Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Vernisáž výstavy „Od Vyšehradu do Vyšehradu” v Krakove pri príležitosti predsedníctva SR vo V4

Vernisáž výstavy „Od Vyšehradu do Vyšehradu” v Krakove pri príležitosti predsedníctva SR vo V4

5.10.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

V historických priestoroch Villy Decjusza v Krakove sa 2. októbra 2018 uskutočnila vernisáž výstavy „Od Vyšehradu do Vyšehradu” pri príležitosti predsedníctva SR vo V4. Výstava sa koná pod patronátom veľvyslanca SR v PR Dušana Krištofíka, veľvyslanca ČR v PR Ivana Jestřába a generálnej konzulky  Maďarska v Krakove Adrienne Kőrmendy.

 

Výstavu „Od Vyšehradu do Vyšehradu”, ktorú zorganizoval Slovenský inštitút vo  Varšave v spolupráci s Archívom Poľskej akadémie vied vo Varšave a ZÚ Varšava otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ Slovenského inštitútu vo  Varšave Adrián Kromka a riaditeľka Stowarzyszenia Villa Decjusza Dominika Kasprowicz. Riaditeľ inštitútu Adrián Kromka v príhovore priblížil vznik, obsah a zameranie výstavy s ohľadom na aktuálne predsedníctvo SR vo V4 a spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny. Následne sa k prítomným hosťom prihovorili  generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj a generálna konzulka Maďarska v Krakove Adrienne Kőrmendy.  Na vernisáži sa zúčastnil aj generálny konzul Ukrajiny v Krakove Oleg Mandiuk, honorárna konzulka Malty v Krakove Agnieszka Kamińska, generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris s manželkou, šéfredaktorka krajanského mesačníka Život Agáta Jendžejčíková, predseda Poľsko-slovenskej obchodnej komory v Krakove Piotr Cebulski atď.

 

Predmetná výstava „Od Vyšehradu do Vyšehradu” je spoločným dielom archívov krajín V4, ktoré predstavujú Česká archivní společnost, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Magyar Nemzeti Levéltár, Archív Poľskej akadémie vied vo Varšave, Poľský spolok archívov a Spoločnosť slovenských archivárov. Jej príprava bola spolufinancovaná z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu. Obsahom výstavy je prezentácia vývoja politických, obchodnýcha kultúrnych vzťahov medzi štátmi dnešnej Vyšehradskej skupiny, počnúc stredovekými stretnutiami vládcov vo Vyšehrade v roku 1335 a 1338/1339, až po novodobé stretnutie predstaviteľov Poľska, Československa a Maďarska vo Vyšehrade vo februári 1991, počas ktorého bola podpísaná Deklarácia o spolupráci v snahe o európsku integráciu. Výstava taktiež pripomína spoločné historické, kultúrne a spoločenské udalosti, ako sú vojny z osmanským Tureckom, národné hnutia a povstania, II. svetová vojna, odpor voči komunistickej vláde po roku 1945, ako aj prelomový rok 1989.

 

Samotná výstava  vychádza hlavne z archiválií zhromaždených v českých, poľských, maďarských a slovenských archívoch. Využité boli aj materiály, ktoré sa nachádzajú v múzeách, knižniciach, ako aj iných vedeckých a kultúrnych inštitúciách. Ukazuje unikátne, často skôr neznáme archiválie, insígnie, dokumenty, pamiatky materiálnej a písomnej kultúry, ktoré sa objavili pri hľadaní materiálov súvisiacich s prípravou výstavy. Všetky texty prezentovanej výstavy sú v 5 jazykových mutáciách: anglickej, českej, poľskej, maďarskej a slovenskej.