Cyprus

Vlajka Cypru

Cyprus

Nikózia - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Doklad musí byť platný do konca predpokladaného pobytu na území Cyperskej republiky...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Doklad musí byť platný do konca predpokladaného pobytu na území Cyperskej republiky...

Podmienky vstupu
Aktualizované 19.06.2023
Publikované 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Doklad musí byť platný do konca predpokladaného pobytu na území Cyperskej republiky. 

Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Vláda Cyperskej republiky určila za legálne vstupné a výstupné hraničné priechody na ostrov letiská v Larnake a Pafose a prístavy v Limassole, Larnake , Latsi a Pafose.

Cyperská republika aktuálne neuplatňuje pandemické opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny.

 

Vstup na územie Cypru z tzv. Severocyperskej tureckej republiky (SCTR)

Vstup na územie Cypru z tzv. Severocyperskej tureckej republiky (SCTR), ktorá nie je medzinárodne uznaná (s výnimkou Turecka), cez tamojšie letisko (Ercan pri Nikózii) alebo prístavy (Kyrenia a Famagusta) považuje Cyperská republika za nelegálny a vyhradzuje si právo ukladania pokút turistom, ktorí by vstúpili na ostrov nelegálne a pokúšali sa dostať na územie kontrolované vládou Cyperskej republiky. Osobám, ktoré vstupujú na Cyprus zo severu preto hrozí najmä, že im nemusí byť umožnený prechod na územie pod efektívnou kontrolou vlády Cyperskej republiky.

Na priechodoch (check points) medzi južnou a severnou časťou ostrova sa občania EÚ môžu preukazovať identifikačným preukazom alebo cestovným pasom.

V súčasnosti funguje 9 priechodov, zo západu smerom na východ sú to: 

  • Kato Pyrgos/Limnitis (iba pre motorové vozidlá), 
  • Lefka/Apliki (iba pre motorové vozidlá), 
  • Astromeritis/Zodhia (iba pre motorové vozidlá),
  • Agios Dhometios (v Nikózii, iba pre motorové vozidlá), 
  • Ledra Palace (v Nikózii, iba pre chodcov a diplomatické motorové vozidlá), 
  • Ulica Ledra (v Nikózii, iba pre chodcov), 
  • Pergamos (iba pre motorové vozidlá), 
  • Strovilia (iba pre motorové vozidlá) 
  • a Deryneia (iba pre motorové vozidlá).

Osoby, ktoré vstúpia na územie Cyperskej republiky legálne, môžu cestovať do tzv. Severocyperskej tureckej republiky a zotrvať tam bez obmedzenia tak, akoby zotrvávali na území Cyperskej republiky. Orgány Cyperskej republiky však môžu pri návrate na územie kontrolované vládou požadovať preukázanie sa dokladom (napr. letenkou) osvedčujúcim, že na ostrov návštevník vstúpil legálne.

Zároveň upozorňujeme cestujúcich, že tzv. Severo-cyperská turecká republika je územie, ktoré nie je uznané Slovenskou republikou a v prípade núdzovej situácie sú možnosti poskytovania konzulárnej ochrany limitované.

Podľa informácií orgánov Cyperskej republiky sú niektoré z hotelových zariadení nachádzajúcich sa na severnej časti ostrova v tzv. Severocyperskej tureckej republike predmetom vznášania majetkových nárokov zo strany pôvodných, grécko-cyperských majiteľov.

Bližšie informácie o tejto problematike je možné nájsť v anglickom jazyku na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Cyperskej republiky.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 23.05.2023
Publikované 06.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas, resp. občiansky preukaz).

V prípade, že necestujú s oboma rodičmi, odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 3876 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 4122 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 23.05.2023
23.05.2023
Aktualizovaný dátum - podmienky platia od 1.9.2022.
24.01.2023
Aktualizovaný dátum - podmienky platia od 1.9.2022.
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Cyperská republika zrušila všetky pandemické opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny.

Jedinou podmienkou pre občanov SR je preto preukázanie sa platným občianskym preukazom SR alebo cestovným pasom SR. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii odporúča občanom využívať pre vstup do krajiny výhradne medzinárodné letiská v Larnake a Pafose alebo prístavy v Limassole, Larnake a Latsi.

Všetky iné vstupné miesta, vrátane letiska Ercan a prístavov v mestách Kyrenia a Famugusta sú Cyperskými orgánmi považované za nelegálny vstup do krajiny a môžu byť penalizované.

Zároveň upozorňujeme cestujúcich, že tzv. „Severo-cyperská turecká republika“ je územie, ktoré nie je uznané Slovenskou republikou a v prípade núdzovej situácie sú možnosti poskytovania konzulárnej ochrany limitované.

 

Opatrenia v krajine

Cyperské orgány rozhodli 31. augusta 2022 o pozastavení povinného používania ochranných masiek v interiéroch, s výnimkou priestorov s vysokým rizikom nákazy (nemocnice, lekárne, fomvy dôchodcov a pod.) a taktiež o zvýšení možnosti obsadenosti v reštauráciách, podnikoch, štadiónoch a iných priestoroch.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Aktualizované 23.05.2023
Publikované 06.05.2022

Cyprus (9 251 km2, cca 1,2 mil. obyvateľov) je tretím najväčším ostrovom v Stredomorí. De facto je rozdelený na dve autonómne fungujúce časti. Na juhu ostrova je to medzinárodne uznaná Cyperská republika (58 % územia) a na severe tzv. Severocyperská turecká republika (tzv. SCTR, 36 % územia), ktorú okrem Turecka neuznáva žiadny člen medzinárodného spoločenstva. Medzi oboma entitami sa nachádza tzv. nárazníková zóna (3 % územia), ktorá je pod kontrolou mierovej misie OSN. Zvyšné 3 % rozlohy ostrova patria pod zvrchovanosť Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré na tomto území zriadilo dve vojenské základne (Akrotiri a Dhekelia) a radarovú stanicu. 

Cyprus sa administratívne člení na šesť regiónov - Nikózia, Limassol, Larnaka, Pafos, Kyrenia (leží na území tzv. SCTR) a Famagusta (malá časť zasahuje do tzv. SCTR). 

Severnú časť Cypru od roku 1974 (od invázie ozbrojených síl Tureckej republiky na ostrov po neúspešnom pokuse gréckych Cyperčanov podporovaných Helénskou republikou zvrhnúť legitímnu vládu prezidenta Makariosa III.) kontroluje prostredníctvom svojich autonómnych orgánov a vlastného právneho poriadku tzv. SCTR. Na tomto území sú rozmiestnení príslušníci tureckých ozbrojených síl.

Severnú a južnú časť ostrova oddeľuje 180 km dlhá tzv. nárazníková zóna, ktorá sa tiahne naprieč ostrovom a ktorú kontrolujú mierové sily OSN na Cypre (United Nations Forces in Cyprus - UNFICYP). Východnú časť tohto pásma (tzv. Sektor 4 s veliteľstvom vo Famaguste) zabezpečuje slovenská jednotka UNFICYP. Južnú stranu tzv. nárazníkovej zóny strážia príslušníci grécko-cyperskej Národnej gardy a severnú vojaci turecko-cyperskej a tureckej armády. Niektoré časti tzv. nárazníkovej zóny sú vyznačené ostnatým drôtom, na mnohých miestach (najmä mimo miest a dedín) o nej informujú len tabule spravidla na prístupových cestách. Územie je zamínované, používanie fotoaparátov a videokamier je zakázané. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 23.05.2023
Publikované 06.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 23.05.2023
Publikované 06.05.2022

Bezpečnostná situácia v krajine je vo všeobecnosti vnímaná ako stabilná. Veľvyslanectvo SR v Nikózii však registruje každoročné zvyšovanie počtu prípadov krádeže hodnotných osobných vecí, cestovných dokladov a finančných prostriedkov občanov SR.

Miestna polícia v súlade s vnútroštátnou legislatívou mimoriadne prísne postupuje proti prechovávaniu drog. Cyperské úrady prísne stíhajú výrobu, distribúciu, dovoz a držanie aj malého množstva tzv. mäkkých drog. Obvineným hrozí trest odňatia slobody so sadzbou 8 - 15 rokov, alebo peňažný trest, resp. súbeh oboch trestov. Veľvyslanectvo SR nemôže ovplyvniť rozhodnutia cyperských orgánov ani zabezpečiť prepustenie na slobodu v prípade akéhokoľvek trestného činu spáchaného na území Cyperskej republiky.

Na ostrove je tiež striktne zakázané fotografovať vojenské (a priľahlé) objekty, zariadenia a ich personál. V prípade porušenia zákazu a preukázania viny hrozí odňatie slobody v trvaní niekoľkých mesiacov a vyhostenie z krajiny. 

Núdzová linka Veľvyslanectva SR v Nikózii v prípade nevyhnutnej potreby: +357 99 69 49 29 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 23.05.2023
Publikované 06.05.2022

Cyprus ponúka zdravotnú starostlivosť na štandardnej úrovni členského štátu EÚ. V turistických letoviskách sú k dispozícii ambulancie súkromných lekárov otvorené 24 hodín denne. Veľvyslanectvo SR v Nikózii občanom odporúča vybaviť si komerčné cestovné poistenie na celú dobu pobytu, nakoľko prípadné lekárske ošetrenie, nad rámec nevyhnutného základu v prípade bezprostredného ohrozenia života, je hradené pacientom, pričom poplatky za zdravotnícke úkony sú v krajine výrazne vyššie ako na Slovensku. 

Núdzová linka v prípade potreby akútnej zdravotníckej pomoci: +357 22 88 71 71
Číslo integrovanej núdzovej linky (polícia, hasiči, prvá pomoc): 112 (bez predvoľby)

Klimatické podmienky

Varovanie pred nepriaznivým počasím môžete sledovať na webovej stránke cyperského oddelenia meteorológie

Dôležité telefónne čísla
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +357 
Núdzová zdravotnícka linka: +357 22 88 71 71 (24 hod.) 
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štyristopäťdesiat hostí, vrátane piatich členov cyperskej vlády, koncert vážnej hudby v podaní troch slovenských umelkýň, inaugurácia panelovej výstavy a brožúry ku trom dekádam medzištátnych vzťahov je kvintesenciou podujatia, ktoré pri príležitosti oboch výročí usporiadal Zastupiteľský úrad SR v Nikózii 5. septembra 2023 v Mestskom divadle v Nikózii.

Ďalšie stretnutie s krajanmi a priateľmi Slovenska sa konalo 29. júna v záhrade Veľvyslanectva SR v Nikózii v rámci cyklu „Večery slovenského filmu“.

Z iniciatívy slovenského kontingentu v mierovej misii UNFICYP na Cypre (SLOVCON), ku ktorej sa pripojilo Veľvyslanectvo SR v Nikózii a Ústredie ekumenickej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, sa uskutočnila zbierka v prospech cyperských detí bez rodičov či trpiacich závažným ochorením. Vyzbieraná suma vo výške 2-tisíc eur bola rozdelená medzi príjemcov z grécko-cyperskej a turecko-cyperskej komunity.


Cyprus

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Cyprus
Oficiálny názov Cyperská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Cyprus
Zaužívaný názov Cyprus
Miestny názov krajiny Kypriakí Dimokratía
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Nikózia
Anglický názov hlavného mesta Nicosia
Miestny názov hlavného mesta Λευκωσία
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +357
Úradné jazyky novogréčtina, turečtina
Časové pásmo +0200
Internetová doména .cy
Medzinárodná poznávacia značka CY
Zem. dĺžka hl. mesta 33.05115
Zem. šírka hl. mesta 35.04504
Vznik štátu 16.08.1960
Štátne zriadenie jednokomorový parlament (Poslanecká snemovňa), spolu 80 mandátov, z toho 56 obsadených a 24 neobsadených (určených pre tureckých Cyperčanov), poslanci sú volení na 5 rokov

Oficiálna vládna stránka

Government of Cyprus

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii

Kalamatas Street No. 4, Strovolos, Nikózia
Telefón
+357 22879681 ( Linka pre poskytovanie služieb a odpovedí na vaše konzulárne dopyty )
Fax
+357 22311715
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+357 99694929

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Veľvyslanectvo SR v Nikózii je partnerom inovačnej konferencie Reflect Fest, predstavujúcej „vlajkovú loď“ slovensko-cyperskej ekonomickej relácie, od jej prvého ročníka v roku 2018.

Na 24. ročníku medzinárodného turistického veľtrhu Taxidi sa po historicky prvýkrát predstavila aj Slovenská republika ako jeden z 31 účastníkov.

Ekonomické informácie o teritóriu
Cyprus - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 698.4 kB, 25.9.2023, 201 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Cyprus - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 698.4 kB, 25.9.2023, 201 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Cyprus - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 698.4 kB, 25.9.2023, 201 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Štyristopäťdesiat hostí, vrátane piatich členov cyperskej vlády, koncert vážnej hudby v podaní troch slovenských umelkýň, inaugurácia panelovej výstavy a brožúry ku trom dekádam medzištátnych vzťahov je kvintesenciou podujatia, ktoré pri príležitosti oboch výročí usporiadal Zastupiteľský úrad SR v Nikózii 5. septembra 2023 v Mestskom divadle v Nikózii.

Ďalšie stretnutie s krajanmi a priateľmi Slovenska sa konalo 29. júna v záhrade Veľvyslanectva SR v Nikózii v rámci cyklu „Večery slovenského filmu“.

Rodové otázky v multikultúrnej spoločnosti boli témou spoločného podujatia Stredoeurópskej kultúrnej platformy na Cyperskej univerzite v Nikózii.

Veľvyslanectvo SR v Nikózii nechýbalo ani na druhej časti osláv Dňa Európy na Cypre v turecko-cyperskej komunite. Tá sa konala v sobotu 21. mája 2022 v Kumsal parku v severnej časti Nikózie.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia protagonistu Česko-slovenskej jari Alexandra Dubčeka Zastupiteľský úrad SR v Nikózii a Honorárny konzulát SR v Limassole otvorili 26. novembra 2021 v Dome umenia a literatúry v centre Limassolu výstavu fotografií zo života jedného z najvýznamnejších predstaviteľov moderných slovenských dejín.

Predstavitelia grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán, ktoré sa zúčastňujú bi-komunitných stretnutí v hoteli Ledra Palace pod vedením Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Nikózii, uskutočnili v stredu 20. októbra 2020 spoločnú návštevu výstavy Tancovanie na hrane v múzeu Levantis.

Viac ako 2400 účastníkov sa tohto roku stretlo v cyperskom Limassole aby diskutovali o najnovších trendoch v oblasti inovácií na Reflect Fest 2021, ktorý sa konal od 13. do 16. októbra 2021. Reflect je inovačnou konferenciou, ktorá združuje lídrov, vynálezcov a podnikateľov a ponúka platformu na prezentáciu inovatívnych technológií, nápadov, riešení a produktov.

A to prostredníctvom talentovanej umelkyne Evy Sajanovej, ktorá sa úspešným výberovým konaním prepracovala do tímu 20 európskych umelcov, participujúcich na projekte Eurotoire.

Čipky spojili 10. júna symbolicky európske krajiny v Lefkare.

Veľvyslanectvo SR v Nikózii sa v sobotu 11. mája 2019 zúčastnilo na oslavách Dňa Európy, organizovaných zastúpením Európskej komisie a kanceláriou Európskeho parlamentu na Cypre na vynovenej prístavnej promenáde v Limassole.


Back To Top