1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Zoznam advokátov

Zoznam advokátov

Aktualizované 19.12.2022
Publikované 26.05.2022

BATIANTE Antonio

Via Montegrappa, 86
71121 Foggia    
Tel: 0881 722365    
Fax: 0881 776933
Email: studiobattiante@tin.it
Jazyky: talianský, nemecký, anglický
Špecializácia: obchodné právo

 

CHILELLI Luigi

Piazzale Clodio n. 18
00195 Roma
Tel: 3392774513
Tel: 06 39731429
Fax: 1782253017
Email: Studiolegale.lc@libero.it
Jazyky: talianský
Špecializácia: občianske právo, trestné právo, vojenské právo

 

FANFANI Michelangelo

Via Lazzio 20C
00187 Roma
Tel: 348 8253095
Fax: 06 4827789
Email: mfanfani@gmail.com
Jazyky: talianský, anglický
Špecializácia: rodinné právo, trestné právo, obchodné právo

 

FERRI Alessandro

Via Carlo Mirabello 11
00195 Roma
Čermákova 7
120 00 Praha 2
Tel: 06 37511272
Tel: 347 7259282
Fax: 06 37515289
Email: alessandroferri.avv@tiscali.it
Jazyky: talianský, český
Špecializácia: občianske právo, obchodné právo, medzinárodné právo

 

LIONE Billi di Sandorno Franco

Via Val Pellice 72
00 141 Roma
Tel: 3476843903

Slavíkova 27
120 00 Praha 2
Tel: 00420 222 723 578
Email: cz@assinfort.orgf.lione@seznam.cz
Jazyky: talianský jazyk, český
Špecializácia: rodinné právo, občianske právo, trestné právo – vymáhanie pohľadávok

 

MALASPINA Ginocchi

Circonvallazione Trionfale, 123
00195 Roma
Tel: 06 39728402
Fax: 06 39751011
Email: ginocchimalaspina@hotmail.it
Jazyky: talianský
Špecializácia: rodinné právo, trestné právo, obchodné právo

 

MORANDINI studio

Via Flaminia, 100
Roma
Tel: 06 3265 4763
Email: p.morandini@studiomorandini.net;
Jazyky: talianský, slovenský, anglický
Špecializácia: obchodné právo, rodinné právo

 

NASTASI e BIANUCCI

Via Alberto da Guissano, 26
20145 Milano
Tel/Fax: 02 38239965
Email: avvnastasi@gmail.com
Jazyky: talianský
Špecializácia: občianske právo, trestné právo

 

PANTALONE Almerigo

Via S. Elia Traversa n. 10
83020 Sperone (Avellino)
Tel/Fax: 0818 252253
Tel: 3495230956
Email: almerigopantalone@virgilio.it
Jazyky: talianský
Špecializácia: občianske právo, obchodné právo

 

ROSSI Gabriele

Via Quintino Sella, 92
500136 Firenze
Tel: 055 670246
Fax: 055 623 52 10
Email: rossi.studiosimone@liberto.it
Jazyky: talianský, slovenský, anglický
Špecializácia: rodinné právo, trestné právo, obchodné právo

 

SEPE Federico

Via Calata Capodichino 243/s 11 int. 433
80141 Napoli
Tel: 320 4158012
Fax: 08119731972
Jazyky: talianský
Špecializácia: rodinné právo, trestné právo, obchodné právo

 

SPINAZZI Azzarita Troi

Via Rommaseo, 69/D
35131 Padova
Tel: 049 8078154
Fax: 049 7388789

Via Romana Rompato, 6
36015 Schio
Tel: 0445 1927999
Fax: 0445 532870
Email: alvise.spinazzi@studio-sat.it
Jazyky: talianský
Špecializácia: občianske právo, obchodné právo

 

ZACHEO Francesco

Via Brescia, 29
00198 Roma
Tel/Fax: 06 85302589
Tel: 3346858878
Email: studiolegalezacheo@yahoo.it
Jazyky: talianský, anglický
Špecializácia: rodinné právo, maloletí, správne právo, trestné právo

 

Studio legale STULAKOVA

Stulakova Jaroslava

Via Saragozza 36
40123 Bologna
Tel.: +39 051/222265 
Fax: +39 051/19901758
Via Cavour 39, 50129 Firenze
Tel.: +39 055 0204092
e-mail: info@stulakova.com
jazyky: taliansky, slovenský, český, anglický
zameranie: občianske právo, obchodné právo, medzinárodné právo súkromné a procesné

 

Studio legale ALBANESE

Mgr. Natalia Michalovova
Via Salaria, 292
00199 Roma
tel: +39 06 8552939
fax: +39 06 8555873
e-mail: studio@avvocatoalbanese.it

 

V zozname sú uvedení právni zástupcovia, ktorí Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Ríme poskytli spoluprácu, alebo ktorí už v riešili prípady slovenských občanov na území Talianska. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu služieb poskytovaných uvedenými právnymi zástupcami.

Ďalší zoznam talianskych právnych zástupcov je možné nájsť na webových stránkach:  

www.directoryavvocati.it

www.cassaforense.it