Stáž


Publikované 23.05.2023

Slovenský inštitút v Paríži ponúka možnosť absolvovať krátkodobú stáž určenú pre študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň).

Na stáž sa môžu prihlásiť aj čerství absolventi vysokých škôl v rámci programu „Erasmus+ absolventská stáž“. Študent sa na stáž musí prihlásiť ešte počas svojho štúdia.

Termín nástupu a dĺžka stáže budú určené na základe dohody medzi stážistom/stážistkou a inštitútom a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Minimálna dĺžka stáže je dva mesiace, maximálna šesť.

 

Stáž ponúka

  • spoznať fungovanie Slovenského inštitútu v Paríži
  • získať skúsenosť z prostredia kultúrnej diplomacie
  • zapojiť sa do kultúrnych aktivít a podujatí inštitútu
  • stať sa súčasťou pracovného tímu diplomatov
  • načerpať množstvo zážitkov, podnetov a znalostí, ktoré využijete v budúcnosti.

 

Ďalšie dôležité informácie o stáži

  • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah, nárok na honorár a ani nárok na sociálne a zdravotné poistenie,
  • náklady spojené so stážou (ubytovanie, doprava, strava a pod.) si stážista hradí na vlastné náklady

Záujemcovia môžu posielať svoj životopis a motivačný list na adresu si.paris@mzv.sk