Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Riaditeľ

Ing. Ivo Hanuš

riaditeľ

 

 

VZDELANIE

1983 - 1987 Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, Štúdijný odbor: Ekonomika zahraničného obchodu,
1979 – 1983 Gymnázium v Bratislave 
1971 – 1979 Základná osemročná škola s rozšíreným vyučovaním jazyka nemeckého v Bratislave

 

PROFESIONÁLNA KARIÉRA

Od 1.9.2018
Riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne , Veľvyslanectvo SR v Berlíne, radca
2017 - 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Hlavný štátny radca, odbor podnikateľského centra, Sekcia hospodárskej spolupráce
2013 - 2017 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe
radca, zodpovedný za hospodársko – ekonomickú agendu, európsku  agendu, agendu SK PRES, zahraničnú a bezpečnostnú politiku
2011 - 2013 Ministerstvo zahraničných vecí SR 
hlavný štátny radca, odbor riadenie ekonomickej diplomacie
2007 - 2011
Veľvyslanectvo SR vo Viedni
radca, vedúci obchodno – ekonomického oddelenia
2005 - 2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
hlavný štátny radca, vedúci oddelenia vnútorného trhu EÚ a zástupca riaditeľa odboru medzinárodného obchodu 
2002 - 2005
Veľvyslanectvo SR v Kodani, Dánsko
radca, vedúci obchodno – ekonomického oddelenia
2001- 2002
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
teritorialista pre NSR na odbore medzinárodného obchodu
1996 - 2001
Veľvyslanectvo SR v Berlíne (do 1998 v Bonne)
zástupca vedúceho obchodno   ekonomického oddelenia 
1993 - 1996
ABC Klima s.r.o. Bratislava 
vedúci obchodného a marketingového odboru
1990 - 1993
Internationale Caliqua GmbH Wien 
dcérska firma Kraftanlagen Heidelberg AG; vedúci zastúpenia pre ČSFR
1987 - 1990
Technopol, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod
odborný referent pre vývoz a dovoz, od roku 1990 zástupca vedúceho referátu

 

ŠTUDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

1986
Medzinárodný vysokoškolský kurz pre študentov germanistiky, Goethe Institut Ludwigsburg, NSR
1982
Medzinárodný vysokoškolský kurz pre študentov germanistiky, Schiller Institut Illmenau, NDR

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

2019 Manažérsky kurz MZVEZ SR pre vedúcich štátnych zamestnancov „ Vedenie ľudí a ich motivácia“
2013 Atestačné vzdelávanie MZVaEZ SR pre vyššie diplomatické hodnosti
2012
Vzdelávací program MZV SR a Ekonomickej univerzity Bratislava - ,,Príprava na prácu ekonomického diplomata v zahraničí,"
2012 Kurz španielskeho jazyka, MZV SR
2012 Kurz anglického jazyka, Empire School Bratislava
2004 Kurz anglického jazyka, Berlitz Institute v Kodani, Dánsko
2002 Kurz anglického jazyka, Caledonien School, Bratislava
2001 Akadémia vzdelávania Bratislava
1988 Kurz anglického jazyka pre pracovníkov v zahraničnom obchode, Inštitút zahraničného obchodu, Bratislava

 

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 16.4.2019 Dátum vytvorenia: 12.9.2006