1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Prvoradým poslaním našej diplomatickej misie v Ríme je zastupovanie a ochrana záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v Taliansku, v Maltskej republike a Sanmarínskej republike. Veľvyslanectvo SR ďalej zabezpečuje plnenie širokej škály úloh rozličného charakteru s cieľom dosiahnuť kontinuálny rozvoju vzájomných dvojstranných stykov medzi SR a uvedenými štátmi v oblasti politickej, obchodnej, ekonomickej, kultúrnej, na úseku školstva, vedy, kultúry, regionálnej spolupráce a v ďalších sférach spoločného záujmu. Dôležitú úlohu zohráva náš zastupiteľský úrad aj pri sprostredkovaní a vytváraní priaznivých podmienok pre spoluprácu vlád a parlamentov a ďalších úradov, inštitúcií a predstaviteľov oboch krajín. V rámci veľvyslanectva takisto pôsobia dva špecifické úrady. Jedným z nich je úrad policajného pridelenca, úlohou ktorého je sprostredkovať spoluprácu policajných zložiek oboch štátov pri riešení prípadov vyžadujúcich medzinárodnú súčinnosť policajných zložiek. Druhým je oddelenie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri Svetovej organizácii pre poľnohospodársvo a výživu (FAO), pri Svetovom potravinovom programe (WFP) a ďalších špecializovaných medzinárodných organizáciách sídliacich v Ríme. Stály predstaviteľ SR pri uvedených organizáciách sa zúčastňuje na ich činnosti a zastupuje pri rokovaniach záujmy nášho štátu v oblasti ich pôsobonosti.