Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Spolupráca s krajanmi

Adresy krajanských spolkov a časopisov

Folklórne združenie "Púčik"


Dr. Vladimír Fabišík
Chodská 19
612 00 Brno
tel.: +420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz 
www.pucik.cz 
 

Jánošíkov dukát, o. z.


Dr. Vlastimil Fabišik
Chodská 19/i
612 00 Brno
tel.: 420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz
www.janosikovdukat.cz
 

Klub slovenskej kultúry, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR


Dom národnostných menšín
Vocelova 3
130 00 Praha 2
Kontakty: PhDr. Helena Nosková, CSc.
tel.: 603 824 370
e-mail: noskova@usd.cas.cz
Mgr. Zuzana Štancelová
tel.: 227 311 555
e-mail: anazuz.s@volny.cz 
 

Slovensko-česká spoločnosť


PhDr. Radovan Čaplovič
adresa domov: U Vojenské nemocnice 1200, 162 00 Praha 6
tel.: 608 766 658
e-mail: rcaplovic@gmail.com
 

Obec Slovákov v ČR


predseda OS v ČR: doc. Jaromír Slušný
e-mail: vitan@bohem-net.cz 
Telefón: 00420 235 514 542, mobil: 00420 777 591 215
 

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe


V Jirchářích 14/152
110 00 Praha 1
kontaktná osoba: Jana Haluková
tel.: 737 702 526
e-mail: Janka.Halukova@seznam.czecav@ecav.cz , slovzbor.praha@ecav.cz
 

Slovenské folklórne združenie "Limbora"


Vedúci súboru: MUDr. Mária Miňová, Ing. Jaroslav Miňo
Gorazdova 3
120 00 Praha 2
tel.: 224 921 350, 777 144 770
e-mail: limbora@gmail.cominfo@limbora.cz
 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch – zahraničné zastúpenie


Ing. Klára Badinková
Jilská 450/16
110 00 Praha 1
tel.: 224 946 082, 776 765 477
e-mail: office.cz@slovakia.travel
www.slovakia.travel 
 

Slovensko-český klub


Vokušová Naďa
Salmovská 11
120 00 Praha 2
tel.: 224 918483
e-mail: klub@czsk.net dotyky@czsk.net
 

BONA FIDE o.z.


Mgr.Richard Trsťan, MgA.Viera Kučerová
Východní nám. 9
141 00 Praha 4
tel: 605842191
e-mail: viera.k@centrum.czrichmail@email.cz 
www.bonafideos.cz
 

Spolok "Detvan"


Spolok Detvan, z.s.
Ing. Matúš Hornáček
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
tel.: 00420/ 777 07 40 40
e-mail: info@detvan.czpredseda.spolokdetvan@gmail.com
 

Spolok M.R. Štefánika


Ing. Havaš Jozef, CSc.
Talichova 2038
169 00 Praha 6 - Břevnov
tel.: 233 355 310
e-mail: mrstefanik@centrum.cz
Dr. Vojtech Čelko
tel.: 606 946 634
e-mail: celko@usd.cas.cz 
 

Spoločnosť Jána Kollára


Ing. Vojtech Vecán
Nad Vodovodem 73
100 00 Praha 10
tel.: 274 776 704, 602 303 881
 

SomvPrahe.sk - Slováci žijúci v Prahe


Občianske združenie, ktoré sa venuje budovaniu komunitního života, 
organizácii kultúrnych a športových akcií a riešeniu každodenných 
problémov života Slovákov v Prahe a v ČR.
Igor Kruták
Františka Křížka 8
170 00 Praha 7
Tel.: +420 777 733 778
email: zdruzenie@somvprahe.s
 

Česko-slovenská scéna, Café Teatr Černá Labuť


Na Poříčí 25, Praha 1
Iva Benáčková
tel.: 603 890 900
e-mail: benackova@cernalabut.czcernalabut@cernalabut.cz 
 

KORENE


Vydavateľ: Obec Slovákov v ČR
Šéfredaktor: Juraj Rácz
tel: 235 514 542, 607 859 092
e-mail: korene@slovaci.cz 
www.slovak.cz
 

LISTY


Vydavateľ: Klub slovenskej kultúry
Šéfredaktor: PhDr. Helena Nosková, CSc.
tel.: 603 824 370
e-mail: noskova@usd.cas.czlisty.ksk@seznam.cz , listy@klubsk.net www.klubsk.net 

SLOVENSKÉ DOTYKY


Vydavateľ: Slovensko-český klub
Šéfredaktor: Naďa Vokušová
tel.: 224 919 525
e-mail: dotyky@czsk.net , klub@czsk.net
www.czsk.net

Gréckokatolícka cirkev


Kornel Baláž
e-mail: k.balaz@ms.ipnet.cz

Slovenská rímskokatolícka farnosť


Ladislav Radvanský
e-mail: rady77@pobox.sk

Slovenský farár v RKC


Miloš Szabo
email: m.szabo@email.cz

Slováci v Čechách, o.z.


email: vip.pauliny@seznam.cz 

Regionálna Obec Slovákov


Průběžní 1752
500 09 Hradec Králové, 
Julia Špalková
tel. 495 270 623, +420 606 368 236

www.slovaci-hk.cz

Dátum poslednej aktualizácie: 27.1.2016 Dátum vytvorenia: 15.1.2016