Azerbajdžan

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Azerbajdžan
Vlajka Azerbajdžanu

Azerbajdžan

Baku - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Aktualizované 04.07.2023
Publikované 06.05.2022

Štátne hranice Azerbajdžanu s Ruskou federáciou, Tureckom, Gruzínskom a Iránom po suchozemskej časti sú uzavreté až do odvolania. Jediná možnosť pre vstup do krajiny je letecky.

V súčasnosti operujú lety: Baku - Istanbul, Baku - Ankara, Baku - Antalya, Baku - Izmir, Baku - Minsk, Baku - Moskva, Baku - Dubaj, Baku – Tbilisi a Baku – Alma-Ata.

Pred vstup do Azerbajdžanu nie je potrebná registrácia. Pre občanov Slovenskej republiky platí pri vstupe do krajiny vízová povinnosť.

Občania SR, držitelia cestovných pasov, potrebujú na vstup do Azerbajdžanu vízum. O vízum možno požiadať na veľvyslanectve Azerbajdžanskej republiky vo Viedni. Poplatok za spracovanie žiadosti o e-vízum je 20 USD. O vízum možno požiadať aj elektronicky
 
Cestovný pas občana SR musí byť platný pri vstupe aj výstupe z krajiny. 

Okrem klasických víz majú občania SR možnosť získať aj tzv. elektronické vízum na dobu pobytu 30 dní. Platnosť cestovného pasu musí byť minimálne o 3 mesiace dlhšia ako koniec platnosti víza. V prípade letiskového tranzitu sa e-vízum nevyžaduje. 

Odporúčame, po vydaní víza dôsledne skontrolovať údaje na vízovej nálepke, osobitne údaj o platnosti víza a počte dní povoleného pobytu. V prípade akéhokoľvek nesúladu údajov na vízovej nálepke s údajmi v pase alebo v prípade ak platnosť udeleného víza resp. počet dní povoleného pobytu nezodpovedá dĺžke plánovanej cesty, odporúčame ihneď konzultovať možnosť vydania nového víza s azerbajdžanským veľvyslanectvom. Upozorňujeme občanov, že cudzinec podliehajúci vízovej povinnosti môže opustiť územie Azerbajdžanskej republiky iba s platným vízom. 

Cudzinec musí pri výstupe z krajiny prejsť pasovou kontrolou najneskôr do polnoci v posledný deň platnosti víza resp. posledný deň povoleného pobytu. Prekročenie doby pobytu hoci o 1 deň pohraničná služba neakceptuje a občanovi nebude umožnené nastúpiť na let alebo prekročiť hranicu. Veľvyslanectvo SR nemá možnosť vybaviť, aby občana bez platného víza pustili do lietadla, ani mu vo vlastnej kompetencii vystaviť potrebné vízum. 

Po vstupe na územie Azerbajdžanskej republiky sú občania SR, ktorých pobyt presiahne 15 dní, povinní zaregistrovať sa na príslušnom oddelení migračnej služby. Túto povinnosť musia vykonať do 15 dní od svojho vstupu na územie Azerbajdžanu. Vykonať tak môžu osobne na územne príslušnom oddelení, resp. elektronicky na e-mailovej odoslaním vyplneného elektronického formulára a fotokópie cestovného pasu (dátová strana a strana potvrdzujúca deň vstupu do krajiny). Za osoby ubytované v hoteli, resp. inom oficiálne registrovanom ubytovacom zariadení má povinnosť vykonať uvedenú registráciu administratíva, resp. majiteľ ubytovacieho zariadenia. Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča všetkým cestovateľom zaregistrovať sa v registračnom formulári.

Cestovanie s deťmi
Publikované 06.05.2022

Deti musia mať platný cestovný pas, v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 4284 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 4522 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 04.07.2023
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Štátne hranice Azerbajdžanu s Ruskou federáciou, Tureckom, Gruzínskom a Iránom po suchozemskej časti sú uzavreté až do odvolania. Jediná možnosť pre vstup do krajiny je letecky.

V súčasnosti operujú lety: Baku - Istanbul, Baku - Ankara, Baku - Antalya, Baku - Izmir, Baku - Minsk, Baku - Moskva, Baku - Dubaj, Baku – Tbilisi a Baku – Alma-Ata.

Pred vstup do Azerbajdžanu nie je potrebná registrácia. Pre občanov Slovenskej republiky platí pri vstupe do krajiny vízová povinnosť.

Všetky proti-pandemické opatrenia súvisiace so vstupom do krajiny boli 28. marca 2023 odvolané.

Naďalej však platí vyššieuvedené uzavretie suchozemských hraníc Azerbajdžanu s okolitými krajinami.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit tovarov nie je nijak obmedzený post-pandemickou situáciou COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

V súčasnosti operujú vnútroštátne lety Baku – Nachčivan a Baku - Gendža. Naďalej sa neodporúča cestovať do prihraničných regiónov Azerbajdžanu.

 

Opatrenia v krajine

V súčasnosti nie sú takmer žiadne nové prípady nákazy COVID-19.

 

Užitočné odkazy

Prehľad o aktuálnej pandemickej situácii v Azerbajdžane v ruskom jazyku

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú porovnateľné so Slovenskou republikou, v niektorých prípadoch lacnejšie. Týka sa to najmä tovarov miestnej výroby. Zahraničné produkty sú drahšie.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 06.05.2022

Pre dovoz cudzej meny na územie Azerbajdžanu neexistuje žiadne obmedzenie. Pri príchode do krajiny je potrebné vyplniť formulár colnej deklarácie. Pri odchode z krajiny je povolené vyviezť sumu do 1000,- USD v hotovosti (aj prípadný ekvivalent cudzej meny), na cestovné šeky sa limit nevzťahuje.

Info pre motoristov
Publikované 06.05.2022

Pri ceste súkromným motorovým vozidlom je potrebné mať malý technický preukaz, vodičský preukaz a doklad o poistení motorového vozidla. Pre vedenie motorových vozidiel je v Azerbajdžane uznávaný slovenský vodičský preukaz.

Na mnohých čerpacích staniciach musíte pred čerpaním pracovníkom čerpacích staníc zahlásiť, koľko litrov a dopredu zaplatiť. Nemusíte ani pritom vychádzať z auta. Pri tankovaní plnej nádrže sa vyberá vopred záloha. Preplatok Vám vrátia po načerpaní paliva. Pohonných hmôt je dostatok, tak benzínu (aj bezolovnatého) ako aj nafty. 

Osobitnú pozornosť venujte cestnej premávke. Šoféri v Azerbajdžane jazdia agresívne, niekedy nedávajú prednosť, nepoužívajú smerovky a občas nerešpektujú ani svetelné značenie. 

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, ste povinní počkať na príchod príslušníkov polície (čo môže trvať v závislosti od miesta nehody aj niekoľko hodín). 

Tolerancia pre vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je 0,16 prom. v dychu, 0,3 prom.v krvi.

Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 60 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 90 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V krajine platí celoročné povinné svietenie vozidiel;
  • Zimné pneumatiky nie sú povinné.
     

V krajine sú veľmi rozšírené stacionárne radary, ako aj meranie prostredníctvom označených policajných vozidiel a policajných stanovíšť.

Ceny
Pohonné hmoty: sú lacnejšie približne o polovicu ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 06.05.2022
Publikované 06.05.2022

Oficiálne nie je potvrdená zvýšená možnosť teroristických útokov. Oblasť Náhorného Karabachu je pre turistov neprístupná a je vojensky uzatvorená. Do oblasti Nachičevanu je možné cestovať len letecky. Pri ubytovaní v hoteli je však, v záujme vlastnej bezpečnosti, potrebné preveriť si skutočnosť, či do ubytovacieho zariadenia nemajú nekontrolovaný prístup aj iné osoby okrem hotelových hostí. Hlavné mesto Baku možno označiť za bezpečné.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 06.05.2022
Publikované 06.05.2022

Hlavné cestné siete sú v dobrom technickom stave. V krajine funguje železničná doprava, ktorá je spolovice elektrifikovaná a postupne sa rekonštruuje. S Ruskom a Gruzínskom je Azerbajdžan prepojený dvomi železničnými magistrálami (Baku-Machačkala a Baku-Tbilisi). 

Železničné spojenie s Arménskom a Iránom je zrušené. Medzi hlavným mestom Baku, väčšími mestami krajiny, Tbilisi, Teheránom a Istanbulom funguje pravidelná autobusová doprava. V prístavnom hlavnom mesto Baku funguje osobná i nákladná lodná doprava s okolitými krajinami (Turkmenistan, Irán). Medzinárodné letisko sa nachádza v Baku, odkiaľ sú vypravované medzinárodné lety a pravidelné lety do väčších miest krajiny.

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 06.05.2022

Pri vstupe do krajiny nie je povinné žiadne očkovanie, odporúča sa očkovať proti tetanu, hepatitíde A a diftérii. Pri cestách do vnútrozemia sa odporúča očkovanie proti týfusu a hepatitíde B. Odporúča sa očkovanie aj proti besnote vzhľadom na vysoké riziko jej prenosu túlavými psami a to aj v mestách. Výskyt malárie je v krajine zaznamenaný sporadicky, v nížinách na juhu (pohraničné oblasti pri Iráne), na severozápade (pohraničná oblasť s Gruzínskom), na severovýchode, ako aj v okolí Baku, nie však v centre. Vo zvyšných častiach krajiny žiadne riziko nákazy nehrozí. V týchto oblastiach treba dbať na účinnú ochranu proti komárom. Treba venovať mimoriadnu pozornosť hygiene pri zaobchádzaní s potravinami a pitnou vodou, pretože v krajine je vysoké riziko hnačkových ochorení. Odporúča sa dostatočná zásoba liekov a poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Pre pobyty dlhšie ako 1 mesiac je požadovaný negatívny test na HIV.

Klimatické podmienky

Publikované 06.05.2022

V krajine prevláda kontinentálna klíma, nížiny sú charakteristické miernou zimou a horúcim letom, prevládajú len slabé zrážky. V horách s pribúdajúcou výškou je vlhkejšie, teploty sú vyrovnanejšie. Priemerná nameraná ročná teplota v hlavnom meste Baku je v júli 25,7° C a v januári 3 ,8° C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Azerbajdžan je
31. december
Deň solidárnosti Azerbajdžancov
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
20. január piatok Deň národného smútku "Čierny január"
8. marec streda Medzinárodný deň žien
2. máj utorok Sviatok Ramadán
9. máj utorok Deň víťazstva nad fašizmom
20. máj sobota Sviatok jari "Novruz"
21. máj nedeľa Sviatok jari "Novruz"
22. máj pondelok Sviatok jari "Novruz"
23. máj utorok Sviatok jari "Novruz"
24. máj streda Sviatok jari "Novruz"
28. máj nedeľa Deň nezávislosti
9. jún piatok Sviatok Bayram
15. jún štvrtok Deň národnej spásy
26. jún pondelok Deň Ozbrojených síl
18. október streda Deň obnovenia nezávislosti
8. november streda Deň víťazstva
9. november štvrtok Deň štátnej vlajky
31. december nedeľa Deň solidárnosti Azerbajdžancov
Dôležité telefónne čísla
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +994;
Hasiči: 01
Polícia: 02
Záchranná služba a prvá pomoc: 03

Informácie letisko: 542 018, 562 596
Ministerstvo vnútra: 985 474, 528 180 (stála služba); 941 522 (linka pre cudzincov)
Letisko Baku: 012 257 900
 

Rady a odporúčania
Publikované 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský prijal 7. júna 2023 v Bratislave ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Džejhuna Bajramova, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska. Partneri rokovali o možnostiach ďalšieho posilňovania vzťahov a rozvoja bilaterálnej spolupráce, a to najmä v ekonomickej či energetickej oblasti.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok absolvoval počas svojej oficiálnej návštevy Azerbajdžanskej republiky (19. októbra 2021) rokovania s prezidentom Ilhamom Alijevom, predsedom vlády Alim Asadovom, so svojím rezortným partnerom Džejchunom Bajramovom a ministrom hospodárstva Mikailom Džabbarovom. Súčasťou programu bolo aj slovensko-azerbajdžanské podnikateľské fórum a podpis medzivládnej dohody o hospodárskej spolupráci.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prijal v piatok 8. októbra 2021 predsedníčku Národného zhromaždenia Azerbajdžanskej republiky Sahibu Gafarovú. Predsedníčka parlamentu je na historicky prvej oficiálnej návšteve v SR.


Azerbajdžan

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Azerbaijan
Oficiálny názov Azerbajdžanská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Azerbaijan
Zaužívaný názov Azerbajdžan
Miestny názov krajiny Azərbaycan Respublikası
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Baku
Anglický názov hlavného mesta Baku
Miestny názov hlavného mesta Baki
Názov meny Manat
Medzinárodná skratka meny AZM
Telefónna predvoľba +994
Úradné jazyky Azerbajdžanský
Časové pásmo +0300
Internetová doména .az
Medzinárodná poznávacia značka AZ
Zem. dĺžka hl. mesta 49.83267
Zem. šírka hl. mesta 40.37544
Vznik štátu 31. 8. 1991
Štátne zriadenie Prezidentská republika

Hlava štátu Ilham Alijev
Webová stránka ministerstva

http://www.mfa.gov.az

Uznanie Slovenskej republiky 27.11.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 27.11.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 27.11.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku

ul. 90A Nizami, Landmark III, 13. poschodie, 1010 Baku
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+994552531405

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku

Bilaterálne vzťahy

Aktualizované 23.06.2023
Publikované 11.05.2022
Dátum Popis
6. – 7. 6. 2023 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Azerbajdžanu Dž. Bajramova na Slovensku
15. – 17. 5. 2023 Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky B. Kollára
10. – 13. 06. 2022 Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky B. Kollára
18. – 19. 10. 2021 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí I. Korčoka
7 – 8. 10. 2021 Oficiálna návšteva predsedníčky parlamentu Azerbajdžanu S. Gafarovej
16. – 17. 3. 2021 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí I. Korčoka
27. – 28. 11. 2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka pri príležitosti otvorenie Veľvyslanectva SR v Baku
21. – 24. 7. 2019 Pracovná návšteva podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu R. Rašiho pri príležitosti EYOF – European Youth Olympic Festival
4. – 5. 3. 2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE
12. – 14. 11. 2018 Oficiálna návšteva predsedu vlády SR P. Pellegriniho
25. – 26. 10. 2018 Pracovná návšteva podpredsedu SR pre investície a informatizáciu R. Rašiho na Medzinárodnej konferencii (OSN) v Baku k trvalo udržateľnému rozvoju
6. 7. 2018 Pracovná návšteva predsedníčky Ústavného súdu SR I. Macejkovej
17. – 20. 6. 2016 Pracovná návšteva podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegriniho
9. – 12. 7. 2015 Pracovná návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky P. Pellegriniho
26. 1. 2015 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Azerbajdžanu E. Mammaďarova na Slovensku
10. – 12. 4. 2013 Oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka
14. – 16. 3. 2010 Oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka
11. – 14. 5. 2009 Pracovná návšteva ministra spravodlivosti Š. Harabina
27. – 29. 4. 2008 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša
18. – 19. 3. 2004 Účasť prezidenta Azerbajdžanu I. Alijeva na Bratislavská konferencia II
31. 1. 2000 Návšteva ministra zahraničných vecí SR E. Kukana a ministra hospodárstva SR Ľ. Haracha

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Azerbajdžan je pre Slovensko dôležitou partnerskou krajinou v regióne južného Kaukazu, doslova na križovatke dvoch kontinentov. Napriek geografickej vzdialenosti pokračuje náš spoločný záujem o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov. Rokovaniami priamo v Baku som potvrdil záujem Slovenska o pokračovanie politického dialógu aj posilnenie dvojstrannej spolupráce, s dôrazom na obchodno-ekonomickú oblasť....

V bilaterálnych vzťahoch Slovenskej republiky a Azerbajdžanu nie sú otvorené otázky, zhodli sa v úvode dnešného rokovania (30. septembra 2014) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Azerbajdžanskej republiky v SR Galib Israfilov.

Ekonomické informácie o teritóriu
Azerbajdžan - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 397.7 kB, 22.9.2023, 342 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Azerbajdžan - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 397.7 kB, 22.9.2023, 342 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Azerbajdžan - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 397.7 kB, 22.9.2023, 342 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Soňa Krajčová
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku
Email sona.krajcova@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

V priestoroch Národného múzea umenia v azerbajdžanskom Baku bola 26. novembra 2014 otvorená výstava s názvom „Hot & Cold“. Pod českým predsedníctvom ho zorganizovala Stredoeurópska kultúrna platforma - združenie krajín V4 spolu s Rakúskom a Slovinskom založená v roku 2001, ktorej cieľom je predovšetkým posilnenie spoločnej identity krajín strednej Európy a podpory spoločných kultúrnych projektov s akcentom na prezentáciu vlastnej identity.


Back To Top