1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Strata dokladov

Strata dokladov

Publikované 06.07.2022

Odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Talianskej republike a taktiež polícii v Slovenskej republike. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

rtf
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
 (rtf, 59 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad 

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v Ríme v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie talianskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 eur, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 eur.  

 
Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky. 
Od. 1. septembra 2012 je náhradný cestovný doklad oprávnený vydať aj Konzulárny úrad Slovenskej republiky v Miláne 
 
O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Talianskej republike svoj zastupiteľský úrad.