Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Korčok: Priorities of the Maltese Presidency in the Council of the EU reflects continuity and cooperation of the Presidency Trio

I. Korčok: Priority maltského predsedníctva v Rade EÚ sú odrazom kontinuity a spolupráce predsedníckeho Tria

24.1.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a Európska únia
Valletta (24. január) - S cieľom otvorene diskutovať o prioritách maltského predsedníctva a o budúcnosti Európskej únie sa v dňoch 23. a 24. januára konalo v maltskom hlavnom meste Valletta neformálne zasadnutie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov EÚ. Slovenskú republiku na tomto zasadnutí reprezentoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitosti SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok.
 
Ministri a štátni tajomníci sa v rámci prvého panela venovali prioritám, ktoré si stanovilo maltské predsedníctvo na nasledujúcich šesť mesiacov. Malta sa chce zamerať najmä na riešenie migrácie, posilňovanie jednotného trhu a  bezpečnosti, ale aj na sociálne otázky, práva menšín a na námornú politiku.
 
"Vítam, že naši maltskí kolegovia vo viacerých oblastiach nadväzujú na výsledky slovenského predsedníctva, čím sa zachováva výrazná miera kontinuity v predsedníctve Rady EÚ," uviedol splnomocnenec vlády SR Korčok. Zdôraznil tiež, že hlavnou úlohou EÚ v nasledujúcom polroku je pracovať na prehlbovaní konsenzu medzi členskými štátmi v otázke migrácie a prinášať výsledky pre občanov v oblasti jednotného trhu - napríklad aj definitívnym zrušením roamingu alebo geoblockingu.
 
Ministri a štátni tajomníci v druhom paneli neformálneho zasadnutia diskutovali o budúcnosti Európskej únie v kontexte pripravovaných summitov lídrov EÚ vo Vallette (3. február) a v Ríme. V diskusii prevládla zhoda, že napriek nie vždy rovnakým názorom na riešenie aktuálnych problémov, je aj naďalej potrebné pracovať na konsenze a hľadaní spoločných riešení.  "Súčasné výzvy naznačujú, že bude potrebné vyjsť zo začarovaného kruhu, nabrať sebadôveru a mobilizovať naše úsilie - a to nielen vo vnútorných európskych politikách, kde sa aj vďaka bratislavskému samitu podarilo priniesť konkrétne výsledky," konštatoval štátny tajomník Korčok.
Family foto: Flickr. Family foto: Flickr. I. Korčok na neformálnom zasadnutí ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov EÚ. Foto: Flickr I. Korčok na neformálnom zasadnutí ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov EÚ. Foto: Flickr I. Korčok o prioritách maltského predsedníctva a o budúcnosti Európskej únie. Foto: Flickr I. Korčok o prioritách maltského predsedníctva a o budúcnosti Európskej únie. Foto: Flickr