1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Taliansko

Publikované 26.05.2022

Kriminalita v Taliansku má najnižšiu až strednú úroveň. Zo 128 krajín je Taliansko 40. najbezpečnejšou krajinou na svete. Voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, krádeže vlámaním sa do auta, a to hlavne na preľudnených miestach a v hromadnej doprave.   

Upozorňujeme turistov, aby boli opatrní a starostlivo si uschovali cestovné doklady a finančné prostriedky najmä v mestskej hromadnej doprave a na hromadných manifestáciách, staniciach a letiskách, kde sa vyskytujú prípady vreckových zlodejov. Nikdy netreba stratiť z dohľadu svoju batožinu. Ak ku krádeži dôjde, najmä cestovných pasov, treba ihneď vyhľadať políciu a ohlásiť stratu, aby sa tým zamedzilo zneužitiu dokladov inými osobami.

Pre slovenských občanov, ktorí boli okradnutí funguje nepretržitá linka diplomatickej služby v slovenskom jazyku: 0039 338 543 2071

Malta

Publikované 26.05.2022

V Maltskej republike dochádza často ku krádežiam, čo znamená, že je potrebné veľmi starostlivo si uschovať finančnú hotovosť, identifikačné doklady, ako aj iné dokumenty, ktoré môžu byť predmetom krádeže alebo lúpeže (napr. v prostriedkoch hromadnej dopravy). 

Odporúča sa taktiež starostlivo kontrolovať svoju batožinu, ako i všetky veci, ktoré má cestujúci pri sebe. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä na plážach a v turistických centrách. Ak ku krádeži dôjde, najmä cestovných pasov, treba ihneď vyhľadať políciu a ohlásiť stratu, aby sa tým zamedzilo zneužitiu dokladov inými osobami.

San Maríno

Publikované 26.05.2022

V San Maríne môže dochádzať ku krádežiam, čo znamená, že je potrebné veľmi starostlivo si uschovať osobné veci a doklady. Odporúča sa taktiež starostlivo kontrolovať svoju batožinu, ako i všetky veci, ktorými cestujúci disponuje. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä na plážach a v turistických centrách. Ak ku krádeži dôjde, najmä cestovných pasov, treba ihneď vyhľadať políciu a ohlásiť stratu, aby sa tým zamedzilo zneužitiu dokladov inými osobami.