Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Úradné hodiny a rezervačný systém

Na vybavenie väčšiny konzulárnych podaní je nevyhnutné si vopred rezervovať termín. Ostatné podania, na ktoré nebude potrebné rezervovanie termínu, sa budú vybavovať podľa poradia v úradných hodinách v nižšie uvedenej tabuľke.

 

Občanom Slovenskej republiky, ktorí chcú podávať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu alebo vodičského preukazu na našom zastupiteľskom úrade, dávame do pozornosti, aby si včas rezervovali termín, pretože termíny sú obsadené cca 3 mesiace vopred.

 

Konzulárne podania s nutnosťou rezervovania termínu na osobné podanie na veľvyslanectve sa vybavujú v pracovné dni od 8.15 do 12.00. Rezervovanie termínu je možné elektronicky (v prípade technických problémov telefonicky v pracovné dni čase od 13.30 do 15.30 na telefónnom čísle: 233 113 003. Telefónne číslo je funkčné len v uvedenom čase).

 

Rezervovanie termínu podania žiadosti je nutné pre nasledovné podania:

1. Žiadosť o vydanie cestovného pasu

Elektronická žiadosť o vydanie cestovného pasu a rezervácia termínu

2. Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu

Elektronická žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

3. Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Elektronická žiadosť o vydanie vodičského preukazu a rezervácia termínu

4. Žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky a vydanie slovenského rodného listu

Elektronická žiadosť o zápis o narodení dieťaťa a rezervácia termínu

5. Žiadosť o zápis sobáša do osobitnej matriky a vydanie slovenského sobášneho listu

Elektronická žiadosť o zápis o uzavretí manželstva a rezervácia termínu

6. Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu

Elektronická žiadosť o zápis o úmrtí a rezervácia termínu

7. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR

Elektronická žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve a rezervácia termínu

8. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Elektronická žiadosť o udelenie štátneho občianstva a rezervácia termínu

9. Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR

Elektronická žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku a rezervácia termín

O výpis z registra trestov je možné požiadať bez rezervovania termínu v nižšie uvedených úradných hodinách alebo je možné rezervovanie konkrétneho termínu.  

Elektronická žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

 

 

Okrem uvedených podaní je možné samostatné rezervovanie termínu na podanie žiadosti o cestovný pas pre deti do 6 rokov veku, pričom žiadosti sa budú vybavovať vždy vo štvrtok v čase od 13.00 do 15.00 hod.. Rezervovať termín je možné telefonicky v pracovné dni v čase od 13.30 do 15.30 na telefónnom čísle: 233 113 000.

Ostatné konzulárne podania neuvedené vyššie sa budú vybavovať podľa poradia v nasledovných úradných hodinách:

  Úradné hodiny Poznámka
Pondelok 8.15 – 11.00  
Utorok 8.15 – 11.00 13.00-15.00 len pre výbery hotových dokladov (pasov, OP, VP, matričných dokladov)
Streda 8.15 – 11.00      
Štvrtok 8.15 – 11.00 13.00-15.00 len pre objednaných žiadateľov na podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu pre deti do 6 rokov veku (podmienkou je slovenský rodný list dieťaťa)
Piatok 8.15 – 11.00      

 

Upozornenie:

Všetky správne poplatky za konzulárne úkony sa hradia v hotovosti v českých korunách pri podaní  žiadosti.

V roku 2019 bude konzulárne oddelenie okrem víkendov zatvorené aj v sviatočné dni.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 3.2.2020 Dátum vytvorenia: 30.3.2017