Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Doprava z letiska V. Havla v Prahe

Informácie pre občanov SR, ktorí plánujú návrat zo zahraničia cez územie ČR - komerčnými alebo charterovými leteckými spojeniami s príletom na letisko V. Havla  v Prahe alebo komerčnými autobusovými spojeniami s príchodom do Prahy 

 
Veľvyslanectvo SR v Prahe oznamuje, že v súlade s platnými podmienkami pre vstup a tranzit občanov členských krajín EÚ na a cez územie ČR sa musí občan SR pri prekročení štátnej hranice ČR pozemnou cestou alebo po prílete na letisko V. Havla v Prahe naďalej preukázať nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. O  vystavenie nóty požiada miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine, z ktorej plánuje odchod

 

Informácie o trazite a postup pri vybavovaní nóty


V súlade platnými podmienkami vstupu občanov EÚ na územie ČR môže občan SR vstúpiť na územie ČR po prílete do Prahy alebo prekročení štátnej hranice ČR komerčným autobusovým spojením smerujúcim z Európy do Prahy len na základe predloženia nóty Veľvyslanectva SR v Prahe a za podmienky, že najneskôr do 24 hodín opustí územie ČR, pričom nesmie použiť na transfer z letiska V. Havla v Prahe alebo z autobusovej stanice v Prahe na Slovensko vnútroštátnu autobusovú alebo vlakovú dopravu, ani (zdieľanú) taxislužbu ČR.


Upozorňujeme, že transfer z Prahy na Slovensko „shuttle busmi“ organizovanými MZVEZ SR bude zabezpečený len tým občanom SR, ktorí požiadajú o vystavenie nóty miestne príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí, 72 hodín pred plánovaným príletom alebo  príchodom do Prahy.

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 24.4.2020 Dátum vytvorenia: 5.4.2020