Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Úradné hodiny a rezervačný systém

Od 1. júla 2017 sa menia úradné hodiny konzulárneho oddelenia, pričom na vybavenie väčšiny konzulárnych podaní bude nevyhnutné si vopred rezervovať termín. Ostatné podania, na ktoré nebude potrebné rezervovanie termínu, sa budú vybavovať podľa poradia v úradných hodinách v nižšie uvedenej tabuľke.

 

Konzulárne podania s nutnosťou rezervovania termínu na osobné podanie na veľvyslanectve sa budú vybavovať v pracovné dni od 8.15 do 12.00. Rezervovanie termínu je možné elektronicky (v prípade technických problémov telefonicky v pracovné dni čase od 13.30 do 15.30 na telefónnom čísle: 233 113 003). Rezervovanie termínu je možné najskôr 3 mesiace vopred.

 

Rezervovanie termínu podania žiadosti je nutné pre nasledovné podania:

1. Žiadosť o vydanie cestovného pasu

Elektronická žiadosť o vydanie cestovného pasu a rezervácia termínu

2. Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu

Elektronická žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

3. Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Elektronická žiadosť o vydanie vodičského preukazu a rezervácia termínu

4. Žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky a vydanie slovenského rodného listu

Elektronická žiadosť o zápis o narodení dieťaťa a rezervácia termínu

5. Žiadosť o zápis sobáša do osobitnej matriky a vydanie slovenského sobášneho listu

Elektronická žiadosť o zápis o uzavretí manželstva a rezervácia termínu

6. Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu

Elektronická žiadosť o zápis o úmrtí a rezervácia termínu

7. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve a rezervácia termínu

8. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Elektronická žiadosť o udelenie štátneho občianstva a rezervácia termínu

9. Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR

Elektronická žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku a rezervácia termín

O výpis z registra trestov je možné požiadať bez rezervovania termínu v nižšie uvedených úradných hodinách alebo je možné rezervovanie konkrétneho termínu.  

Elektronická žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

 

 

Okrem uvedených podaní je možné samostatné rezervovanie termínu na podanie žiadosti o cestovný pas pre deti do 6 rokov veku, pričom žiadosti sa budú vybavovať vždy vo štvrtok v čase od 13.00 do 15.00 hod.. Rezervovať termín je možné telefonicky v pracovné dni v čase od 13.30 do 15.30 na telefónnom čísle: 233 113 000.

Ostatné konzulárne podania neuvedené vyššie sa budú vybavovať podľa poradia v nasledovných úradných hodinách:

  Úradné hodiny Poznámka
Pondelok 8.15 – 11.00  
Utorok 8.15 – 11.00 13.00-15.00 len pre výbery hotových dokladov (pasov, OP, VP, matričných dokladov)
Streda 8.15 – 11.00      
Štvrtok 8.15 – 11.00 13.00-15.00 len pre objednaných žiadateľov na podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu pre deti do 6 rokov veku (podmienkou je slovenský rodný list dieťaťa)
Piatok 8.15 – 11.00      

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-07-03 11:36:58.809 Dátum vytvorenia: Thu Mar 30 16:00:29 CEST 2017