Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe

Pelléova 12, 160 00, Praha 6, Česko
Mapka polohy
Tel.: +420 233113051
Fax: +420 233113054
Mobil: +420 607646573 (pohotovostný mobil v mimopracovnom čase)
Email: emb.prague@mzv.sk

Emailová adresa konzulárneho oddelenia: cons.prague@mzv.sk

Predĺženie platnosti občianskych preukazov

 

COVID-19 - Informácie o podmienkach cestovania a opatreniach v Českej republike

 
E-mailová adresa pre konzulárne informácie
Otázky týkajúce sa cestovania z ČR do SR  a všetkých ďalších konzulárnych záležitostí prosíme v čase mimoriadneho stavu posielať VÝLUČNE na cons.prague@mzv.sk. Prosíme, aby ste emailové konzulárne dožiadania neposielali na emb.prague@mzv.sk ani paralelne na obe adresy z dôvodu, že nám zahlcujú schránku a spôsobujú oneskorenie vybavenia Vášho dožiadania.

 

 

ZMENA REŽIMU VYBAVOVANIA OSOBNÝCH PODANÍ OBČANOV SR NA KONZULÁRNOM ODDELENÍ VEĽVYSLANECTVA

Vzhľadom na prijaté zákonné opatrenia SR a ČR na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom COVID-19 a v záujme samotnej ochrany zdravia klientov oznamujeme, že s platnosťou od 17. marca 2020 až do odvolania sa obmedzujú osobné podania občanov SR na konzulárnom oddelení veľvyslanectva, vrátane tých, ktoré boli objednané cez rezervačný systém.

 

V súvislosti s obmedzeným režimom práce konzulárneho oddelenia je nutné sa vopred objednať a dohodnúť termín na vybavenie každého podania, okrem žiadosti o občiansky preukaz, cestovný pas a vodičský preukaz, na telefónnom čísle: +420 233 113 003 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

 

Termíny na podanie žiadostí o občiansky preukaz, cestovný pas a vodičský preukaz sa budú zatiaľ riešiť individuálne. Konzulárne oddelenie bude telefonicky kontaktovať žiadateľov, ktorým bol zrušený termín od 17. marca 2020 a ponúkne im náhradný možný termín na podanie ich žiadosti.


Pre nové podania je možné rezervovať termín výlučne cez rezervačný systém.


Do pozornosti dávame informáciu o predĺžení platnosti občianskych preukazov, ktorým skončila platnosť počnúc 9. aprílom 2020.

 

 

VÝBERY HOTOVÝCH DOKLADOV BUDÚ MOŽNÉ LEN 1 KRÁT V TÝŽDNI  

UTOROK OD 13.00 h do 16.00 h - počnúc 19. májom 2020 do odvolania, bez objednania.

 

 

Do odvolania je tiež pozastavené prijímanie žiadostí o víza a vydávanie víz, ako aj žiadosti o povolenia na pobyt na území SR.

Upozorňujeme, že aj v prípade potvrdenia prijatia osobného podania neodkladného a závažného charakteru, môžu občania SR vstupovať do verejných priestorov konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Prahe len jednotlivo a po zmeraní telesnej teploty termokamerou. Klienti sú povinní počas návštevy konzulárneho oddelenia mať zakryté ústa a nos rúškom, príp. bavlnenou šatkou.

Za účelom zamedzenia ohrozenia verejného zdravia Veľvyslanectvo SR v Prahe dôrazne žiada občanov SR zdržať sa návštevy konzulárneho oddelenia, ak majú príznaky vírusového ochorenia COVID-19 alebo nariadenú povinnú domácu 14-dennú karanténu na území ČR.  


V prípade núdze a potreby konzulárnej pomoci, môžete nepretržite kontaktovať diplomatickú službu Veľvyslanectva SR v Prahe na telefónnom čísle: +420 607 646 573 a v pracovných dňoch v čase od 8.30 h do 15.30 h aj na telefónnom čísle: +420 233 113 051.

 

S ohľadom na veľkú vyťaženosť telefonických liniek, prosíme, občanov SR o trpezlivosť. Všetky potrebné informácie v súvislosti  cestovaním do/z/cez ČR sú zverejnené a  priebežne aktualizované v časti COVID-19 a AKTUALITY.

 

Oznamy

AKTUALITY

Viac