Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

  • bezvízový styk, 
  • občania Slovenskej republiky môžu cestovať na územie Českej republiky s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom; doklad musí byť platný pri vstupe do krajiny aj pri výstupe z krajiny; deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas.

Vízové podmienky, vstup na územie Českej republiky

  • bezvízový styk,
  • občania Slovenskej republiky môžu cestovať na územie Českej republiky s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom; deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas.

Diaľničné známky pre držiteľov preukazu ZŤP vydaných v Slovenskej republike


Slovenskí občania, ktorí sú zdravotne postihnutí a sú držiteľmi príslušných preukazov vydaných v Slovenskej republike, pri používaní a nákupe diaľničných známok nepožívajú na území Českej republiky žiadne úľavy.

Dopravné spojenie so Slovenskom


lietadlo - trasa – Bratislava - Košice – Praha, cena a letový poriadok záleží od leteckej spoločnosti, ročného a turistického obdobia,

vlak – množstvo vlakových spojení medzi Slovenskom a Českou republikou sa obmedzilo. Bližšie informácie, cestovné poriadky a výška cestovného, podajú jednotlivé dopravné spoločnosti, resp. železničné stanice.
Vlakové spoje spájajú Prahu nielen s Bratislavou, ale aj inými významnými slovenskými mestami a turistickými destináciami (napr..: Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Poprad, Košice, Humenné, atď. )

autobus - na úseku Bratislava – Praha - Bratislava, premáva viacero liniek. Prostredníctvom autobusových liniek je Praha priamo spojená aj s inými slovenskými mestami a turistickými destináciami. Cena je určená jednotlivými dopravnými spoločnosťami.

Autobusová preprava je lacnejšia ako vlaková.

Úroveň zdravotnej starostlivosti


Úroveň zdravotníckej starostlivosti je podobná úrovni na Slovensku, vrátane analogického systému siete zariadení. Rozvíja sa sieť súkromných zdravotníckych zariadení - nemocníc, ambulancií, najmä v oblasti stomatológie.

Každý občan členského štátu EÚ má v zmysle čl. 19 nariadenia č. 883/2004 nárok na nevyhnutnú lekársku starostlivosť v súlade s predpismi poskytujúceho štátu, t. j. za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách ako občan Českej republiky, vrátane spoluúčasti pacienta. Na uplatnenie nároku poistenec predloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Európsky zdravotný preukaz (modrá kartička). Nemožno ho použiť, ak cudzinec je v Českej republike zamestnaný. V takom prípade je poistený zamestnávateľom, ktorý mu poskytne príslušný preukaz. Ak poistenec nemá Európsky zdravotný preukaz, zdravotné zariadenie sa v prípade potreby alebo na základe žiadosti obráti na príslušnú inštitúciu so žiadosťou o jeho poskytnutie.

Zdravotná starostlivosť v zmysle uvedených európskych predpisov sa teda poskytuje turistom, študentom, vyslaným pracovníkom, uchádzačom o zamestnanie a pod. Hradí sa prostredníctvom zdravotnej poisťovne v Českej republike, ktorú si poistenci zvolili, alebo ktorú im určilo zdravotnícke zariadenie, tzv. výpomocnej zdravotnej poisťovne.

Pre účely poskytnutia tejto starostlivosti sa poistenci môžu preukázať nielen Európskym zdravotným preukazom, ale i potvrdením dočasne nahrádzajúcim tento preukaz, potvrdením o registrácii alebo preukazom poistenca EU zdržiavajúceho sa na území Českej republiky.

Zdravotné poistenie podľa uvedených predpisov nezahŕňa asistenčnú službu a náklady na repatriáciu, t. j. prevoz pacienta sanitkou či lietadlom do vlasti, alebo v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov. Preto je vhodné pri ceste do Českej republiky, ak jej cieľom nie je práca alebo trvalý pobyt, uzavrieť komerčné poistenie, ktoré zahŕňa nonstop asistenčné služby a náklady na repatriáciu.

Dátum poslednej aktualizácie: 22. júl 2015