Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Štipendiá

Štipendiá vlády SR pre krajanov na akademický rok 2016/2017 


Dovoľujeme si Vás informovať o ponuke štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2016/2017.

Zoznam krajín, počet štipendijných miest, ako aj podskupiny študijných odborov v zmysle sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania v SR na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch potvrdil Odbor kultúrnej diplomacie MZV a EZ SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 571/2015 zo dňa 21. 10. 2015 ku Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku Slovákom  žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016-2020 so zachovaním podmienok záväzných pre členské krajiny OECD pre oblasť oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) v akademickom roku 2016/2017.  Pre Slovákov žijúcich vo Francúzsku na akademický rok 2016/2017 je 1 doktorandské miesto.

Žiadosti o poskytnutie štipendií sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, v termíne od 29.03. 2016 do 30.05. 2016, kde je zároveň dostupný manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“ so všetkými aktuálnymi informáciami. Prípadné technické otázky je možné konzultovať na adrese helpdesk@studyabroad.sk resp. telefonicky na +421 907 551 404.

Dátum poslednej aktualizácie: 6.4.2016 Dátum vytvorenia: 6.4.2016