Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Otvorenie výstavy Zimná Kovačica na Slovenskom inštitúte vo Viedni

Otvorenie výstavy Zimná Kovačica na Slovenskom inštitúte vo Viedni

30.1.2017 | Krajania v zahraničí | Kultúrna prezentácia | Rakúsko

V priestoroch Slovenského inštitútu vo Viedni bola otvorená 18. januára výstavu insitného umenia Zimná Kovačica za účasti približne 150 hostí, zástupcov Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Rakúsku, Veľvyslanectva Srbskej republiky v Rakúsku, predstaviteľov Srbsko-rakúskej obchodnej komory, kurátora a majiteľa galérie Babka v Kovačici Pavla Babku, riaditeľa Detského domu umenia Bibiana v Bratislave Petra Tvrdoňa, príslušníkov slovenskej menšiny v Srbsku, umelcov, novinárov, televízie ORF a širokej verejnosti. 

Výstavu otvorila privítaním hostí a uvedením krátkej histórie insitného maliarstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová. 

Už 300 rokov žije na území dnešného Srbska, vo Vojvodine, početná národnostná menšina Slovákov, ktorí sa vysťahovali na podnet Jozefa II. do Banátu, oblasti položenej na hranici Rakúsko-Uhorska a Osmanskej ríše s úlohou posilnenia hranice monarchie s osmanskými Turkami. Oblasť Banátu osídlili spolu so Sasmi, Maďarmi a Rumunmi a dodnes si aj po stáročiach uchovávajú tradície, zvyky, reč a literatúru, umenie a školskú výučbu v materinskom slovenskom jazyku. 

Ostatných 50 rokov sa venujú mnohí insitnému umeniu, ktoré si získalo aj vďaka skvelej manažerskej práci galeristu a kurátora Pavla Babku celosvetové uznanie. Podobne ako Henry Rousseau, Frida Kahlo, insitní svetoznámi maliari, tak aj Pavol Hajko, Pavel Ľavroš, Zuzana Chalupová, Klara Babková, Jan Knjazovič, a mnohí ďalší si získali srdcia verejnosti svojou dušou rozprávkarov na plátne, obrazmi rustikálnej krajiny, ktorej nechýba okrem dolnozemskej nížiny ani trojvrch Tatra, Matra, Fatra. 

Kovačica v zime je plná tajomstiev, lásky, krásy a farieb, prináša energiu a svetlo a teplo domova, ktorý príslušníci slovenskej menšiny nachádzajú vo dvoch krásnych krajinách. Obrazy insitných maliarov vlastnia okrem iných aj Mike Jagger, Monserat Caballé, Francois Mitterand, Juan Carlos, Ursula Anderson, Allain Delon a mnohé ďalšie osobnosti.

O dielach a živote umelcov porozprával Pavol Babka, umelec Pavel Hajko a tri dámy rodiny Čižikovcov V sprievode akordeonistu Miroslava Jankecha zasievala slovenské ľudové piesne Alena Čižiková a výstavu otvorila zástupkyňa Veľvyslanectva Srbskej republiky v Rakúsku Tanja Santrac. 

Výstava má u divákov veľký úspech aj preto, že popri umeleckých dielach sú vystavené banery s informáciami o historických udalostiach spred stovák rokov, z čias vlády Márie Terézie, Ferdinanda I., a Jozefa II., dobové fotografie rodín, ktoré sa vysťahovali na „ dolnú zem“, ako aj ich pohnuté príbehy. Vysťahovalecká vlna našich krajanoch je úzko spätá s dejinami Rakúsko-Uhorska, čo aktualizuje túto výstavu do jubilejného roka narodenia Márie Terézie (1717 – 2017). Výstava potrvá na Slovenskom inštitúte vo Viedni do 3. marca 2017.