Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča vo Vyšných Lapšoch

Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča vo Vyšných Lapšoch

12.6.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

V priestoroch Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch sa 8. júna 2018 uskutočnila recitačná súťaž pod názvom Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča. V kategóriách mladších a starších žiakov recitovali slovenskú poéziu a prózu žiaci základných škôl z Kacvína, Krempách, Novej Belej, Jurgova a Nižných Lapš. Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná komisia v zložení riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Adrián Kromka, zástupkyňa Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Mária Janotíková a riaditeľka ZŠ v Babíne Anna Kurčínová. Komisia ocenila úroveň výberu a prednesu slovenskej tvorby aj mimoriadnou cenou poroty. 

 

Recitačnú súťaž pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským každoročne organizuje Spolok Slovákov v Poľsku za účasti generálneho tajomníka Ľudomíra Molitorisa, predstaviteľov redakcie krajanského mesačníka Život a učiteľov slovenského jazyka na uvedených poľských školách s finančnou a materiálnou podporou spoluorganizátorov Slovenského inštitútu vo Varšave a Generálneho konzulátu SR v Krakove. 
Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave na záver súťaže poskytol krátky rozhovor pre poslucháčov slovenskej relácie Prameň v Rádiu Krakov.