1. Domov
 2. Cestovanie
 3. COVID-19

COVID-19

Taliansko

Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu od 1. júna

Od 1. júna 2022 sa pre vstup alebo návrat do Talianska už nevyžaduje Covid pass (alebo ekvivalentná certifikácia - test).

Reštriktívne opatrenia pre vstup do Talianska súvisiace s COVID-19 neboli po 31. máji 2022 predĺžené.

Pozrite si informácie pre cestujúcich na webovej stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva.

 

Opatrenia v krajine

V Taliansku do 15. júna 2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, ako napríklad povinnosť nosiť v určitých súvislostiach ochranné dýchacie prostriedky typu FFP2 v týchto prípadoch:

na prístup k týmto dopravným prostriedkom a na ich používanie:

 • lietadlá komerčnej osobnej dopravy;
 • lode a trajekty používané na medziregionálne dopravné služby;
 • vlaky v rámci medziregionálnej, medzimestskej, medzimestskej nočnej a vysokorýchlostnej železničnej osobnej doprave;
 • autobusy na prepravu osôb, prevádzkované na cestách nepretržite alebo pravidelne na trase, ktorá spája viac ako dva regióny, a s vopred stanovenými cestovnými poriadkami, cestovnými poriadkami, frekvenciami a cenami;
 • autobusy používané na prenájom s vodičom;
 • prostriedky používané v službách miestnej alebo regionálnej verejnej dopravy;
 •  školské dopravné prostriedky určené pre žiakov základných, nižších a vyšších stredných škôl;

Na predstavenia prístupné verejnosti, ktoré sa konajú vo vnútorných priestoroch divadelných sál, koncertných sál, kín, zábavných podnikov a živej hudby a na iných podobných miestach, ako aj na športové podujatia a súťaže, ktoré sa konajú v uzavretých priestoroch.

Ďalej je povinné nosenie ochranných respirátorov pre pracovníkov, používateľov a návštevníkov zdravotníckych, sociálno-zdravotných zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Na všetkých verejných vnútorných miestach alebo miestach prístupných verejnosti sa však odporúča nosiť prostriedky na ochranu dýchacích ciest.

Ochranný prostriedok dýchacích ciest nie sú povinní nosiť: a) deti mladšie ako šesť rokov; b) ľudia s onemocnením alebo postihnutím nezlučiteľným s používaním rúška, ako aj ľudia, ktorí musia komunikovať s osobou so zdravotným postihnutím; c) subjekty, ktoré vykonávajú športovú činnosť.

Treba pamätať na to, že zdravotná pohotovosť spôsobená COVID-19 vo svete neskončila a že krajiny určenia môžu stále prijať reštriktívne opatrenia, dokonca aj improvizované.

Všetci tí, ktorí sa chystajú vycestovať do zahraničia, bez ohľadu na destináciu a dôvody cesty, musia stále počítať s tým, že akýkoľvek pohyb v tomto období môže predstavovať zdravotné riziko alebo v každom prípade riziko spojené so zdravotnou núdzou spôsobenou Covidom- 19 (napríklad zrušenie letov).

Green pass nie je potrebný:

 • reštaurácie a bary
 • kiná, divadlá, koncerty, diskotéky, športové arény (v interiéri do 15. júna povinnosť respirátora FFP2)
 • hotely, B&B, turistické zariadenia
 • športoviská, posilňovne, wellness, kúpele
 • oslavy, obrady a svadby
 • obchody, verejné úrady, univerzity, výberové konania a konkurzy – od 31. marca 2022 bola zrušená povinnosť predložiť green pass. Pre študentov odpadá povinnosť preukázať sa green passom pri návšteve vysokej školy, green pass nie je potrebný ani pre účastníkov verejných konkurzov a tendrov, alebo školení.

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: Zostáva povinnosť preukázať sa green passom. Táto povinnosť platí aj pre osoby navštevujúce seniorov v sociálnych, sociálno-zdravotníckych zariadeniach a miestach, kde sa nachádzajú chorí a starí ľudia. Rovnako platí povinnosť použitia respirátora FFP2.

Pracovisko: Pre vstup do práce nebude potrebný green pass ani posilnený green pass, a to ani pre osoby, ktoré majú povinnosť sa dať zaočkovať, napr. osoby nad 50 rokov.

 

Opatrenie talianskych úradov v prípade preukázania COVID-19

V prípade preukázania ochorenia, pokiaľ nie je prechodný alebo trvalý pobyt, je pozitívna osoba umiestnená do COVID hotela na vlastné náklady.

 • minimálne 7-dňová karanténa pri plne zaočkovaných osobách bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u čiastočne zaočkovaných osôb bez príznakov v prípade úzkeho kontaktu s nakazenou osobou, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu (bez úzkeho kontaktu nie je nutná karanténa)
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb bez príznakov, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, v prípade pozitívneho testu sa tento opakuje po 7 dňoch t.j. 17. deň
 • minimálne 10-dňová karanténa u nezaočkovaných osôb s príznakmi, na konci karantény opakovanie antigénového/PCR testu, po najmenej 3 dňoch bez príznakov, v prípade pozitívneho testu jeho zopakovanie v 17. deň
 • osoby dlhodobo pozitívne (long-COVID) môžu ukončiť karanténu na konci 21. dňa, pokiaľ boli aspoň 7 dní bez príznakov
 • hospitalizácia – v prípade ochorenia

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Malta

Aktualizované 02.09.2022
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 25. júla 2022 sa zmenili podmienky vstupu na Maltu, nie je potrebné preukázať sa testom, t.j. vstup je bez obmedzení (nie je potrebné preukázať sa Green Passom ani o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID19).

 

Informácie na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Malty

 

Cestovanie v rámci krajiny 

Preprava medzi jednotlivými ostrovmi je v prevádzke.

 

Opatrenia v krajine

Rúška FFP2 sa vyžadujú v lietadlách a nemocniciach, odporúčame sa riadiť pokynmi miestnych orgánov.

V prípade kontaktu s osobou nakazenou COVID-19 alebo prejavuje známky choroby je povinnosť informovať tzv. Covid Helpline na čísle 111 alebo e-mailom na covid19health@gov.mt, kde obdržíte ďalšie pokyny.

Podmienky karantény: doba karantény je 10 dní,  pokiaľ sa preukážete negatívnym testom, karanténa sa môže ukončiť po 7 dňoch. Je nutné riadiť sa pokynmi lekárov. Náklady na karanténu si hradí cestujúci.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

San Maríno

Aktualizované 06.10.2022
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu a tranzitu

Pre vstup na územie San Marína sa nevyžadujú žiadne osobitné zdravotné požiadavky v súvislosti s ochorením Covid-19.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR