Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Deň materinského jazyka v srbskej Kovačici

Deň materinského jazyka v srbskej Kovačici

27.2.2017 | Srbsko

V dňoch 20. a 21. februára navštívila riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni na pozvanie majiteľa galérie naivného umenia Pavla Babku obec slovenskej menšiny v Srbsku –Kovačicu. V týchto dňoch sa v Kovačici konal Deň materinského jazyka a otvorenie výstavy Panónske miniatúry - výstavy autorov mnohých jazykov v galérii naivného umenia Babka Galery.

Stretnutia s krajanmi a osláv sa zúčastnila delegácia zo Slovenskej republiky: predseda Matice Slovenskej ing. Marián Tkáč, poslankyňa NRSR Viera Dubačová, riaditeľ Technického múzea v Bratislave Ernest Húska, delegácia Národnej banky SR, občianski aktivisti, a ďalší hostia. Podujatie sa konalo pod záštitou JE veľvyslankyne SR v Srbsku Dagmar Repčekovej.

Kovačica je druhým najvýznamnejším krajanským centrom v Srbsku. Novodobá história obce sa datuje od roku 1806, kedy na jej územie prišlo 80 hraničiarskych rodín, prevažne z južného Slovenska a severného Maďarska, s cieľom posilniť hranicu Rakúsko-Uhorskej monarchie s Otomanskou ríšou a zaľudniť Padinu Vo svete je známa ako metropola insitného umenia pod záštitou UNESCO. Pre obec je príznačná multietnickosť, vďaka ktorej vedľa seba viac než dvesto rokov pokojne nažívajú Slováci, Srbi, Maďari, Rumuni a iné národnosti. Osobitný význam sa venuje kultúre s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva, tradícií, jazyka, zvykov
a celkovej identity.

O prezentáciu naivného umenia vo svete a sprístupnenia jeho hodnôt širokej verejnosti sa snaží SI Viedeň, na pôde ktorého prebehli aj rokovania o podpore tohto projektu na zaradenie do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO s rakúskou zástupkyňou UNESCO – p. M. Detschmann. Výstavu mapovali rakúske médiá, reportáž z vernisáže bola odvysielaná v televízii ORF. Výstava sa teší mimoriadnemu záujmu rakúskej verejnosti aj v kontexte pripomenutia si tohtoročného 300. výročia narodenia Márie Terézie, ktorá presídlenie protestantov z územia dnešného Slovenska na „ dolnú zem“ do Banátu a srbskej Vojvodiny
iniciovala a začala realizovať.

Oslavy prebiehali 20. februára prijatím slovenskej delegácie primátorom okresu Kovačica Milanom Garasevičom. Pokračovali v Galérii Babka stretnutím sa občanov slovenskej menšiny s predsedom Matice Slovenskej , poslankyňou Vierou Dubačovou, a ďalšími hosťami z SR. V Deň materinského jazyka 21.2. sa zhromaždili delegácie na radnici Kovačice, kde vystúpil primátor okresu Kovačica Milan Garasevič, tajomník ministerky pre EÚ integráciu Jadranky Joksimovič, Jugoslav Milačič, JE veľvyslankyňa SR v Srbsku Dagmar Repčeková, Danijela Filipovič z Centra pre nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO a etnologička Srbskej akadémie vied Dr. Gordana Blagojevič. Oslavy pokračovali v základnej škole vystúpením detského speváckeho zboru Mladé pokolenia, prehliadkou výstavy umeleckých diel žiakov na tému kroje a tradičný odev a vyvrcholili na nádvorí Galérie Babka , kde predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč odovzdal zlatú medailu MS na znak úcty a uznania najstaršej umelkyni, maliarke p. Husárikovej. Výstavu otvorila príhovorom riaditeľka Slovenského inštitútu Alena Heribanová.

Po prehliadke protestantského kostola a organovom koncerte navštívili členovia delegácií pamätný dom jedného zo zakladateľov školy naivného umenia Kovačice Martina Jonáša. V prehliadke spomínala riaditeľka múzea Marija Raspir záujem svetoznámych osobností Juana Carlosa, Alaina Delona, Francoisa Miteranda, ako aj ďalších osobností o diela naivných maliarov a z archívnych fotografií bolo vidno množstvo známych, aj spomínaných tvárí o diela miestnych umelcov.

Celé podujatie malo veľmi priateľský a srdečný priebeh. Slovenská menšina v Srbsku si udržiava dodnes svoje tradície, znalosť materinského jazyka, ľudové piesne, tance, a silnú duchovnú príslušnosť k Slovensku. V rozhovoroch zaznela silná túžby po ešte lepšej komunikácii so SR a po spolupráci v oblasti kultúry aj hospodárskych vzťahov. Ich najväčšie duchovné dedičstvo, insitné maliarstvo nesie pečať ľudskosti, rozprávkového sveta plného harmónie farieb, tvarov a tradičných obrázkov vidieckej komunity. Veríme, že sa aj našou podporou podarí získať pre „umenie Kovačice“ pevné miesto nielen v srdciach návštevníkov výstav, ale aj na zozname Svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.