Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia slovenskej kultúry,
dovoľte mi privítať Vás na stránke Slovenského inštitútu v Prahe. 

 

Slovenský inštitút v Prahe je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí SR (MZVEZ SR) a sme jedným z ôsmich inštitútov vo svete. Ako oficiálny zástupca a predstaviteľ slovenskej kultúry v Českej republike (ČR) sa podieľame na príprave a realizácii významných kultúrnych a umeleckých podujatí z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, hudby, filmu, vedy, literatúry, divadla, folklóru a tanca.

 

Slovenský inštitút v Prahe v roku 2016 zmenil svoje sídlo a z priestorov na Jílskej ulici sme sa presťahovali do atraktívnych priestorov budovy bývalého kláštora na Námestí republiky 3, ktorá sa nachádza v samom centre starého mesta Prahy. V novom sídle sme získali reprezentačné výstavne priestory v ktorých sa konajú výstavy a vernisáže, literárne večery, komorné koncerty, filmové projekcie, prednášky a rôzne spoločenské podujatia.

 

Vo svojej činnosti sa zameriavame na spoluprácu s verejno-právnymi médiami, Česká televízia a Český rozhlas, ktoré oslovujú veľkú časť českej a slovenskej verejnosti. Spolupracujeme s príslušnými ministerstvami SR a ČR, ako aj s vrcholnými kultúrnymi inštitúciami v ČR a SR (České centrum Praha, Národní muzeum Praha, Národní divadlo Praha, Historický ústav SAV, Pražský hrad, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Slovenské národné divadlo, Slovenský filmový ústav, Literárne a informačné centrum Bratislava, Obecní dům Praha, Památník národního pisemnictví Praha, Slovenská filharmónia, Hudobné centrum Bratislava, a iné).

 
Slovenský inštitút participuje na významných medzinárodných kultúrnych podujatiach ako sú filmové, divadelné, literárne, hudobné, tanečné a folklórne festivaly; výtvarné výstavy a dielne a knižné veľtrhy. V rámci medzinárodnej spolupráce aktívne vstupujeme do projektov V4 a EUNIC. Úspešná je spolupráca s hudobnými klubmi a festivalmi v celej ČR, ktoré na základe iniciatívy Slovenského inštitútu v Prahe pozývajú na koncerty slovenských hudobníkov zo všetkých žánrov. V roku 2018 sa Slovenský inštitút stal spoluzakladateľom novovzniknutého Československého festivalu, ktorý okrem slovenského umenia a kultúry prezentuje i jednotlivé regióny Slovenska.

 

Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s krajanmi a krajanskými organizáciami a pri prezentácii slovenskej kultúry a jazyka na tradičných Dňoch slovenskej kultúry v mestách: České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Moravská Třebová a Brno.

 

Poslanie Slovenského inštitútu v Prahe je napomáhať prezentácii Slovenska globálne. Cieľom je predstaviť Slovensko ako mladú dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu so svojou históriou a kultúrou, ale zároveň atraktívnu z hľadiska investícií, cestovného ruchu, či zahraničnej politiky.

 

V oblasti cestovného ruchu úzko spolupracujeme so Zahraničným zastúpením cestovného ruchu SR v Prahe, ako aj s jednotlivými regiónmi Slovenska.

 

Celá prezentácia slovenskej kultúry a umenia prebiehala za výraznej podpory MZVEZ SR, Ministerstva kultúry SR a Zastupiteľského úradu SR v Prahe.

 

Som rád, že každým rokom pribúda nie len na našich FB stránkach, ale i v našich priestoroch množstvo mladých záujemcov o históriu i súčasnú kultúru a umenie Slovenska.
Týmto by som rád pozval všetkých priateľov inštitútu na naše zaujímavé podujatia nie len na pôde Slovenského inštitútu v Prahe, ale aj v celej Českej republike.

 

Vladimír Valovič
riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe

Dátum poslednej aktualizácie: 25.1.2019 Dátum vytvorenia: 25.1.2019