf; 66.87 KB)

K žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  • rodný list,
  • sobášny list,
  • rodné listy neplnoletých detí, na ktoré sa zmena vzťahuje,
  • doklad o slovenskom občianstve (listina o udelení občianstva, osvedčenie o občianstve, slovenský pas),
  • originál kanadského rozhodnutia o zmene mena musí byť najskôr autorizovaný na kanadskom ministerstve zahraničných vecí (DFAIT, 111 Sussex Drive, Ottawa, ON, K1A 0G2, tel: 613-995-0119) a následne superlegalizovaný konzulárnym oddelením nášho zastupiteľského úradu v Ottawe,
  • doklad o tom, kedy ste neboli slovenským občanom,
  • poplatok, výšku ktorého si overte na veľvyslanectve.


Keď bude Vaša žiadosť kompletná, zašleme ju úradu, ktorý vydal váš rodný list. Po kladnom posúdení vám tento úrad zašle rozhodnutie o povolení zmeny mena, ktoré vám zašleme po zaplatení poplatku.

Upozornenie: Veľvyslanectvo prijíma ako platbu len Money Order, certifikované šeky alebo hotovosť.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-24 08:19:32.949 Dátum vytvorenia: Mon Nov 26 11:45:53 CET 2007