Albánsko

vlajka Albánska

Albánsko

Tirana - miestny čas:

Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Aktualizované 21.02.2024
Publikované 02.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť. 

Pravidlá vstupu, ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii albánskych orgánov.

Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na veľvyslanectve Albánskej republiky v Bratislave telefonicky +421 2 6381 0050 alebo emailom na adrese embassy.bratislava@mfa.gov.al

 

Vízum

Na vstup do Albánska a pobyt nepresahujúci 90 dní v rámci 180 dní sa nevyžaduje vízum.

 

Cestovné doklady

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Albánska s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom s fotografiou, pričom maximálna dĺžka bezvízového pobytu je 90 dní počas 180 dní.

 

Platnosť cestovných dokladov

V zmysle miestnej legislatívy sa vyžaduje platnosť cestovného dokladu (cestovný pas, prípadne občiansky preukaz) minimálne 3 mesiace po predpokladanom ukončení pobytu v krajine.

 

Cestovanie s deťmi

Pri cestovaní maloletých detí do Albánskej republiky je nevyhnutný cestovný pas dieťaťa alebo jeho občiansky preukaz s fotografiou s platnosťou minimálne 3 mesiace po predpokladanom ukončení pobytu.

Pokiaľ maloleté dieťa cestuje s jedným z rodičov je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby je potrebný súhlas oboch rodičov. Podpisy rodičov musia byť notársky overené a súhlas rodičov musí byť v albánskom, poprípade v anglickom jazyku.

Ak bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do opatery len jednému z rodičov/zákonnému zástupcovi môže cestovať do Albánska bez súhlasu druhého rodiča. Na preverenie tejto skutočnosti je ale potrebné mať rozhodnutie súdu (s anglickým prekladom).

 

Cestovanie so psom

Pes musí byť čipovaný, mať očkovanie proti besnote minimálne 30 dní pred vstupom (titer sa nevyžaduje).

Ďalej sa vyžaduje Európsky pas pre zvieratá, ktorý obsahuje opis a údaje o zvierati, vrátane kódu mikročipu alebo tetovania, zápis o očkovaní proti besnote a kontakt na vlastníka a veterinára. Európsky pas pre spoločenské zvieratá môže vydať akýkoľvek oprávnený veterinár. 

 

COVID-19

Od 1. mája 2022 sú zrušené všetky opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Na vstup do krajiny nie je potrebný vakcinačný certifikát ani test na COVID-19.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Albánska odporúčame overiť na stránke Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Albánska.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 21.02.2024
Publikované 02.05.2022

Cestovanie s deťmi

Pri cestovaní maloletých detí do Albánskej republiky je nevyhnutný cestovný pas dieťaťa alebo jeho občiansky preukaz s fotografiou s platnosťou minimálne 3 mesiace po predpokladanom ukončení pobytu.

Pokiaľ maloleté dieťa cestuje s jedným z rodičov je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby je potrebný súhlas oboch rodičov. Podpisy rodičov musia byť notársky overené a súhlas rodičov musí byť v albánskom, poprípade v anglickom jazyku.

Ak bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do opatery len jednému z rodičov/zákonnému zástupcovi môže cestovať do Albánska bez súhlasu druhého rodiča. Na preverenie tejto skutočnosti je ale potrebné mať rozhodnutie súdu (s anglickým prekladom).

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 4935 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5303 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Stravovanie v miestnych reštauráciách je porovnateľné s inými stredomorskými krajinami. Prevláda typická balkánska kuchyňa s talianskym, tureckým a gréckym vplyvom. Neodporúča sa stavovanie v zariadeniach nízkej cenovej úrovne (stánkový predaj) kde nemusia byť vždy dodržiavané hygienické normy. Neodporúča sa ani piť vodu z verejných zdrojov; pre osobnú spotrebu odporúčame zakúpiť si vodu v originálnych baleniach. 

Bankomaty sú v krajine relatívne dostupné, najmä v turistických destináciách. Odporúčame ale mať pri sebe aj peňažnú hotovosť, ktorú je možné si zameniť v miestnych zmenárňach. Platiť platobnými kartami je možné v obchodných centrách, väčších reštauráciách a niektorých obchodoch. Problémy môžu nastať pri čerpaní pohonných hmôt na benzínových staniciach, terminály nie sú vždy napojené na online systém.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 27.02.2024
Publikované 02.05.2022

Hotovosť

Na vstup do krajiny nie je predpísaná finančná hotovosť na pobyt. 

Na dovoz/vývoz hotovosti prevyšujúcej 10 000 eur sa vzťahuje nahlasovacia povinnosť na colnici pri príchode/odchode z krajiny

 

Voľný dovoz tovaru

 • pre osoby staršie ako 18 rokov: 200ks cigariet, alebo 50 cigár alebo 250g tabaku
 • 1l liehoviny nad 22%; 2l vínneho destilátu alebo nápojov
 • 2l vína
 • 50g parfumu, lekárske produkty a lieky len pre vlastnú potrebu
 • zbrane len s príslušným povolením

Na osoby mladšie ako 15 rokov sa dovoz alkoholu a tabakových výrobkov nevzťahuje.

 

Zakázaný tovar - dovoz

 • omamné a psychotropné látky, drogy, zbrane, výbušniny a strelivo
 • nože 
 • mäsové výrobky, rastliny a rastlinné materiály
 • falzifikáty valút a miestnej meny, audiovizuálnych nosičov, pornografický materiál
 • tovar a publikácie ohrozujúce verejný poriadok

 

Obmedzenia na dovoz

Zvieratá môžu byť dovezené do Albánska len s veterinárnou dokumentáciou, zdravotným preukazom potvrdzujúcim platnosť požadovaných očkovaní

 

Zakázaný tovar - vývoz

 • omamné a psychotropné látky, drogy, zbrane, výbušniny a strelivo
 • nože 
 • mäsové výrobky, rastliny a rastlinné materiály
 • falzifikáty valút a miestnej meny, audiovizuálnych nosičov, pornografický materiál
 • tovar a publikácie ohrozujúce verejný poriadok

 

Obmedzenia na vývoz

 • drahé kovy
 • hodnotné starožitnosti, národné historické artefakty
Info pre motoristov
Aktualizované 27.02.2024
Publikované 02.05.2022

Diaľničné poplatky

Diaľničné poplatky v Albánsku sú zatiaľ zavedené (od roku 2019) len na úseku diaľnice z Rreshenu po albánsko-kosovskú hranicu (Morine) vo výške 660 ALL (cca 6,40 eur).

 

Vodičské preukazy

Vodičské preukazy Slovenskej republiky i medzinárodné vodičské preukazy sú uznávané pod podmienkou, že ich držiteľ sa nezdržuje na území Albánska viac ako jeden rok. Ak je držiteľ slovenského vodičského preukazu na prechodnom alebo trvalom pobyte v Albánsku, musí požiadať o vystavenie vodičského preukazu Albánska v rovnakej kategórii ako mal slovenský vodičský preukaz.

Ak vodičský preukaz vydaný na území iného štátu nie je v súlade s medzinárodne určeným modelom, musí byť úradne preložený do albánskeho jazyka. Držitelia vodičských preukazov určených na riadenie špeciálnych vozidiel musia mať so sebou aj „osvedčenie o odbornej zručnosti“ alebo iný dokument tohto typu, vydaný kompetentným orgánom štátu, kde bol vydaný aj vodičský preukaz.

 

Zelená karta

Pri vstupe autom sa vyžaduje zelená karta. 

Vozidlo so zahraničnými ŠPZ v Albánsku môže využívať režim dočasné použitie po dobu 6 mesiacov v rámci 12 mesiacov. Po tejto dobe musí vozidlo opustiť krajinu alebo ho treba colne odbaviť a zaregistrovať. Dočasný odchod do susedných krajín neslúži na opätovné započítanie/opätovné začatie šesťmesačného obdobia povolenia. Bližšie informácie na webovej stránke Colného úradu Albánska 

 

Hraničné priechody

 • Albánsko – Čierna Hora: Muriqan – Sukobin, Hani i Hotit – Bozhaj, Vermosh – Gusinje (Plav)
 • Albánsko – Srbsko (Kosovo): Morine – Vermice
 • Albánsko – Macedónsko: Qafa e Thanes – Kjafa San, Shen Naum – Sveti Naum
 • Albánsko – Grécko: Kapshtice – Krystallopigi, Kakavia – Ktismata

 

Cesty

Stav cestnej infraštruktúry sa v krajine zlepšuje. Hlavné ťahy sú v dobrom stave; pribúdajú diaľnice a cesty 1. triedy. Cestná sieť mimo hlavných trás je však v horšom stave, absentuje značenie.

Systém satelitnej navigácie GPS funguje v obmedzenom rozsahu. Nie je možné sa preto výhradne spoliehať na navigácie (často ako najvhodnejšiu ponúkajú trasu, ktorá je reálne nezjazdná). Pri vedení motorového vozidla na území Albánska je potrebné počínať si maximálne opatrne aj vzhľadom na nedisciplinovanosť vodičov a nedodržiavanie cestných pravidiel (vrátane neosvetlených cyklistov a chodcov v noci, aj na diaľniciach). Na cestách sa často pohybujú i domáce zvieratá.

Časté sú policajné kontroly zamerané na dodržiavanie rýchlosti a na kontrolu vozidiel so zahraničnou registráciou. V zmysle platného zákonodarstva je potrebné jazdiť s rozsvietenými stretávacími svetlami celoročne aj v priebehu dňa.

Na presun po Tirane je k dispozícii MHD a množstvo taxíkov za prijateľnú cenu. Vzdialenosti medzi inštitúciami, či turisticky zaujímavými miestami a ani samotné centrum, však nie sú veľké a možno sa medzi nimi bez problémov pohybovať i peši.

 

Splnomocnenie

Vodič súkromného vozidla, pokiaľ nie je súčasne aj jeho vlastníkom, musí byť vybavený splnomocnením majiteľa na používanie dopravného prostriedku mimo územia Slovenskej republiky. Splnomocnenie sa vyžaduje v anglickom jazyku a overené notárskym úradom.

 

Nabíjanie elektrických motorových vozidiel

V Albánsku nie sú plniace stanice CNG; existujú ale plniace stanice LPG. Nabíjanie elektrických motorových vozidiel je možné zatiaľ v obmedzenej miere – vo väčších mestách.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 27.02.2024
Publikované 02.05.2022

Bezpečnostná situácia a úroveň kriminality v krajine je porovnateľná s okolitými štátmi v regióne.

Hlavné trasy spojujúce Albánsko s Čiernou Horou, Kosovom, Macedónskom a Gréckom sú bezpečné, napriek tomu sa však neodporúča nocovať na parkoviskách a odľahlých miestach.

Zvýšenú opatrnosť je treba venovať pri pohybe vo vzdialených horských oblastiach. Aj preto odporúčame pred cestou do Albánska využiť službu dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Odporúčame dávať si pozor na osobné doklady, peniaze a cennosti najmä ak cestujete v MHD a nenechávať ich bez dozoru.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 27.02.2024
Publikované 02.05.2022

Letecká doprava

​​​​​​​Pre slovenských občanov je možnosť dostať sa do Albánska letecky napr. spoločnosťami

 • Austrian Airlines (Viedeň – Tirana);
 • Wizz Air (Viedeň – Tirana),
 • Wizz Air (Budapešť – Tirana).

 

Medzinárodné letisko Matky Terezy vzdialené od Tirany cca 12 km - cena za taxík do Tirany je od 15 do 20 eur.

 

Námorná doprava: trajekty

Taliansko:

 • Ancona – Durres
 • Bari – Durres
 • Brindisi – Durres
 • Brindisi – Vlora
 • Terst – Durres

Grécko:

 • Korfu/Kerkira – Saranda

 
Ďalšie informácie

​​​​​​​Informácie na webovej stránke prístavu v meste Durres
Informácie na webovej stránke prístavu v meste Vlora
 
 

Železničná doprava

Do Albánska nie je možné cestovať vlakom, na jedinej trati, ktorá spája miestnu železničnú sieť s medzinárodnou (Shkodra AL – Podgorica ČH) premávajú len nákladné vlaky.

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 27.02.2024
Publikované 02.05.2022

Pri cestách do Albánska odporúčame uzatvoriť komerčné cestovné poistenie zdravotných nákladov v zahraničí; očkovanie sa nevyžaduje.

Pred odchodom do zahraničia je však vhodné skontrolovať v zdravotnej dokumentácii platnú vakcináciu proti tetanu, ktorá by nemala byť staršia ako 10 – 15 rokov.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná štátnymi a súkromnými klinikami a poliklinikami.

 • Qendra Spitalore Nene Tereza - štátna nemocnica, Tel: +355 4 349209
 • Spitali Ustarak - štátna vojenská nemocnica, Tel: +355 4 2226601
 • American Hospital - súkromná nemocnica, Tel: +355 4 2356500
 • Hygeia Hospital - súkromná nemocnica, Tel: +355 4 2390000
 • Katolícka nemocnica – súkromná nemocnica, Tel:+355 4 4505004; +355 69 7077 550

 

Rýchla zdravotná pomoc – URGENCA, Tel: 127

Klimatické podmienky

Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Priemerný počet slnečných dní je 120 s priemernou teplotou viac ako 20 stupňov C. Letá sú veľmi teplé a vlhké, teploty v tomto období dosahujú 35 - 40 stupňov C. V období zimy sa priemerná teplota pohybuje na úrovni 8 stupňov C. November a marec sú mesiace s najväčším počtom zrážok.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Albánsko je
14. marec
Letný deň
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
2. január utorok Nový rok
14. marec štvrtok Letný deň
22. marec piatok Deň Nevruza
31. marec nedeľa Katolícka Veľká noc
1. apríl pondelok Katolícky Velkonočný pondelok
10. apríl streda Eid al-Fitr (Sviatok konca Ramadánu)
1. máj streda Sviatok práce
5. máj nedeľa Ortodoxná Veľká noc
6. máj pondelok Ortodoxný Veľkonočný pondelok
16. jún nedeľa Eid al-Adha (Sviatok obetovania)
17. jún pondelok Eid al-Adha
5. september štvrtok Sviatok svätorečenia Matky Terezy
28. november štvrtok Sviatok vlajky a nezávislosti
29. november piatok Deň oslobodenia
8. december nedeľa Deň mládeže
25. december streda Vianoce
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Integrovaný záchranný systém: 112

Dopravná polícia: 126

Rýchla lekárska pomoc: 127

Hasiči: 128

Polícia: 129

Rady a odporúčania
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Aktuálne

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec prijal 11. decembra 2023 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republiky v Slovenskej republike Enkeledu Mërkuri pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia na Slovensku.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Tirane Albín Otruba sa 16. novembra 2023 uskutočnilo stretnutie s guvernérom Banky Albánska Gentom Sejkom.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Tirane Albín Otruba sa 10. októbra 2023 stretol s predsedníčkou parlamentu Albánskej republiky Linditou Nikola.

Slovenský veľvyslanec v Albánsku Albín Otruba uskutočnil 5. októbra 2023 návštevu severoalbánskeho mesta Lezha, na ktorej sa zúčastnil aj slovenský honorárny konzul v Albánsku Faik Dizdiari.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Albánskej republike Albín Otruba odovzdal 30. augusta 2023 poverovacie listiny do rúk prezidenta Albánskej republiky Bajrama Begaja.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala 19. júla 2023 v Bratislave mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republiky v SR Enkeledu Mërkuri.


Albánsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Albania
Oficiálny názov Albánska republika
Oficiálny anglický názov Republic of Albania
Zaužívaný názov Albánsko
Miestny názov krajiny Shqipëri
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Tirana
Anglický názov hlavného mesta Tirana
Miestny názov hlavného mesta Tiranë
Názov meny Lekë
Medzinárodná skratka meny ALL
Telefónna predvoľba +355
Úradné jazyky albánsky
Časové pásmo +0100
Internetová doména .al
Medzinárodná poznávacia značka AL
Zem. dĺžka hl. mesta 19.81844
Vznik štátu 28.11.1912
Štátne zriadenie republika

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tirane

Rruga „Skenderbej“ Nr. 8, Tirana
Telefón
+355 42274917
Núdzová linka
+355689082308

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tirane

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Aktualizované 26.05.2022
Publikované 11.05.2022
Dátum Popis
02/2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v Albánsku
12/2019 účasť predsedu vlády Albánska E. Ramu na 26. ministerskej rade OBSE v Bratislave
07/2019 účasť úradujúceho ministra pre Európu a zahraničné veci Albánska G. Cakaja na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí OBSE v SR
06/2019 návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE v Albánsku
05/2019 účasť úradujúceho ministra pre Európu a zahraničné veci Albánska G. Cakaja na summite V4 a Západný Balkán v SR
05/2019 oficiálna návšteva úradujúceho ministra pre Európu a zahraničné veci Albánska G. Cakaja v SR
02/2019 návšteva delegácie predsedu Výboru európskych záležitostí Národnej rady SR Ľ. Blahu v Albánsku
03/2015 oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Albánsku
05/2014 účasť ministra zahraničných vecí Albánska D. Bushatiho na konferencii GLOBSEC 2014 v Bratislave
03/2014 pracovná návšteva ministra hospodárstva Albánska A. Ahmetaja v SR
01/2014 oficiálna návšteva predsedu vlády SR R. Fica s podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Albánsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Veľvyslanectvo Albánska so sídlom v Bratislave informuje o tendri v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov na zapojenie sa do projektov na návrh, financovanie, stavbu, prevádzkovanie či údržbu fotovoltických elektrární.

Obchodnú misiu v dňoch 7. – 9. decembra 2023 zorganizovala trnavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci s Tiranskou obchodnou a priemyselnou komorou za podpory Slovenského veľvyslanectva v Albánsku.

Veľvyslanec SR v Albánsku Peter Spišiak sa 9. októbra 2020 stretol s predstaviteľom albánskej firmy Advantech Oltionom Bushim a jeho spolupracovníkmi. Ich mobilná aplikácia pre verejno-štátnu albánsku TV (RTSH Tani), či kosovskú VALA TV, alebo aj pripravovaná pre nadnárodnú TV KLAN, je výsledkom úspešnej spolupráce medzi tiranskou firmou Advantech a košickou Antik Technology.

Ekonomické informácie o teritóriu
Albánsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 628.6 kB, 22.9.2023, 97 stiahnutí
Stiahnuť
Albánsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 120.9 kB, 17.7.2023, 216 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre

Veľvyslanectvo Albánska so sídlom v Bratislave informuje o tendri v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov na zapojenie sa do projektov na návrh, financovanie, stavbu, prevádzkovanie či údržbu fotovoltických elektrární.

Albánsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 628.6 kB, 22.9.2023, 97 stiahnutí
Stiahnuť
Albánsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 120.9 kB, 17.7.2023, 216 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Albánsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 628.6 kB, 22.9.2023, 97 stiahnutí
Stiahnuť
Albánsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 120.9 kB, 17.7.2023, 216 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Lucia Bartáková
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tirane
Email lucia.bartakova@mzv.sk
Funkcia zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top