Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Tranzit cez územie ČR

Akým spôsobom je možné tranzitovať na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu?

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe Ochranného opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR č. MZDR20599/2020-6/MIN/KAN z 3.6.2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podmienkou tranzitu je, že sa občan Slovenskej republiky preukáže nótou zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe o ktorú požiada príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod.

 

Zoznam zastupiteľských úradov SR

 

Tranzit sa musí uskutočniť v čo najkratšom čase - do 24 hodín bez povinnej karantény - len s nevyhnutnou prestávkou a počas celého tranzitu územím Českej republiky. Povinnosť mať zakrytý nos a ústa buď rúškom alebo šatkou platí na všetkých miestach, kde sa nachádzajú aspoň dve osoby v bližšej vzdialenosti než 2 metre. Cez územie Českej republiky nie je možné tranzitovať verejnou dopravou (vlaky, autobusy, mestská hromadná doprava).
 

Individuálny tranzit pozemnou dopravou

Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukáže nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadal  minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno.
 

V prípade tranzitu pravidelnou leteckou linkou s príletom na letisko v ČR, resp. príchodom autobusom do ČR, žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a čas odletu/príletu, číslo letu, evidenčné číslo vozidla, ktorým  bude cez ČR tranzitovať a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR alebo uvedie, že bude pokračovať verejnou dopravou.
 
 

Tranzit vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez územie Českej republiky nie je možný.
 

Podmienkou vystavenia nóty je docx súhlas žiadateľa s podmienkami poskytnutia konzulárnej ochrany  (docx; 20.94 KB).

 

V prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, resp. si nevie zabezpečiť individuálnu prepravu z letiska po prílete do ČR alebo po príchode autobusom do ČR, odporúčame využiť tranzit inou cestou mimo územia ČR.
 
 

V prípade tranzitu pravidelnou leteckou linkou s príletom na letisko v ČR, resp. príchodom autobusom do ČR, žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a čas odletu/príletu, číslo letu, evidenčné číslo vozidla, ktorým  bude cez ČR tranzitovať a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR.


Na občana, ktorý vstupuje na územie SR tranzitom cez ČR z inej krajiny sa vzťahuje Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4311/2020 z 22.5.2020 v znení neskorších opatrení,  t.j. izolácia v zariadeniach určených štátnom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie „eKaranténa“.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 5.6.2020 Dátum vytvorenia: 5.4.2020