Pracovisko overovania dokladov

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Spôsob podania žiadosti o overenie:

 

1) osobne v úradných hodinách

 

Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7, Bratislava,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky
Informácie : +421 2 5978 5978, +421 90607 5978, 02/5978 1111

 

Overovanie dokladov - Legalization Office/  Úradné hodiny - Office hours
Pondelok / Monday 8.00 – 15.00 hod
Streda / Wednesday 8.00 – 18.00 hod (17.50 hod ukončenie prijímania žiadostí. At 5.50 p.m. last client)
Štvrtok / Thursday  8.00 – 12.00 hod

 

Upozornenie
V pondelok 31. decembra 2018 bude Pracovisko overovania dokladov prijímať žiadosti o osvedčenie od 8.00 hod do 12.00 hod.
Zmena úradných hodín je z technických dôvodov.

 

 

2) poštou na adresu:

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Konzulárny odbor - legalizácia

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
 

K žiadosti, v ktorej uvediete štát použitia listiny, kontakt a spätnú adresu v SR, je potrebné priložiť doklady a e-kolky.

 

Správny poplatok za každý legalizačný úkon je 20 €; úhrada poplatku je možná len formou „potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku“ (tzv.  e-kolok s QR kódom), ktorý je možné zakúpiť výlučne na pobočkách Slovenskej pošty.

 

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva. Pracovná skupina legalizácie si vyhradzuje právo obmedziť počet jednotlivo prijímaných dokumentov podľa vyťaženosti.

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-11-30 08:55:21.191 Dátum vytvorenia: Tue May 12 00:00:00 CEST 2015