1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Taliansko

Publikované 26.05.2022

Do Talianska môžete vycestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom, ktorý je platný do konca vášho pobytu v krajine (Taliansku). Najneskôr v posledný deň jeho platnosti je vašou povinnosťou krajinu opustiť. Výnimkou (ak sa nevraciate letecky) môže byť len napr. hospitalizácia, ale v prípade pasovej kontroly je Vašou povinnosťou preukázať sa potvrdením nemocničného zariadenia o hospitalizácii a o dni prepustenia z nemocnice, v ktorý ste povinní z krajiny odísť.
 
Každé dieťa bez ohľadu na vek môže na územie Talianska vstúpiť len ak má vlastný platný cestovný doklad, a to cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Pred cestou do Talianska odporúčame urobiť si fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu a uložiť si ju oddelene od ostatných dokladov, alebo si nasnímať cestovné doklady do mobilného telefónu. V prípade straty/krádeže cestovného dokladu niektoré letecké spoločnosti akceptujú takúto jeho fotografiu v mobile (na identifikáciu) pod podmienkou predloženia hlásenia o strate/krádeži cestovných dokladov vystaveného políciou alebo jednotkou karabinierov a letenky, a umožnia vám návrat do SR. Týka sa to však len priamych letov z Talianska na Slovensko.
 
Odporúčame uložiť si doklady počas dovolenky na bezpečné miesto, napr. do hotelového trezora. Stratu alebo odcudzenie dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) nahláste miestnej polícii alebo karabinierom a vyžiadajte si písomné potvrdenie o hlásení udalosti. Následne stratu/krádež oznámte Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Ríme elektronicky (cons.roma@mzv.sk) a priložte scan potvrdenia vydaného talianskou políciou/karabiniermi, aby ich bolo možné dať zablokovať, aby ste sa v prípade ich zneužitia mohli vyviniť. 
 
Slovenský občan je povinný do 30 dní od zistenia straty/krádeže občianskeho preukazu požiadať o nový občiansky preukaz na miestne príslušnom oddelení dokladov polície.
 

Malta

Publikované 26.05.2022

Občania SR môžu na územie Maltskej republiky vstupovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Každý občan Slovenskej republiky, vrátane detí do 5 rokov, musí mať pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad. 

San Maríno

Publikované 26.05.2022

Slovenskí občania môžu na územie San Marína marínskej republiky vstupovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Každý občan Slovenskej republiky, vrátane detí do 5 rokov, musí mať pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad. Doklad platný minimálne tri mesiace od plánovaného dátumu opustenia krajiny.

Vízová povinnosť sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky až v prípade, ak by ich pobyt v krajine presiahol 90 dní. Pred vstupom do San Marína nie je potrebné absolvovanie žiadnych nadštandardných očkovaní.