Gruzínsko

Vlajka Gruzínska

Gruzínsko

Tbilisi - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Od 15. júna sú zrušené všetky vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Gruzínska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19....


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Od 15. júna sú zrušené všetky vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Gruzínska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19....

Podmienky vstupu
Publikované 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia vstupovať na územie Gruzínska s  platným vlastným cestovným pasom alebo, v prípade priameho letu z krajiny Schengenskej dohody postačuje cestovať s občianskym preukazom. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Pri ceste cez územia iných štátov môžu tranzitné krajiny vyžadovať cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu. Hranicu Gruzínska možno prekročiť iba na oficiálnych hraničných prechodoch, nelegálny prechod hranice (t. j. bez oficiálnej gruzínskej pohraničnej kontroly) je trestaný finančnými pokutami alebo odňatím slobody.

Slovenskí občania nepotrebujú vstupné víza na pobyty v Gruzínsku až do 365 dní. Oslobodenie od vízovej povinnosti sa vzťahuje nielen na turistiku, ale aj na brigády, štúdium a zamestnanie. Od víz na návštevy Gruzínska do 365 dní sú oslobodení aj cudzí štátni príslušníci, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Za trestný čin sa považuje vstup do Abcházska a Južného Osetska z územia Ruskej federácie, resp. vstup z Gruzínska a výstup do Ruskej federácie. Podľa platných gruzínskych zákonov je vstup cudzích štátnych príslušníkov na územia uvedených regiónov a ich návrat možný len pri dodržaní pravidiel a povolení ustanovených vládou Gruzínska a len zo strany území pod jej kontrolou. Vstup do Abcházska a výstup z neho je možný len cez samosprávu Zugdidi. Vstup do regiónu Južné Osetsko a výstup z neho je možný len cez samosprávu Gori.

Ak tieto podmienky nebudú dodržané, môže byť cudzí štátny príslušník potrestaný finančnou pokutou alebo odňatím slobody za nelegálny prechod deliacej administratívnej línie.
 

Cestovanie s deťmi
Publikované 06.05.2022

Všetky maloleté osoby musia mať pri ceste do Gruzínska platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. 

Pri cestovaní maloletých detí bez sprievodu svojich rodičov musí mať sprevádzajúca osoba (napr. starí rodičia, príbuzní alebo známi) notársky overené splnomocnenie. Toto splnomocnenie musí obsahovať súhlas najlepšie obidvoch rodičov s tým, že ich dieťa bude sprevádzané konkrétnou osobou na bližšie upresnenej ceste a pre dané obdobie. Súhlas musí obsahovať údaje o dieťati, plánovanej ceste (miesto, termín), údaje o sprevádzajúcej osobe (vrátane čísla totožnosti). Súhlas odporúčame vyhotoviť v slovenčine s anglickým alebo gruzínskym prekladom. Súhlas musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 4913 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5278 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Publikované 06.05.2022

Jedlo a potraviny zakúpené v reštauráciách strednej a vyššej úrovne a supermarketoch sú zdravotne neškodné (potrebné je skontrolovať záručnú  dobu výrobku). Celoročne sa neodporúča piť neprevarenú vodu z vodovodu.

Výška prepitného v reštauráciách a baroch je 10 % a započítava sa priamo ku cene skonzumovaného.

Elektrické zásuvky fungujú na 220V, bez nutnosti využiť cestovný adaptér.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 06.05.2022

Gruzínske zákony neobmedzujú vývoz a dovoz valút do výšky 30 000 lari alebo ekvivalent vo valutách. Pri vývoze väčšieho množstva valút v hotovosti však gruzínska colná služba požaduje potvrdenie o nadobudnutí vyvážanej sumy.

Info pre motoristov
Publikované 06.05.2022

Veľká časť cestnej siete je v zlom technickom stave, čo treba mať na pamäti pri cestovaní autom. Osobitnú pozornosť venujte cestnej premávke. Niektorí šoféri v Gruzínsku jazdia agresívne, niekedy nedávajú prednosť, nepoužívajú smerovky a občas nerešpektujú ani svetelné značenie.

Pre motoristov platí povinné poistenie pre motorové vozidlá s cudzou štátnou poznávacou značkou. Podľa novej úpravy zákona musia byť tieto vozidlá poistené po celý čas, ktorý sa nachádzajú v Gruzínsku, inak majiteľom hrozí pokuta 100-200 GEL. Poistenie je nutné zakúpiť si na území Gruzínska, t.j. neplatí zelená karta ani iné typy poistenia. Je možné zakúpiť si 15, 30, 90 dňové alebo ročné poistenie motorového vozidla.

Na čerpacích staniciach tankujú pohonné hmoty pracovníci čerpacích staníc. Pritom netreba vychádzať z vozidla, pracovníkom poviete koľko litrov natankovať a dopredu zaplatíte. Pri tankovaní plnej nádrže sa vyberá vopred záloha. Preplatok Vám vrátia po načerpaní paliva. 
 
Informácie, kde možno zakúpiť poistenie motorového vozidla.
 
V Gruzínsku je nulová tolerancia alkoholu pri vedení motorového vozidla. Pokiaľ vodič spraví priestupok a nie je majiteľom vozidla, zaplatí pokutu nielen on, ale aj majiteľ motorového vozidla.

Bezpečnostná situácia
Publikované 06.05.2022

Vzhľadom na súčasnú situáciu a status odštiepeneckých republík Abcházska a Južného Osetska je pre cudzinca prakticky nemožné dostať sa do nich cez gruzínske územie. Celkovo sa odporúča oblasti mimo hlavného mesta Tbilisi navštevovať s miestnym sprievodcom. Ľudia sú zväčša priateľskí a ochotní pomôcť. Podobne ako takmer všade inde na svete je potrebné byť opatrný, nevychádzať jednotlivo v nočných hodinách a dávať si pozor na vreckových zlodejov. Pri ceste autom sa odporúča dodržiavať pokyny dopravnej polície a nechávať autá zaparkované na strážených parkoviskách. Príslušníci polície sú okrem uniformy označení známkou s číslom, fotografiou a menom. V prípade nezákonného postupu zo strany polície je možné obrátiť sa na Službu pre boj s trestnou činnosťou Min. vnútra Gruzínska – na tel. čísle +995-32-92-09-86.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 06.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť priame spojenie Viedeň – Tbilisi (Georgian Airways), prípadne z Viedne cez Istanbul, Varšavu do Tbilisi (Pegasus, LOT, Turkish Airlines) alebo priamou linkou Praha, Viedeň, Krakow, Katowice, Budapešť - Kutaisi (WizzAir).

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Tbilisi cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko a Turecko je dlhá približne 3100 km.

Doprava v hlavnom meste: V Tbilisi funguje integrovaná mestská hromadná doprava (autobusy, metro, lanovky). Cestu je možné naplánovať cez aplikáciu alebo webovú stránku dopravného podniku Tbilisi Transportation Company - TTC. Lístky sa kupujú pomocou dopravnej karty, možno ju použiť vo všetkých prostriedkoch hromadnej dopravy v Tbilisi a dá sa kúpiť a nabiť na všetkých staniciach metra, pri okienku alebo pomocou samoobslužných automatov. 

Doprava v krajine: Cestovať po území Gruzínska možno vlakom, pričom lístky sa musia zakúpiť na vlakových staniciach alebo vopred na webstránke  Gruzínskej železničnej spoločnosti. Ďalej možno z letiska v Kutaisi cestovať do Tbilisi, Batumi alebo Gudauri autobusom, lístky je možné kúpiť na mieste alebo na webstránke spoločnosti Georgian Bus. Táto autobusová preprava sa viaže na príchod/odchod konkrétneho lietadlového spojenia.
Medzi mestami ďalej funguje verejná preprava tzv. maršrutkami. Lístky sa kupujú priamo u vodiča, fixný cestovný poriadok neexistuje, a maršrutka odchádza keď sa naplní jej kapacita.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Tbilisi pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii sú aj aplikácie Bolt a Yandex. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 06.05.2022

Pri vstupe do krajiny nie je povinné žiadne očkovanie.
 
Odporúča sa očkovať proti tetanu, hepatitíde typu A a diftérii. Odporúča sa pobyt vo veľkých mestách a turistických centrách s organizovanými výletmi do vnútrozemia s ubytovaním a stravovaním stredného až vyššieho štandardu. Pri cestách do vnútrozemia v jednoduchých podmienkach s jednoduchým ubytovaním, pri dlhodobom pobyte a úzkom kontakte s miestnym obyvateľstvom sa odporúča očkovanie ako pri zvýšenom riziku, čiže na týfus a hepatitídu typu B. Odporúča sa aj očkovanie proti besnote vzhľadom na vyššie riziko jej prenosu túlavými psami. Výskyt neškodnej malárie (tertiana) bol v krajine zaznamenaný len v niekoľkých prípadoch na juhovýchode v odľahlých vidieckych regiónoch v regiónoch Signachi a Marneuli pri hraniciach s Azerbajdžanom. V týchto oblastiach treba dbať na účinnú ochranu proti komárom. 

Treba venovať pozornosť hygiene pri zaobchádzaní s potravinami a pitnou vodou. Minerálne vody, ktorými je krajina známa konzumovať len od autorizovaných výrobcov. Odporúča sa nezabudnúť na vlastnú lekárničku a poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Jedlo a potraviny zakúpené v reštauráciách strednej a vyššej úrovni a supermarketoch sú nezávadné. V letných mesiacoch sa neodporúča konzumovať ryby. Celoročne sa neodporúča piť neprevarenú vodu z vodovodu.

Klimatické podmienky

Publikované 06.05.2022

Na západe krajiny je mierne teplá a vlhká klíma; na východe sú len malé množstvá zrážok; priemerná nameraná teplota v Tbilisi je v januári 0,5° C a v júli 24° C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Gruzínsko je
3. marec
Deň matiek
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
2. január utorok Druhý deň nového roku
7. január nedeľa Ortodoxné Vianoce
19. január piatok Traja králi
3. marec nedeľa Deň matiek
8. marec piatok Medzinárodný deň žien
9. apríl utorok Deň národnej jednoty
5. máj nedeľa Ortodoxný veľkonočný piatok
6. máj pondelok Ortodoxný veľkonočný pondelok
9. máj štvrtok Deň víťazstva nad fašizmom, Deň Európy
12. máj nedeľa Deň svätého Andreja
26. máj nedeľa Deň nezávislosti Gruzínska
28. august streda Deň zjavenia svätej Márie
14. október pondelok Deň katedrály Svetitskhoveli
23. november sobota Deň svätého Juraja
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 11.08.2022
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +955,
Lekárska záchranná služba: 112,
Polícia: 112,
Požiarna služba: 112
 

Rady a odporúčania
Publikované 06.05.2022

Dovoz liekov pre osobnú potrebu je obmedzený na základe ich zloženia a dovážaného množstva. Obmedzenie sa týka väčšinou sedatív, hypnotík a ďalších liečiv, ktorých účinné látky môžu byť zneužité na nelegálnu výrobu drog.

Pre vývoz umeleckých predmetov a predmetov z drahých kovov je nutné povolenie Ministerstva kultúry a ochrany pamiatok Gruzínska.

Vývoz a dovoz alkoholu je obmedzený celkovo na 4 litre.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal v utorok 28. novembra 2023 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v Slovenskej republike Revaza Bešidzeho.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 9. augusta 2023 v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny štyrom novým veľvyslancom Slovenskej republiky v zahraničí. 

Od začiatku ruskej invázie do Gruzínska uplynulo 7. augusta 2023 pätnásť rokov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský pri tejto príležitosti uviedol, že išlo o hrubé porušenie princípov Charty OSN, Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ako aj o popretie základných noriem a princípov medzinárodného práva.


Gruzínsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Georgia
Oficiálny názov Gruzínsko
Oficiálny anglický názov Georgia
Zaužívaný názov Gruzínsko
Miestny názov krajiny საქართველო (Sak'art'velo)
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Tbilisi
Anglický názov hlavného mesta Tbilisi
Miestny názov hlavného mesta Tbilisi
Názov meny Lari
Medzinárodná skratka meny GEL
Telefónna predvoľba +955
Úradné jazyky Gruzínsky
Časové pásmo +0300
Internetová doména .ge
Medzinárodná poznávacia značka GE
Zem. dĺžka hl. mesta 44.80145
Zem. šírka hl. mesta 41.69346
Vznik štátu 09.11.1991
Štátne zriadenie Parlamentná republika

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 25.11.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tbilisi

13 Mtskheta Str., Apt. 23, 0179 Tbilisi
Telefón
+995 322224437
Núdzová linka
+995577335133

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tbilisi

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 12.05.2022

Vzťahy Slovenskej republiky a Gruzínska sú dlhodobo charakterizované ako veľmi dobré, bez otvorených otázok. Zahraničná politika Slovenskej republiky vo vzťahu ku Gruzínsku vychádza zo záväzku solidarity voči krajinám, ktoré vyznávajú európske hodnoty a majú záujem stať sa súčasťou spoločného európskeho a transatlantického priestoru. Slovenská republika očakáva od Gruzínska predovšetkým udržanie aktuálnej dynamiky v reformnom, resp. transformačnom procese a plnení kritérií v rámci procesu približovania sa k Európskej únii a NATO.  

 

Slovenská republika konzistentne podporuje teritoriálnu integritu Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc a euro-atlantické ašpirácie krajiny. Neuznáva tzv. nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Podporuje politickú stabilitu Gruzínska, budovanie občianskej spoločnosti, ekonomický rozvoj a posilňovanie demokratických inštitútov ako nevyhnutných atribútov pri realizácii integračných ambícii. V tejto súvislosti bolo Gruzínsko v rámci Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019-2023 zaradené medzi programové, t. j. prioritné krajiny. 

Dátum Popis
04/2022 Medziministerské politické konzultácie na úrovni námestníka ministra zahraničných vecí Gruzínska Teimuraza Džandžaliu a oboch štátnych tajomníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR v Bratislave.
12/2021 Pracovná návšteva ministra obrany Gruzínska Džuanšera Burčuladzeho na Slovensku, prijatý bol aj ministrom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivanom Korčokom
12/2021 Pracovná návšteva ministra obrany Gruzínska Džuanšera Burčuladzeho na Slovensku, prijatý bol aj ministrom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivanom Korčokom
10/2021 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivana Korčoka spolu s bilaterálnym podnikateľským fórom v Gruzínsku 
10/2021 Pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Ingrid Brockovej v Gruzínsku
09/2021 Rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivana Korčoka s ministrom zahraničných vecí Gruzínska Davidom Zalkalianim na okraj 76. VZ OSN v New Yorku
09/2019 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Miroslava Lajčáka v Gruzínsku 
05/2019 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Františka Ružičku a štátneho tajomníka ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka v Gruzínsku
02/2019 Pracovná návšteva úradujúceho predsedu OBSE a ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Miroslava Lajčáka v Gruzínsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok navštívil 17. - 18. októbra 2021 Gruzínsko. Počas svojej prvej návštevy Tbilisi vo funkcii ministra rokoval s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Davidom Zalkalianim. Ministra Korčoka prijal aj predseda parlamentu Kacha Kučava, ako aj predseda vlády Irakli Garibašvili.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas prvého dňa pracovnej návštevy Gruzínska (11. októbra 2021) rokovala s námestníkom ministra zahraničných vecí Gruzínska Alexandrom Khvtisiašvilim.

Plán inštitucionálnej reformy v oblasti zamestnanosti Gruzínska sa stáva realitou, Slovensko je nápomocné ako prvý z členských štátov EÚ. Od augusta 2015 pomáhajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec - Pezinok a kolegami z Maďarska a Českej republiky pri príprave komplexného Plánu inštitucionálnej reformy (Institutional Reform Plan) Gruzínska v oblasti zamestnanosti.

astupiteľský úrad SR v Tbilisi informuje o výzve k predloženiu projektov v rámci programu The European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development in Georgia (ENPARD Georgia) na zvýšenie diverzifikácie vidieckeho hospodárstva prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a zlepšovania životných podmienok...

Ako sa podniká v Gruzínsku, aké je tam investičné a podnikateľské prostredie, obchodné zvyklosti - to sú témy Okrúhleho stola Gruzínsko. Podujatie pripravené v spolupráci s Gruzínskym veľvyslanectvom v Bratislave a pozvanými expertmi z Gruzínska. Podujatie sa koná 16.4.2014 od 9,00 hod v Bratislavskej RK v Bratislave.

Ekonomické informácie o teritóriu
Gruzínsko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.6 MB, 24.9.2023, 275 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Gruzínsko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.6 MB, 24.9.2023, 275 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Gruzínsko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.6 MB, 24.9.2023, 275 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Dňa 2. novembra 2021 sa v Tbilisi uskutočnilo pravidelné stretnutie krajanov, na ktorom sa zúčastnilo viac ako dvadsať Sloveniek a Slovákov pracujúcich a žijúcich v Gruzínsku.

Dňa 19.10.2018 sa v priestoroch Tbiliského konzervatória pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa uskutočnil koncert jazzového/swingového orchestra FATS JAZZ BAND. Orchester vystúpil s programom pod názvom „Hudba prvej republiky“.

Poľsko ako predsedajúca krajina Stredoeurópskej kultúrnej platformy (SKP) zorganizovalo v TechParku v Tbilisi podujatie zamerané na kreatívny priemysel, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko.

Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky organizuje od 2. do 5. decembra 2012 študijný pobyt zástupcov Ministerstva financií Gruzínska na Slovensku.


Back To Top