Egypt

Vlajka Egypta

Egypt

Káhira - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnej dobe relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. 


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnej dobe relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. 

Egyptská asociácia cestovných kancelárií (ETAA) spustila Hotline 19654 na prijímanie sťažností a podnetov od turistov v Egypte.

Oznamujeme, že od 28. marca 2023 začne Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prevádzkovať priamy let do egyptského mesta Marsa Alam, ktorý bude zabezpečovať dvakrát týždenne, v utorok a piatok, spoločnosť Air Cairo.

Pravidlá pre vstup do Egypta v súvislosti s COVID-19 boli zrušené. Na vstup do Egypta sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok. Pred cestou si však preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

Podmienky vstupu
Aktualizované 19.02.2024
Publikované 02.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii egyptských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Egyptskej arabskej republiky v Bratislave.

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Egypta musia mať slovenskí občania vrátane maloletých platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Egyptské orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia.

 

Platnosť cestovných dokladov

Platnosť cestovného pasu musí byť dlhšia minimálne o 6 mesiacov po požadovanom ukončení platnosti udeleného víza.

Egyptské úrady udeľujú

  • turistické víza (na jeden vstup – platné 3 mesiace s maximálnou dĺžkou pobytu 1 mesiac, viacnásobné – platné na 6 mesiacov, maximálna dĺžka pobytu 1 mesiac),
  • vstupné víza (pre všetkých cudzincov, ktorí prichádzajú do Egypta za iným účelom ako je turistika)
  • a tranzitné víza.

V zmysle platného zákona, vstup na územie Egypta nebude umožnený s pasom, ktorý má kratšiu dobu platnosti. Zároveň v pase musí byť aj dostatok voľného miesta (minimálne 2 čisté voľné strany) pre vstupné a výstupné pečiatky orgánov hraničnej a pasovej kontroly.

 

Víza

O víza do Egypta môžete požiadať po prílete do Egypta v schválených bankových kioskoch v príletových halách letiska, a to ešte pred pasovou kontrolou. Poplatok za jednovstupové vízum je 25 USD a viacstupové 60 USD, pričom v prípade zamietnutia víz sa poplatok nevracia. Poplatok je možné zaplatiť aj v EUR aj USD.

Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave udeľuje občanom Slovenskej republiky víza na základe potvrdenia turistickej kancelárie, pozvania súkromnej osoby alebo právnickej osoby pôsobiacej v Egypte overeného egyptskou cudzineckou políciou. Lehota na vydanie víza je cca 1 týždeň. 

Občania Slovenskej republiky môžu požiadať o elektronické víza pri vstupe do Egypta. Pri nahlásení do systému a zadaní osobných údajov je žiadateľ vyzvaný zaplatiť poplatok za vízum platobnou kartou a následne obdrží potvrdenie na zadaný email. Po príchode do krajiny si pri pasovej kontrole úradník overí udelené e-vízum prostredníctvom interného systému. Žiadosť je potrebné podať najmenej 7 dní pred plánovanou cestou. 

 

Sinajský polostrov

Občania Slovenskej republiky, ktorí navštívia letoviská Šarm aš-Šajch, Dahab, Nuweiba a Taba) na Sinajskom polostrove môžu vstúpiť do krajiny bez víz. Doba pobytu nesmie presiahnuť 15 dní. Oprávnení návštevníci dostanú špeciálnu pečiatku s povolením (SINAI ONLY).

Povolenie udeľuje prístup iba do letovísk Šarm-eš Šejchu, Dahab, Nuweiba a Taba. Víza vydané na hraničnom prechode so štátom Izrael v Tabe má obmedzenú časovú (14 dní) a teritoriálnu (polostrov Sinaj) platnosť. Ak máte v úmysle vycestovať mimo týchto oblastí alebo zostať dlhšie ako 15 dní, musíte si vybaviť víza.

Žiadosti o predĺženie víz by sa mali podávať na egyptských pasových a imigračných úradoch.
S neplatným vízom môžete mať problémy pri odchode z Egypta. Ak je vaše vízum neplatné viac ako 14 dní, zvyčajne vám nebude umožnené vycestovať bez zaplatenia pokuty.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Egypta odporúčame overiť na stránke egyptského veľvyslanectva v Bratislave.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Maloletí musia mať pri vstupe platný cestovný doklad v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom. Podľa egyptského práva neplnoleté deti, ktoré majú (aj) egyptskú štátnu príslušnosť, nesmú opustiť krajinu bez súhlasu (egyptského) otca.

Konzulárna pomoc Veľvyslanectva SR v Káhire vo všeobecnosti nie je pre túto skupinu ludí možná.

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 26.8.2022, 40412 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 26.8.2022, 37304 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Egypt je moslimská krajina, preto je nákup a konzumácia alkoholu možná iba v baroch a reštauráciách v letoviskách alebo vo väčších mestách. Voľný predaj je dostupný v špecializovaných obchodoch tzv. Drinkies. Za predaj a prechovávanie drog sa udeľujú tvrdé tresty. Všeobecne sa v Egypte neodporúča konzumovať miestnu vodu (nebalenú) či výrobky z nej pripravované (zmrzlina, ľad, oplachované ovocie). Črevné ťažkosti sú pomerne bežným javom. Je vhodné stravovať sa výlučne v letoviskách, resp. medzinárodných renomovaných stravovacích reťazcoch. 

Je zakázané fotografovať vojenské a policajné objekty, železničné stanice, mosty, osoby v uniformách, vojenskú a policajnú techniku. V prípade prichytenia hrozí turistom zabavenie celého filmu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Do Egypta je zakázaný dovoz potravín, alkoholu, pornografie, zbraní a nelegálnych drog, určitá skupina liekov.

V Egypte je dovoz dronov zakázaný. Dôrazne neodporúčame drony používať, ani do krajiny dovážať.

Lieky viazané na lekársky predpis, ktoré sú v Egypte zakázané je možné doviezť s predchádzajúcim súhlasom lekára a nesmú presiahnuť množstvo 20 tabliet. Prechovávanie viac ako 20 tabliet množstva ilegálnych drog možno považovať za obchodovanie s drogami.

Zoznam nelegálnych drog zahŕňa: Nikokodeín, Didrex tablety, PROXEN, Mogadon, NITRAZEN, očkovacie injekcie, KETAMINE INJ, Ergotamín, Dextrometorfan, Pulmolar, Co-Diovan, Kodinalin, Somanil, Fenobarbital, Nova tablety s predĺženým účinkom. V zozname sú aj Valinil, Calmepam tablety, Neuril, Válium, Tranxene, LEXOTANI tablety, EN tablety, Xanax, CODASTIN, Codaphen N, Somadril, Tussivan N, Korfas tablety, Migranil tablety, Librax tablety a Rivotril tablety, Tramadol.

V prípade transportu zvierat je potrebné predložiť doklad o ich veterinárnej spôsobilosti vystavený oficiálnym úradom v SR.

Turista prichádzajúci do Egypta má právo na nákup tovaru z bezcolných obchodov (Duty Free Shops) v určitej limitovanej výške (na aktuálnu čiastku sa odporúča v prípade záujmu informovať u pracovníka egyptskej colnej služby pri prílete do Egypta) za kalendárny rok na letisku a vybraných miestach v Káhire a Alexandrii do 24 hodín po prílete. Odporúča sa urobiť výmenu peňazí v bankách, zmenárňach alebo hoteloch vyššej kategórie, za výmenu peňazí na čiernom trhu hrozí okrem bezpečnostných rizík i postih od miestnych orgánov. Platidlom v Egypte je 1 egyptská libra (EGP), drobnou jednotkou sú piaster (PT). Odporúčame  na trhoviskách a na výletných lodiach po Níle platiť výhradne v hotovosti. 

V súlade s platnou legislatívou môže cudzinec do krajiny priviezť alebo z nej vyviezť zahraničnú valutu v maximálnej hodnote ekvivalentnej 10 000 USD alebo 5000 EGP. 

V Egypte je striktne zakázaný vývoz pamiatok, zlata v nespracovanej podobe, flóry a fauny, zvlášť koralov.

Info pre motoristov
Publikované 17.10.2022

Na riadenie motorového vozidla je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Maximálna povolená rýchlosť v obci je 60 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);

 

Základné dopravné predpisy

Nie je zvláštnosťou obiehať povozy ťahané somármi a koňmi, či stádo tiav. Technický stav vozidiel je diskutabilný, časté sú havárie z nepozornosti. V noci jazdí mnoho áut bez osvetlenia. Povolené rýchlosti (90 km/ h na bežných cestách a 100 km/ h na diaľniciach) sú často prekračované. Platí povinnosť vybavenia vozidiel autolekárničkou a výstražným trojuholníkom. Miestni obyvatelia, ktorí nemajú vo výbave výstražný trojuholník, používajú namiesto neho kamene, ktoré umiestňujú do odstaveného pruhu.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Výnimočný stav vyhlásený v roku 2017 bol 25. októbra 2021 zrušený. Bezpečnostná situácia je v súčasnej dobe pomerne stabilizovaná. Egypt však naďalej patrí medzi krajiny s možným bezpečnostným rizikom. Egyptské úrady vynakladajú značné úsilie na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku vlastných občanov ako aj turistov. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých kritických regiónoch. Hlavné turistické destinácie Egypta ako oblasť južného Sinajského polostrova aj pobrežie Červeného mora sú považované za stabilizované. Turistom sa odporúča dodržiavať pokyny cestovnej kancelárie. Samozrejmosťou by mala byť bežná opatrnosť a dohľad nad osobnými vecami. 

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov. Pri plánovaní cesty do Egypta je vhodné sledovať aktuálne dianie v krajine a zodpovedne zvážiť možné riziko. Odporúčania na cestovanie a aktuálne informácie o krajine možno nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 05.12.2023
Publikované 02.05.2022

Letecké spojenie

Priame letecké spojenie Káhira - Bratislava nie je. Vhodné j epoužiť linky z Viedne do Káhiry (Egyptair, Austrian Airline) alebo prípadne Budapešť-Hurgáda (Wizz Air), Bratislava-Hurgáda (Air Cairo). Právne predpisy v Egypte povoľujú charterové lety zo zahraničia len ako celkový balík, ktorý zahŕňa vstupné a výstupné lety. Cestujúcim, ktorí si zakúpili charterový let len ​​preto, aby opustili krajinu, je niekedy odopretý vstup na palubu lietadla. Stáva sa to najmä vtedy, ak bol predtým na vstup do krajiny použitý komerčný let alebo ak sa cestujúci už zdržiaval v Egypte dlhší čas.

 

Pozemné spojenie

Cestovanie vlastným vozidlom do Egypta je spojené s radom byrokratických ťažkostí a vstup do krajiny je relatívne finančne náročný.

Orgány Egypta vyžadujú na hraniciach medzinárodný vodičský preukaz. Colné orgány bezpodmienečne žiadajú predloženie karnetu (colná deklarácia o dovoze a vývoze vozidla). V opačnom prípade, ktorý sa neodporúča, je vyžadované zloženie colnej garancie v hodnote vozidla + cla, ktoré dosahuje až 175% ceny, podľa kubatúry vozidla. V Egypte neplatí európska tzv. zelená karta a na hraniciach treba za poplatok uzavrieť nové havarijné poistenie. Colné orgány vydávajú prevoznú značku, za ktorú je nevyhnutné zaplatiť aj správny poplatok. Vstup do Egypta je na hraniciach umožňovaný na tranzitnú dobu 72 hodín alebo jeden mesiac. Správne orgány Egypta vyžadujú vo výbave vozidla hasiaci prístroj certifikovaný miestnymi orgánmi. Vážnym problémom je ďalej čakacia doba na vybavenie potrebných formalít. Nie je možné dovážať tiež väčšie množstvo pohonných hmôt do zeme (len cca 1 kanister pre prípad núdze).

Turistické miesta v Egypte sú prepojené relatívne hustou a spoľahlivou sieťou vlakového, autobusového a leteckého spojenia. Na niektorých úsekoch ciest sú vyberané diaľničné poplatky. Bezolovnatý benzín je zatiaľ možné zakúpiť iba u limitovaného počtu benzínových púmp, situovaných v Káhire, Alexandrii a niekoľkých ďalších veľkých mestách.

 

Doprava v hlavnom meste

V mestách funguje hromadná mestská doprava zabezpečovaná štátnymi autobusmi. Tá je však pre Európana neznalého miestnych pomerov a jazyka takmer nepoužiteľná. Okrem štátnych dopravných prostriedkov spojenie zaisťujú súkromné mikrobusy a najmä relatívne lacné taxíky (výnimkou je spojenie na letisko). Takmer všetky majú taxameter. Často však nefungujú, alebo ich vodič nezapína.  K dispozícii je aj aplikácia Uber. 

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Egyptský zdravotnícky systém je založený na sieti štátnych a súkromných nemocníc. Cudzincom sú v Egypte, či už počas dovolenky, alebo inej príčine pobytu v krajine,  odporúčané služby súkromných nemocníc, ktoré sú síce stále podstatne drahšie, ale starostlivosť a služby sú na ďaleko vyššej úrovni.
V Káhire je hustá sieť lekární, mnohé z nich majú nepretržitú prevádzku. Zásobené sú liekmi z domácej produkcie, vyrábanými väčšinou v licencii. Za lieky sa platí aj keď sú na recept. 

Schistozomóza (bilharzióza): Pri kúpaní v sladkovodnej rieky existuje vysoké riziko prenosu schistosomiázy, najmä v delte Nílu, údolí Nílu a príslušných prítokoch.

 

Súkromné nemocnice v Káhire

As Salam International Hospital

Dar Al Fouad Hospital

Saudi German Hospital

 

Súkromné nemocnice v Hurgáde

Al Salam Hospital

El-Gouna Hospital

Nile Hospital

 

Súkromné nemocnice v Šarm el-šejkh

Sharm International Hospital

Hyperbaric Medical Center

 

Užitočné linky

Dekompresná komora - Červené more

Potápanie - egyptská podvodný pohotovosť

Klimatické podmienky

Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

V Egypte sú optimálne teplotné podmienky pre cestovanie po pamiatkach od októbra do apríla, avšak v letných mesiacoch (jún až september) teploty dosahujú 40°C, v južných oblastiach až 50°C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Egypt je
25. apríl
Deň oslobodenia Sinaja
DÁTUM DEŇ SVIATOK
7. január nedeľa Koptské vianoce
25. január štvrtok Deň nezávislosti
25. apríl štvrtok Deň oslobodenia Sinaja
1. máj streda Sviatok práce
23. júl utorok Výročie revolúcie z roku 1952
6. október nedeľa Deň ozbrojených síl
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 01.08.2023
Publikované 02.05.2022

Predvoľba krajiny: +20; 
Turistická polícia: 126;
Polícia: 122; 
Rýchla pomoc: 123;
Požiarna služba Káhira: 125
Požiarna služba Alexandria: 180
Wester Union Transfer Hotline: 19190

 

Hotline pre turistov v Egypte

Egyptská asociácia cestovných kancelárií (ETAA) spustila Hotline 19654 na prijímanie sťažností a podnetov od turistov v Egypte.

Linka je k dispozícii v arabčine aj angličtine, funguje sedem dní v týždni a počas oficiálnych sviatkov od 9:00 do 17:00.

Turisti môžu zasielať svoje podnety aj prostredníctvom e-mailu: tourism@mota.gov.eg.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

21.03.2023 Egypt

Slovenská republika darovala Egyptu vyše 285-tisíc dávok bivalentnej vakcíny Comirnaty Original/Omicron prostredníctvom mechanizmu COVAX/GAVI.

25.01.2023 Egypt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire usporiadalo 23. januára 2023 recepciu pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

31.03.2022 Egypt

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Egyptskej arabskej republike Lenka Miháliková odovzdala vo štvrtok 31. marca 2022 poverovacie listiny do rúk prezidenta Egyptskej arabskej republiky Abdela Fattaha Al Sisiho.

1 / 16

Egypt

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Egypt
Oficiálny názov Egyptská arabská republika
Oficiálny anglický názov Arab Republic of Egypt
Zaužívaný názov Egypt
Miestny názov krajiny Džumhúríja Misr-al Arabíja
Svetadiel Afrika
Hlavné mesto Káhira
Anglický názov hlavného mesta Cairo
Miestny názov hlavného mesta Al Qáhira
Názov meny Egyptská libra
Medzinárodná skratka meny EGP
Telefónna predvoľba +20
Úradné jazyky arabčina
Časové pásmo +0200
Internetová doména .eg
Medzinárodná poznávacia značka ET
Zem. dĺžka hl. mesta 31.56337
Vznik štátu 16.02.1922
Štátne zriadenie republika, semi-prezidentský systém

Oficiálna vládna stránka

Government of Egypt

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

3, Adel Hussein Rostom, P.O.BOX 450
11794 - Ramses Post Office Dokki Káhira
Telefón
+20 233358240
+20 233357544
+20 233376901
Fax
+20 233355810
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+201000060968

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

ONLY FOR SLOVAK CITIZENS IN NEED
​​​​​​​

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

V dňoch 4. – 7. decembra 2023 sa v priestoroch výstaviska Egypt International Exhibition Centre v Novej Káhire uskutočnil tretí ročník výstavy obrannej techniky EDEX 2023.

V dňoch 29. novembra - 2. decembra 2021 sa v priestoroch výstaviska Egypt International Exhibition Centre, New Cairo uskutočnila výstava obrannej techniky Egypt Defence Expo 2021. Výstava poskytla možnosť prezentovať slovenské výrobky obranného priemyslu širokej odbornej verejnosti a potencionálnym klientom zo širokého regiónu Blízkeho východu a Afriky.

Advance Cargo Information system bližšie informácie k exportovaniu do Egypta

Dňa 19. októbra 2016 usporiadal Zastupiteľský úrad SR v Káhire spoločenské podujatie pre egyptských podnikateľov, obchodníkov a partnerské firmy slovenských exportérov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o nariadení egyptského ministerstva obchodu a priemyslu č. 43/2016 o povinnej registrácii zahraničných výrobcov vybraných spotrebných tovarov dovážaných do Egypta.

Ekonomické informácie o teritóriu
Egypt - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 554.6 kB, 19.9.2023, 458 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Egypt - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 554.6 kB, 19.9.2023, 458 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

V dňoch 4. – 7. decembra 2023 sa v priestoroch výstaviska Egypt International Exhibition Centre v Novej Káhire uskutočnil tretí ročník výstavy obrannej techniky EDEX 2023.

Egypt - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 554.6 kB, 19.9.2023, 458 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Matej Dostál
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire
Email matej.dostal@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

V rámci prebiehajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke otvorili 3.júna veľvyslanci Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska spoločnú výstavu ilustrácií detských kníh v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti a verejnou knižnicou v Káhire.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire usporiadalo 23. januára 2023 recepciu pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire 30. novembra 2022 spoluorganizovala kultúrne podujatie s názvom „Noc Literatúry v Dokki“.

Džezovým koncertom V4 Kvarteta na slovenskom veľvyslanectve v Káhire. Členské krajiny Vyšegradskej skupiny 16. júna 2022 oslávili nadchádzajúce symbolické odovzdanie štafety ročného predsedníctva V4 Maďarska Slovensku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Veľvyslanectvo SR v Káhire usporiadalo 1. júna 2022 premietanie 3D animovaného slovenského sitcomu pre deti Websterovci (pavúčia rodinka), ktorého autorkou je Katarína Kerekesová.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire sa 8. decembra 2018 zúčastnilo ďalšieho ročníka Európskeho charitatívneho vianočného bazáru.

Sté výročie založenia Československej republiky si Zastupiteľský úrad SR v Káhire pripomenul koncertom Československého komorného dua.

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a Českej republiky si spoločnou slávnostnou recepciou pripomenuli 100. výročie založenia Československej republiky, ktorá sa konala 28. októbra 2018 v priestoroch ZÚ Českej republiky v Káhire.


Back To Top