Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe

Pelléova 12, 160 00, Praha 6, Česko
Mapka polohy
Tel.: +420 233113051
Fax: +420 233113054
Mobil: +420 607646573 (pohotovostný mobil v mimopracovnom čase)
Email: emb.prague@mzv.sk

Tranzit cez územie Českej republiky od 30. marca 2020 00:00

 

Emailová adresa pre otázky o cestovaní z ČR na Slovensko
Otázky týkajúce sa cestovania z ČR do SR  a všetkých ďalších konzulárnych záležitostí prosíme v čase mimoriadneho stavu posielať VÝLUČNE na cons.prague@mzv.sk. Prosíme, aby ste emailové konzulárne dožiadania neposielali na emb.prague@mzv.sk ani paralelne na obe adresy z dôvodu, že nám zahlcujú schránku a spôsobujú oneskorenie vybavenia Vášho dožiadania.

 

 

ZMENA REŽIMU VYBAVOVANIA OSOBNÝCH PODANÍ OBČANOV SR NA KONZULÁRNOM ODDELENÍ VEĽVYSLANECTVA

Vzhľadom na prijaté zákonné opatrenia SR a ČR na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom COVID-19 a v záujme samotnej ochrany zdravia klientov oznamujeme, že s platnosťou od 17. marca 2020 až do odvolania sa obmedzujú osobné podania občanov SR na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR v Prahe, vrátane tých, ktoré boli objednané cez rezervačný systém. V nevyhnutných prípadoch,  prosíme, aby ste vopred telefonicky kontaktovali konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR v Prahe v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 15.30 hod na telefónnom čísle: +420 233 113 003, ktoré sa s vami dohodne ďalší postup vybavenia vášho podania. Do odvolania je tiež pozastavené prijímanie žiadostí o víza a vydávanie víz, ako aj žiadosti o povolenia na pobyt na území SR.


Upozorňujeme, že aj v prípade potvrdenia prijatia osobného podania neodkladného a závažného charakteru, môžu občania SR vstupovať do verejných priestorov konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Prahe len jednotlivo a po zmeraní telesnej teploty termokamerou. Klienti sú povinní počas návštevy konzulárneho oddelenia mať zakryté ústa a nos rúškom, príp. bavlnenou šatkou.


Za účelom zamedzenia ohrozenia verejného zdravia Veľvyslanectvo SR v Prahe dôrazne žiada občanov SR zdržať sa návštevy konzulárneho oddelenia, ak majú príznaky vírusového ochorenia COVID-19 alebo nariadenú povinnú domácu 14-dennú karanténu na území ČR.  
V prípade núdze a potreby konzulárnej pomoci, vrátane návratu občanov do SR a tranzitu cez územie ČR, môžete nepretržite kontaktovať diplomatickú službu Veľvyslanectva SR v Prahe na telefónnom čísle:  +420 607 646 573 a v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 15.30 hod aj na telefónnom čísle: +420 233 113 003. S ohľadom na veľkú vyťaženosť telefonických liniek, prosíme, občanov SR o trpezlivosť. Všetky informácie o možnostiach tranzitu občanov SR cez územie ČR, dopravy z letiska ako aj opatreniach ČR sú zverejnené a priebežne aktualizované v časti COVID-19 a AKTUALITY.

Oznamy

AKTUALITY

 • 04.04.2020
 • 04.04.2020
 • 04.04.2020
  Podľa nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3012/2020 zo 4. apríla 2020 sa od 6. apríla 2020 (v pondelok) od 7,00h nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7,00h vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. S cieľom plánovať voľné kapacity v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu na Slovensku pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí registračný formulár...
 • 03.04.2020
 • 01.04.2020
  Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe uznesenia vlády ČR z 19. marca 2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podmienkou tranzitu je, že sa občan Slovenskej republiky preukáže nótou zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe o ktorú požiada príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod...
 • 30.03.2020
  V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
 • 28.03.2020
  Od 30. marca 2020 od 00:00 hod. sa výrazne sprísňuje tranzit pre občanov SR z Letiska V. Havla v Prahe na slovenské územie. Individuálne prílety slovenskýcj občanov síce budú naďalej možné na základe notifikácií prostredníctvom verbálnych nót, avšak tranzit individuálne prilietajúcich občanov SR z Letiska V. Havla v Prahe na územie SR bude organizovaný MZVEZ SR – autobusmi, nakoľko nie je možnosť ďalej pokračovať individuálnou prepravou.
 • 27.03.2020
  V termíne od 30. marca 2020 od 00:00 hod. sa menia podmienky tranzitu územím Českej republiky. Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukážu nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadať minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty...
 • 27.03.2020
  Do 29. marca do 24.00 hod. môžu občania SR tranzitovať cez územie ČR na základe čestného prehlásenie o tranzite. Na stránke IATA je stále informácia o platnosti pôvodnej výnimky o tranzite cez Českú republiku do domovského štátu, takže letecké spoločnosti by nemali odmietnuť nástup občanovi SR na palubu, pokiaľ predloží čestné vyhlásenie o tranzite.
 • 25.03.2020
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus rokoval 25. marca 2020 prostredníctvom videokonferencie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky Alešom Chmelařom a štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska Ferencom Kuminom.
Viac