Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Kosovo - prijatie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19

Kosovo - prijatie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19

14.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine informuje, že Kosovo* od vyhlásenia epidémie ochorenia COVID-19 postupne prijalo viaceré opatrenia a obmedzenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 v teritóriu. Na základe negatívneho vývoja pandémie dochádza k ďalšiemu sprísňovaniu prijatých opatrení.

 

S platnosťou od zajtra (15. apríla 2020), 17:00h, do 04. mája 2020, Kosovo zavádza ďalšie obmedzenie pohybu osôb a vozidiel.

 

Je prísne zakázané opustiť obydlie z iných než taxatívne vymedzených dôvodov (nižšie).

 

Osobám starším než 16 rokov je povolený pohyb za účelom nákupu bežných tovarov (potraviny, lieky a pod.), resp. vykonania neodkladných finančných transakcií a to len po dobu 90 min. medzi 06:30 hod. a 22:30 hod. Pri pobyte na verejnosti je povinné nosenie rúška a rukavíc, vyhýbanie sa iným osobám a dodržiavanie vzdialenosti 2m (od iných osôb).

 

Pre určenie doby vychádzania je smerodajná predposledná číslica osobného čísla obyvateľa.

V prípade cudzincov je smerodajná rovnako predposledná číslica cestovného pasu, resp. ID karty a to nasledovne:

pre číslice 0 a 1 platí doba vychádzania 07:00-08:30 hod.

pre číslicu 2 platí doba vychádzania 09:00-10:30 hod.

pre číslicu 3 platí doba vychádzania 11:00-12:30 hod.

pre číslicu 4 platí doba vychádzania 13:00-14:30 hod.

pre číslice 5 a 6 platí doba vychádzania 15:00-16:30 hod.

pre číslicu 7 platí doba vychádzania 17:00-18:30 hod.

pre číslicu 8 platí doba vychádzania 19:00-20:30 hod.

pre číslicu 9 platí doba vychádzania 21:00-220:30 hod.

Počas pohybu mimo obydlia nie je povolený sprievod osoby. Výnimka sa vzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím a osoby mladšie ako 16 rokov, resp. prípady osobitého zreteľa (prevoz do nemocnice, domáce násilie a pod.).

 

Od 14. apríla 2020 je zakázaná prevádzka motorových vozidiel s výnimkou mimoriadneho povolenia. Prevádzka motorových vozidiel je povolená len osobám so zdravotným postihnutím, resp. v prípadoch potreby vyhľadania urgentnej zdravotnej pomoci.

 

Nedodržanie uvedených opatrení bude posudzované podľa zákona ako priestupok a môže byť potrestané pokutou vo výške od 1000 do 2000 EUR pre fyzické osoby a od 3000 do 8000 pre právnické osoby, pričom osoba zodpovedná za právnickú osobu môže byť potrestaná pokutou vo výške od 500 do 1500 EUR.

 

Bližšie informácie k týmto opatreniam sú uvedené na stránke Ministerstva zahraničných vecí Kosova:

https://msh.rks-gov.net/adresimi-i-ministrit-te-shendetesise-arben-vitia-ne-konferencen-e-sontme-per-media/

 

Naďalej zostávajú zatvorené hraničné priechody do Kosova vrátane medzinárodného letiska v Prištine. Vstup do Kosova (i zo Srbska) je naďalej umožnený len občanom Kosova a držiteľom medzinárodných a diplomatických pasov, ktorí pracujú alebo majú povolený pobyt v Kosove. Každý po vstupe do Kosova musí absolvovať 14 dennú karanténu.

 

Cudzincom je povolené opustiť Kosovo len na základe povolenia MZV Kosova a Kosovskej hraničnej polície, ktoré zabezpečujú zastupiteľské/styčné úrady v Kosove.

 

Pre municipality, v ktorých bola vyhlásená karanténa platí zákaz vstupu, resp. výstupu. V súčasnosti je karanténa vyhlásená v 9 municipalitách: Priština, Prizren, Ferizaj, Viti, Klinë, Malishevë, severná Mitrovica, Zvečan, Suharekë.

 

Kosovo zaviedlo informačnú linku, kde sú poskytované informácie ohľadne ochorenia COVID-19: +383 38 200 80 800. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby občania Slovenskej republiky kontaktovali orgány Kosova na telefónnom čísle: 112, kde im bude poskytnuté ďalšie usmernenie ako postupovať.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Styčného úradu Slovenskej republiky v Prištine na telefónnom čísle: +383 45 301615 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky + 421 2 5978 5978.

 

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.