1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Taliansko

Publikované 26.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú vyššie v porovnaní so Slovenskou republikou, v niektorých prípadoch v supermarketoch približne o 10 – 30 % vyššie.

Zákaz fajčenia
V Taliansku je zakázané fajčenie vo všetkých verejných a súkromných uzavretých priestoroch, do ktorých je verejný prístup s výnimkou priestorov vybavených zariadeniami na recykláciu vzduchu. Neexistujú dokonca ani výnimky pre súkromné kluby a ani pre prípady, že by sa všetci členovia klubu jednomyseľne dohodli na povolení fajčenia. Protifajčiarske normy sa týkajú okrem iného aj barov, reštaurácií a diskoték, kde je možné fajčiť len vo vyhradených, múrom oddelených priestoroch. Pri porušení zákona hrozí tomu, kto bude pristihnutý so zapálenou cigaretou pokuta vo výške od 27,50 do 275 eur. Táto suma sa zdvojnásobí v prípade, že k porušeniu zákazu došlo v prítomnosti tehotnej ženy alebo dieťaťa vo veku do 12 rokov. Prevádzkovateľom barov, reštaurácií a diskoték hrozí v prípade, že fajčiaceho klienta neoznámia, sankcia vo výške od 220 do 2 200 eur alebo odobratie licencie.
 

Malta

Aktualizované 26.05.2022
Publikované 26.05.2022

Na Malte sa šoféruje vľavo. Úradným jazykom je maltčina. Bežne sa tu však hovorí anglicky. Na školách sa povinne vyučuje taliančina. 98% percent Malťanov sa hlási ku katolíckej cirkvi. 

Na ostrove je údajne 365 kostolov. U nás je známa humanitárna organizácia Maltézska pomoc Suverénneho rádu maltézskych rytierov. Veľkolepou udalosťou na celej Malte je sviatok sv. Pavla 10. februára.Najkrajšou a najpozoruhodnejšou stavbou maltského súostrovia je asi katedrála sv. Jána vo Valete, k najstarším kostolom v hlavnom meste je Kostol stroskotania sv. Pavla z roku 1580. Na predmestí Valetty, v malom mestečku Floriana stojí posledný farský kostol, ktorý postavili maltézski rytieri. Mosta Dome je najkrajšou stavbou mestečka Mosta. Kopula chrámu s priemerom 53 metrov patrí medzi najväčšie na svete.

Ceny na Malte

Ceny tovarov a služieb sú na Malte o niečo vyššie ako na Slovensku. V priemere si za potraviny priplatíme asi 20 %. V reštaurácii zaplatíme aj o polovicu viac.


Turistická daň

Rovnako ako vo väčšine prímorských krajín, aj na Malte zaplatíte turistickú daň za pobyt vo výške od 1-5 eur na deň.

Domáce zvieratá

Rovnako ako v ostatných krajinách EÚ, pre cestovanie na maltu s domácim zvieraťom potrebujete mať však medzinárodný cestovný pas, mikročip, kde sú zaznamenané všetky očkovania + doklad o očkovaní proti besnote.

San Maríno

Aktualizované 26.05.2022
Publikované 26.05.2022

San Maríno je známe ako najstaršia nezávislá ústavná republika na svete. 
Ekonomika San Marína sa zameriava hlavne na cestovný ruch a bankovníctvo.