1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Info pre motoristov

Info pre motoristov

Taliansko

Publikované 26.05.2022

Pri vjazde na územie Talianska z Rakúska, Švajčiarska sa môžu ojedinele vyskytnúť náhodné hraničné kontroly. Na identifikáciu postačuje občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. Pri jazde motorovým vozidlom v Taliansku je potrebné mať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a potvrdenie o poistení vozidla.

V prípade núdze môže vodič použiť telefóny umiestnené pozdĺž diaľnic v dvojkilometrových intervaloch. Sú dva typy núdzových telefónov. Jeden je napojený na osobu v núdzovom stredisku. Pri použití druhého zavolá vodič lekársku záchrannú službu alebo asistenčnú službu.
 
Základné dopravné predpisy:

 • maximálne povolená rýchlosť na diaľnici je 130 km/h;
 • na diaľniciach s troma pruhmi je 150 km/h;
 • na hlavných ťahoch rýchlostných ciest môžete jazdiť 110 km/h;
 • mimo obce 90 km/h;
 • v obciach 50 km/h;
 • v Taliansku platí celoročné povinné svietenie vozidiel;
 • telefonovanie za volantom je zakázané;
 • tolerancia alkoholu v krvi max. 0,5 ‰,(Väzba od 3 mesiacov do 1 roku, odobratie VP a motorového vozidla za riadenie pod vplyvom alkoholu, ak hladina alkoholu v krvi prevyšuje 1,5 promile.)
 • zimné pneumatiky sú povinné od 15. novembra do 15. apríla

Pokuty a dopravné nehody
Pokuty sú v Taliansku jedny z najvyšších v krajinách EÚ. Odporúčame ich uhradiť na mieste alebo najneskôr do 5 dní od ich uloženia, kedy je sadzba najnižšia. Ak pokutu neuhradíte v tejto lehote, jej sadza sa zvyšuje viac ako o 1/3, a ak ju neuhradíte ani do ďalších 60 dní tak o viac ako dvojnásobok pôvodne sumy. Častou sankciou, najmä u nákladných vozidiel, je okrem pokuty aj zadržanie vodičského preukazu a to na dobu 1 – 3 mesiace a zákaz šoférovania v Taliansku.

Oznámenie o pokute za dopravný priestupok môžete dostať aj po návrate na Slovensko. Nie je zriedkavosťou doručenie žiadosti o zaplatenie pokuty po 12 mesiacoch po spáchaní dopravného priestupku. Aj v tomto prípade platí vyššie uvedená zásada zvyšovania pokuty.

Ak pri dopravnej nehode nie je nikto zranený a obidve vozidlá sú pojazdné, netreba volať políciu. Stačí spísať záznam o nehode, podpísať ho, odfotografovať si poškodenie a náhradu škody si uplatniť v rámci poistného konania.

V Taliansku môžu odťahovaciu službu vykonávať len autorizované odťahovacie spoločnosti. Súkromné osobné motorové vozidlo nesmie vykonať odťahovanie druhého vozidla. Ak sa tak stane, hrozí pokuta vo výške niekoľkých tisíc eur, pričom vozidlo polícia odoberie a umiestni na strážené alebo na to určené parkovisko, kde sa platí stojné. Polícia zadržané vozidlo neuvoľní bez preukázania zaplatenia uvedených poplatkov (pokuta, odtiahnutie, stojné).

Pokuty za prekročenie rýchlosti:
do 10 km/h - 36 až 148 eur
do 20 km/h - 150 eur
do 40 km/h - 148 až 594 eur
do 60 km/h - 370 až 1 485 eur
do 60 km/h - 370 až 1 485 eur
nad 60 km/h - 500 až 2 000 eur

Pokutu môžete dostať aj za bežné dopravné priestupky: prejazd cez červenú (150 eur), nebezpečné predbiehanie (75 eur), nesprávne parkovanie (od 35 eur), nepovolené zastavenie a státie ( od 36 do 148 eur).
  
Diaľničné mýto
V Taliansku nie sú diaľničné známky. Po prechode talianskej hranice dostanete na mýtnici lístok a pri východe zaplatíte za počet odjazdených kilometrov. Platí sa v eurách. Zaplatiť môžete v hotovosti, ale aj kartou. Najrýchlejšie je platenie je v pokladniciach s označením CARTE. Tu vložíte diaľničný lístok a vložíte platobnú kartu. Nie je potrebné ani zadávať PIN. Pre vytlačenie potvrdenky tlačidlo RICEVUTA. Pokladnici s názvom TELEPASS, je vyhradená pre predplatiteľov s mýtnou elektronickou jednotkou vo vozidle. Za nezaplatenie mýta hrozí pokuta od 85 až do 338 €, dokonca hrozí odobratie vodičského preukazu. 

Aktuálne tarify (Rím – Tarvisio cca 734,52 km)
 
Trieda B   -   58,30 eur  
Trieda 3   -   77,20 eur   
Trieda 4    -  116,80 eur 
Trieda 5    -  137,90 eur 


Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu: 

 • Soccorso stradale e autostradale Aci – tel.: +39 02.66.165.116
 • Europ Assistence – tel.: 803.803
 • ESA – tel.: 800584811 – stred a juh Talianska
 • AXA - tel.: 800111911 – juh Talianska
 • IMA - tel.: 800613613 – sever Talianska

Dôležité telefónne čísla:  

 • prvá pomoc = 118             
 • pomoc motoristom - autoklub = 116                             
 • polícia = 112, 113                            
 • požiarnici = 115

V Taliansku sú po cestách a diaľniciach rozmiestnené stacionárne radary - autovelox, ako aj meranie prostredníctvom informačného systému riadenia rýchlosti, známeho ako tútor, ktorý zaznamenáva priemernú rýchlosť vozidiel, EČV a dátum a čas na diaľničnom úseku s premenlivou dĺžkou. Zároveň deteguje okamžitú rýchlosť vozidiel prechádzajúcich cez jednotlivé brány. 

Ak je poznávacia značka z krajiny EÚ, vystopovanie majiteľa je jednoduché vďaka novému automatizovanému systému výmeny registračných údajov vozidiel, platného v EÚ. 

Parkovanie
Na väčšine parkovísk v mestách sa nachádzajú parkovacie domy alebo parkovacie hodiny. V Ríme je zakázané státie v historických štvrtiach. V Taliansku sa nesmie tiež parkovať na diaľniciach, v križovatkách, zákrutách, tuneloch, na autobusových a električkových staniciach, na dráhe električky, na priechodoch pre chodcov, blízko dopravných značiek a vedľa už zaparkovaného vozidla. Parkovné v parkovacích domoch funguje rovnako ako na Slovensku. V Ríme je možné parkovať na ulici, na modro-označených alebo bielych miestach, so zaplateným parkovným v parkomatoch, kde sa zadáva EČV vozidla a čas státia. V nedeľu je parkovné v Ríme a väčšine talianskych miest zdarma. 
 
Ceny pohonných hmôt sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.
 

Malta

Publikované 26.05.2022

V Maltskej republike sa jazdí po ľavej strane a všetky dopravné značky sú v angličtine. Pozor, platí pravidlo pravej ruky pri dávaní prednosti v jazde, väčšina ciest má však danú prednosť pomocou značky STOP.  

Malta akceptuje medzinárodné, národné i európske vodičské preukazy. Počas jazdy na diaľnici a mimo mesta je potrebné mať rozsvietené svetlá na motorovom vozidle. Platí zákaz telefonovať počas jazdy motorovým vozidlom z mobilného telefónu. Napriek maximálnej povolenej hranici alkoholu v krvi 0,8 promile, bude vhodnejšie, ak pred jazdou nebudete požívať alkoholické nápoje. Jazda pod vplyvom alkoholu je na Malte vážnym trestným činom. V prípade jazdy pod vplyvom alkoholu hrozí odobratie vodičského preukazu, pokuta od 1200 – 2 329 eur, alebo dokonca hrozí trest odňatia slobody na 3-6 mesiacov. Odporúča sa využívať hromadnú dopravu, ktorej ceny sú pre slovenských turistov prijateľné. Jazda na bicykli nevyžaduje nosenie helmy.

Obmedzenie rýchlosti je v obci 50km/hod. mimo obec 80km/hod. Malťania jazdia mnohokrát oveľa pomalšie. 

Pri požičaní auta na Malte musíte mať vek od 21 rokov, pre niektoré požičovne 23 rokov. Vodiči mladší ako 25 rokov sú povinný zaplatiť príplatok, obvykle 20 eur/deň, alebo podľa dohody. 

Dôležité čísla pre motoristov:

 • Polícia: 112
 • Tiesňová linka: 112
 • Prvá pomoc: 196
 • Hasiči: 112
 • Dopravné nehody: +356 2132 0202

 
Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
Počas pobytu na Malte je potrebné dbať na parkovanie na vhodných miestach. Zakázané miesta budú jasne označené dvojitými žltými čiarami. Vo väčších mestách sú parkovacie automaty na uliciach, platné na jednu alebo dve hodiny parkovania. Rovnako na Malte nájdete parkovacie domy v blízkosti obchodných centier a business centier. Pokuty je možné zaplatiť online do siedmich dní prostredníctvom LES - Welcome (gov.mt) alebo osobne na pošte.

San Maríno

Publikované 26.05.2022

San Maríno má viac registrovaných vozidiel ako obyvateľov. Obmedzenie rýchlosti je v obci 50km/hod. mimo obec 80km/hod. Časté sú policajné kontroly, preto odporúčame dodržiavať stanovenú rýchlosť. 


Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
San Maríno ponúka k dispozícii tak kryté ako aj otvorené parkoviská. Ceny parkovania sa pohybujú od 1,5 Eur po 10 eur. Hotely ponúkajú vlastné bezplatné alebo zľavené parkoviská. 

Informácie o parkovaní vám poskytne spoločnosť Gestione Autonoma Parcheggi Statali na telefónnom čísle 0549 883808.