Keňa

Vlajka Keni

Keňa

Nairobi - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje slovenských občanov plánujúcich cestu do Kene že, registračný systém ETA, ktorý je v prevádzke od 1. januára 2024, je už plne funkčný.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje slovenských občanov plánujúcich cestu do Kene že, registračný systém ETA, ktorý je v prevádzke od 1. januára 2024, je už plne funkčný.

Pri vstupe do krajiny sa cestujúci už nemusia preukazovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19 či negatívnym COVID-19 testom...

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi v súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcou hrozbou teroristických útokov, rizikom výskytu nepokojov a možnými demonštráciami v Keni odporúča slovenským občanom zvýšenú opatrnosť počas pobytu v krajine.

Podmienky vstupu
Aktualizované 10.01.2024
10.01.2024
Aktualizované informácie o registračnom systéme eTA.
10.01.2024
Aktualizované informácie o registračnom systéme eTA.
09.01.2024
Aktualizované informácie o registračnom systéme eTA.
09.01.2024
Aktualizované informácie o registračnom systéme eTA.
Publikované 26.05.2022

Zmena podmienok vstupu do krajiny

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje slovenských občanov plánujúcich cestu do Kene že, registračný systém ETA, ktorý je v prevádzke od 1. januára 2024, je už plne funkčný. Doteraz vydané elektronické víza zostávajú v platnosti - podľa doby platnosti uvedenej na dokumente vydanom Imigračným oddelením Kene po schválení vízovej žiadosti.

Nový elektronický systém pre cestovné povolenia (tzv. eTA) je poloautomatický systém, ktorý určuje oprávnenosť návštevníkov cestovať do Kene. Povolenie prostredníctvom eTA však neurčuje, či je cestujúci oprávnený vstúpiť do Kene.

Imigrační úradníci určia prípustnosť po príchode cestujúcich. V žiadosti eTA sa zhromažďujú biografické údaje a odpovede na otázky týkajúce sa oprávnenosti. Žiadosť o povolenie eTA Keyna možno podať kedykoľvek pred cestou, odporúča sa však, aby cestujúci podali žiadosť hneď po rezervácii ubytovania a dopravných lístkov.

Digitálna platforma zabezpečí, aby všetci cestujúci do Kene boli vopred identifikovaní. Všetci cestujúci, vrátane detí, musia požiadať o povolenie eTA. V prípade detí mladších ako 18 rokov je za vyplnenie žiadosti zodpovedný zákonný zástupca, rodič alebo sprevádzajúca dospelá osoba. Odporúčame, aby rodiny podávali žiadosť ako skupina.

Cestujúci môžu podať žiadosť už od 3 mesiacov pred cestou. Čas spracovania sa líši v závislosti od typu eTA a krajiny pôvodu. Štandardný čas spracovania je 3 pracovné dni, poplatok 32 USD.

K dispozícii by čoskoro mala byť aj mobilná aplikácia.

Rozhodnutie zaviesť systém ETA (elektronická cestovná autorizácia) s účinnosťou od 1. januára 2024, oznámil prezident Ruto 12. decembra 2023. Registračný systém ETA prevádzkujú príslušné orgány Kenskej republiky, ktoré zatiaľ neposkytli oficiálne informácie o zrušení vízovej povinnosti pre vstup na územie Kene. Podľa našich informácií je však systém ETA, k dnešnému dňu (9. januára 2024) jediný plne funkčný systém ktorý sa môže sa používať na vybavovanie povolení na vstup do Kene.

V prípade ďalších otázok, odporúčame obrátiť sa na Veľvyslanectvo Kene vo Viedni prípadne priamo Riaditeľstvo pre imigračné služby Kene.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi pre informovanie verejnosti odkazuje výlučne na informácie z kenskej webovej stránky eTA, keďže neexistuje žiadne oficiálne oznámenie vlády o legislatívnych a technických opatreniach týkajúcich sa nového režimu vstupu a jeho uplatňovania v praxi.

Podobné systémy elektronického povolenia na vstup pre niektorých alebo všetkých zahraničných návštevníkov používajú napríklad Austrália, Kanada, Japonsko, Južná Kórea a Spojené štáty.

 

Ďalšie informácie k vstupu do Kene

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný paselektronickú cestovnú autorizáciu. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, alebo ich kópiu a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu je 6 mesiacov po plánovanom dátume príchodu do Kene s aspoň jednou (1) prázdnou stranou.

V závislosti od krajiny vášho pobytu a občianstva sa môžu vyžadovať aj nasledujúce údaje:

 • Finančné aktíva/výpisy z bankového účtu
 • Rezervácia spiatočnej dopravy (letenky,...)

V závislosti od krajiny vášho pobytu a cestovnej histórie sa môžu vyžadovať aj tieto informácie:

 • Potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici
 • Iný doklad o očkovaní alebo výsledky testov

V závislosti od účelu vašej návštevy sa môžu vyžadovať aj tieto doklady:

 • List a/alebo menovací dekrét od odporúčajúceho lekára/nemocnice
 • Pozvánka na konferenciu
 • Pracovná zmluva
 • Podporné doklady na presťahovanie

V prípade služobných návštev

 • Pozývací list od spoločnosti
 • Kópia registrácie spoločnosti
 • Pre rodinné návštevy
 • Pozývací list od rodiny/hostiteľa
 • Občiansky preukaz / pas / povolenie na pobyt / povolenie na vstup člena rodiny / hostiteľa

Pre diplomatické cesty

 • Diplomatický, úradný, služobný pas
 • Úradný list z krajiny pôvodu/organizácie/zahraničných záležitostí.

V prípade ďalších otázok, či problémov, odporúčame obrátiť sa na Veľvyslanectvo Kene vo Viedni prípadne priamo Riaditeľstvo pre imigračné služby Kene.

Cestovanie s deťmi
Publikované 26.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Cestovanie maloletých s inými osobami ako sú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia vyvoláva veľa otázok a kenská strana ich dôrazne neodporúča. V núdzových situáciách, keď je tento scenár nevyhnutný, osoba sprevádzajúca dieťa by mala poskytnúť dokumenty, ktoré bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že dieťa nie je predmetom obchodovania s ľuďmi. V súčasnosti neexistujú žiadne špecifické dokumenty požadované štátom na preukázanie oprávnenosti sprevádzania dieťaťa. Rozhodnutie, ako v takomto prípade postupovať, je ponechané na uváženie imigračného úradníka v mieste vstupu potom, čo vykoná analýzu prípadu na to, aby mohol urobiť rozhodnutie o tom, či takýmto cestovateľom umožní vstup do krajiny. 

Informácia Riaditeľstva pre imigráciu a evidenciu osôb, Ministerstva vnútra a koordinácie národnej vlády: Osoby, ktoré sprevádzajú maloletých pri ich ceste do krajiny, musia na vstup do Kene predložiť list so súhlasom rodiča (rodičov) alebo jeho/ich právneho zástupcu, podľa toho o aký prípad ide. List so súhlasom rodiča (rodičov) musí byť certifikovaný a v prílohe musí mať kópie rodných listov dieťaťa a rodiča a tiež kópie pasu a občianskeho preukazu (ID) rodiča (rodičov). 
 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 4935 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5303 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Publikované 26.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby
Ich ceny nie sú porovnateľné so Slovenskou republikou. Tovary vyrábané lokálne môžu byť drahšie ako porovnateľné tovary na Slovensku. Produkty a tovary dovezené do krajiny môžu mať 2 až 5 krát vyššiu predajnú cenu ako porovnateľný tovar na Slovensku. 

Preukaz totožnosti
Vždy so sebou musíte nosiť preukaz totožnosti. Kópia vášho pasu je bežne prijateľná, ale niektorí policajti môžu trvať na originálnom dokumente.

Zákaz používania plastových tašiek a vreciek
Od júna 2017 platí z ekologických dôvodov v krajine prísny zákaz používania plastových tašiek a vreciek a v  prípade, že ich máte z nákupov z tranzitnej alebo z východiskovej krajiny, je potrebné ich nechať v odpadkových košoch na plasty pri prílete na letisku.

Fajčenie a cigarety: Na verejných miestach je zakázané fajčiť vrátane fajok a elektronických cigariet. Týka sa to kancelárií spoločností a správnych orgánov, kaviarní a reštaurácií (pokiaľ nemajú priestor pre fajčiarov), bohoslužobných miest, parkov, trhovísk a prostriedkov verejnej alebo súkromnej dopravy. Niekoľko samospráv vrátane Nairobi, Mombasy a Nakuru zaviedlo všeobecný zákaz fajčenia na uliciach, s výnimkou miest špeciálne určených na tento účel. Udelené pokuty môžu v Nairobi dosiahnuť až približne 500 eur. 

Rešpektovanie odievania sa: Pobrežné oblasti sú prevažne moslimské a hoci neexistujú žiadne prísne pravidlá obliekania, mali by ste sa počas mesiaca Ramadánu obliekať konzervatívne mimo turistických stredísk a hotelov, najmä v meste Mombasa, alebo ak máte v úmysle navštíviť náboženské oblasti.

Prechovávanie narkotík
Za prechovávanie, užívanie a obchodovanie s nelegálnymi drogami sú v Keni vysoké pokuty a tresty odňatia slobody.

Homosexuálna komunita
Homosexuálna aktivita je nezákonná a jej verejné prejavy  ako je držanie sa za ruky alebo bozkávanie na verejných miestach, by mohli viesť k zatknutiu a uväzneniu.

Fotografovanie
Fotografovanie oficiálnych kenských budov, zahraničných veľvyslanectiev a konzulátov a priestorov Organizácie Spojených národov je v celej krajine zakázané. V centre mesta Nairobi platí všeobecný zákaz fotografovania. Ak máte nejaké pochybnosti, nefotografujte ani nefilmujte v ich okolí. Fotografovanie je zakázané aj na letiskách.

Nosenie zbraní
Pred vstupom do krajiny musíte získať povolenie nosiť akýkoľvek druh strelnej zbrane. Nosenie zbraní je v rezerváciách a národných parkoch prísne zakázané.

Vývoz zvierat a rastlín
Je zakázané kupovať, predávať, zabíjať alebo odchytávať akékoľvek chránené voľne žijúce zviera alebo obchodovať s akoukoľvek jeho časťou bez licencie. 
Keňa je signatárom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.  Vlastníctvo a obchodovanie so slonovinou je v Keni prísne zakázané. Za držanie slonoviny a to aj s osvedčeniami o pôvode, hrozí pokuta 10 000 eur alebo 5 rokov väzenia. Počas cestovania v Keni, dokonca aj pri tranzite cez letisko, je možné byť zatknutý s predmetmi zo slonoviny.

Drony 
Používanie dronov je v Keni prísne regulované a v národných parkoch zakázané. Zariadenie môže byť zadržané na letisku, ak nemáte potrebné povolenia. Pre viac informácií kontaktujte veľvyslanectvo Kene vo Viedni.
 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 26.05.2022

Menou v Keni je kenský šiling (KES). Bankomaty sú široko dostupné v Nairobi a väčších mestách a kreditné karty sú široko akceptované.

Vo veľkých mestách a turistických miestach je možné použiť medzinárodné kreditné karty. Najmä na pobreží si však niektoré služby (hotely, potápačské či rekreačné strediská atď.) účtujú za používanie kreditnej karty prirážku okolo 4 % a internetové pripojenie môže byť nedostatočné. Bankomaty, akceptujú zahraničné platobné karty a majú dobré pokrytie v nákupných, administratívnych a obchodných centrách. Platba je možná aj cez mobilnú peňaženku tzv. Mpesa. 

Pri devízových transakciách by ste mali venovať pozornosť ponúkanému kurzu. Pri hotovostnej platbe sú lepšie akceptované americké doláre ako eurá. Povolené množstvo cudzej meny, ktorú možno do Kene doviezť bez deklarovania je do 500 000 KSh. Ak prevážate sumy presahujúce túto sumu, mali by ste sa obrátiť na colný úrad a podať vyhlásenie. Pri vstupe do krajiny je možné doviezť tabakové výrobky do 250g, liehoviny resp. víno v max. objeme 1 l.

Info pre motoristov
Publikované 26.05.2022

Riadenie autom: V krajine sa jazdí po ľavej strane. Pri riadení vozidla v Keni je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Pokiaľ je cudzinec v krajine dlhšie ako 6 mesiacov, dochádza k preskúšaniu a vydaniu kenského vodičského preukazu. Bezpečnostné pásy sú povinné/autosedačka nie je povinná.

Základné dopravné predpisy:

 • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
 • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 110 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
 • Neplatí celoročné povinné svietenie vozidiel; 
 • Povolená koncentrácia alkoholu v krvi je  0,0 ‰.

Cesty sú pre autá bezplatné a ich kvalita je rôzna. V Nairobi je od apríla 2022 spustená nová rýchlostná cesta  Nairobi Expressway za poplatok, ktorý závisí (100-300 šilingov) od prejazdenej vzdialenosti. Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom, sú jedno i dvojprúdové. Miestne cesty sú prašné/poľné. 

Parkovanie v meste je zónovo rozdelené správcom parkovísk Nairobi City Council a spoplatnené poplatkom 300 šilingov za hodinu. V meste nie sú parkovacie automaty a úhrada je cez sms správu alebo v hotovosti. V obchodných centrách sú podzemné i nadzemné parkoviská spoplatnené 50 šilingov za hodinu, s úhradou cez sms alebo parkovací automat. 
V krajine a najmä v Nairobi sú pomerne časté dopravné policajné kontroly, ako aj meranie rýchlosti prostredníctvom neoznačených policajných vozidiel a radarov na hlavných ťahoch. 

Pohonné hmoty: sú lacnejšie ako v Slovenskej republike.
 

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 17.03.2023
Publikované 26.05.2022

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi v súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcou hrozbou teroristických útokov, rizikom výskytu nepokojov a možnými demonštráciami v Keni odporúča slovenským občanom zvýšenú opatrnosť počas pobytu v krajine.

Odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania alebo necestovať do nasledujúcich oblastí v krajine:

 • oblasti do 100 km od kensko-somálskej hranice
  • z dôvodu presunov vojsk na hraniciach, opakujúcich sa hrozieb vpádov a útokov Al-Šabáb či riziku únosu, cesty sú vystavené riziku bombových útokov či útokov zločineckých gangov
  • oblasť zahŕňa lokality Mandera, Buite, El Wak, Dif, Liboi, Dadaab, Garissa (ako aj cestu vedúcu z tejto lokality do Dadaabu),
 • okres Lamu
  • dôrazne sa odrádza od cesty na pevninu okresu Lamu a odporúča sa zvážiť nevyhnutnosť cestovania na ostrov Lamu, v prípade potreby iba letecky (z rovnakých dôvodov ako je uvedené vyššie)
 • hranica s Južným Sudánom a Etiópiou
  •  dôrazne sa neodporúča kvôli riziku vpádov ozbrojených skupín na oboch stranách
 • sever od línie Kitale / Archers' Post / Garissa (okresy Turkana, Marsabit a Wajir)
  • v prípade naliehavých dôvodov je potrebný policajný sprievod,  
  • región je poznačený napätím medzi komunitami, ktoré z dôvodu sucha a súťaženia o prístup k vode a pastvinám pravidelne vedú lokálne a násilné konflikty
 • oblasti okresu Tana River
  • severne od samotnej rieky Tana (do 20 km severozápadne od A3)
 • do 15 km od pobrežia od rieky Tana po rieku Galana (Athi-Galana-Sabaki)

 

V krajine sa v minulosti vyskytlo viacero teroristických útokov a incidentov a je potrebné byť ostražitý najmä na miestach s vysokou koncentráciou ľudí.

Zvýšené riziko teroristických útokov je hlavne v nairobskej štvrti Eastleigh či Pangani, v pobrežnej oblasti najmä na ostrove a v meste Mombasa, ako i jeho bezprostrednom okolí, ako aj na severovýchode krajiny, najmä v blízkosti kensko-somálskych hraníc. Ozbrojené a bombové útoky by mohli byť zamerané najmä na miesta s vyššou koncentráciou osôb, vrátane nákupných centier, trhovísk, cestovných uzlov, kostolov a zábavných podnikov.

V hlavnom meste Nairobi, ako i jeho okolí, sporadicky dochádza k prepadom a únosom áut a lúpežným prepadnutiam. Odporúča sa necestovať a nejazdiť v nočných hodinách, vozidlo mať zaistené (zamknuté) aj počas jazdy, necestovať miestnou hromadnou dopravou a neoznačenými autami/taxi službami, sledovať okolie počas jazdy, nezastavovať vozidlo, necestovať stopom a nezastavovať stopárom.

Neprechádzajte sa osamote a po zotmení. Na verejnosti nenoste šperky, platobné karty a vysokú finančnú hotovosť.

Vyhnite sa slumovým oblastiam Nairobi: Kibera, Mathare, Huruma, Kariobangi a Kawangware.

Návšteva národných parkov v Keni ostáva bez problémov i keď sporadicky dochádza ku krádežiam dokladov a finančnej hotovosti. V severnej a severovýchodnej časti krajiny dochádza k etnickým nezhodám, spojených s krádežami dobytku.

V rámci Kenskej republiky sa neodporúča návšteva oblastí hraničiacich so Somálskom a Etiópiou (pretrvávajúca vysoko nestabilná situácia - oblasti rieky Tana, Isiolo, Marsabit).

Turistom sa odporúča na pobyt v krajine využívať renomované turistické kancelárie. Pri plánovaní individuálnych pobytov je potrebné brať do úvahy stupeň bezpečnostného riziká v konkrétnych oblastiach Kene.

V Kenskej republike je aktívne Bezpečnostné a komunikačné centrum riadené Kenskou federáciou turizmu, ktoré promptne poskytuje rady turistom v prípade nevyhnutnosti. (bezpečnostné podmienky, kvalita ciest atď.) Informácie sú poskytované non-stop na telefónnom čísle: 00254 (20) 604 730 prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy safetour@wananchi.com.

Ceniny a cestovné pasy odporúčame mať bezpečne uložené v hotelovom trezore a vždy mať pri sebe kópiu bio-dátovej stránky pasu a kópiu strany pasu obsahujúcu vízovú pečiatku (udelené pri vstupe do krajiny).

Upozorňujeme občanov nachádzajúcich sa v Keni, aby obzvlášť venovali pozornosť vývoju politicko-bezpečnostnej situácie a sledovali miestne média pre informácie v súvislosti s konajúcimi sa protestmi.

​​​​​​​Slovenským občanom v Keni odporúčame zotrvať počas pobytu opatrní a monitorovať miestne médiá v súvislosti s vnútropolitickým a bezpečnostným vývojom, za každých okolností sa vyhýbať všetkým demonštráciám a politickým zhromaždeniam a cestovaniu do oblastí, kde sa môžu konať demonštrácie teda s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkosti vládnych budov, štadiónov, prominentných námestí v centrách miest, univerzít, sídlach politických strán a pozdĺž hlavných ciest a ulíc. Masové protesty či zhromaždenia často vedú k nepokojom a môžu nečakane viesť k násiliu a narušeniu možnosti cestovania.

Medzi bežné miesta protestov patria kancelárie nezávislej volebnej komisie a komisie pre hranice v Anniversary Towers a Námestí slobody, ktoré sa nachádzajú v centrálnej obchodnej štvrti (CBD). Medzi ďalšie potenciálne body vzplanutia patria Mathare, Kibera, Babadogo, Dandora, Korogocho, Kariobangi, Kawangware, Landhies Road, Umoja, Kayole, Kiambiu, Githogoro, slumy Mukuru, Dagoretti, Buru Buru, Globe Cinema, Kangemi, Ngara, ad Marurui.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom, aby v prípade cesty do Kene využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie pred cestou do zahraničia.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo potreby získania dodatočných informácií odporúčame kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi (emb.nairobi@mzv.sk,  +254 (0) 20 869 82 11, núdzová linka  +254 (0) 11 32 38 442 ).

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi
​​​​​​​Jakaya Kikwete Road, P.O.Box 30 204, Nairobi, 00 100, Keňa
Telefón 1: +254 (0) 20 869 82 11
Núdzová linka (mobil): +254 (0) 11 32 38 442
Email: emb.nairobi@mzv.sk

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 26.05.2022

Letecké spojenie
Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou nefunguje ani na sezónnej báze.  Letecky sa do Kene dostanete z Viedne s prestupom v Dubaji (Emirates), vo Frankfurte (Lufthansa), alebo v Paríži (AirFrance). 

Doprava
Lietadlo zostáva najbezpečnejším a najrýchlejším  dopravným prostriedkom na cestovanie v rámci krajiny. Ak sa chcete dostať do prímorských letovísk na pobreží, odporúča sa využiť letecké spoločnosti (Jambojet, Safarilink, EastAfrican alebo FlySax) obsluhujúce letiská Malindi (severne od Mombasy), Ukunda (na juh) alebo Mombasa, odkiaľ je možné sa dostať do hotela taxíkom. Jomo Kenyatta International Airport - medzinárodné lety a vnútroštátne linky (Mombasa, Malindi, Kisumu, Zanzibar) Wilson Airport – pravidelné vnútroštátne linky a nepravidelné lety iba do niektorých krajín. 
Cesta autom z Nairobi na pobrežie (asi 500 km) trvá minimálne 8 hodín, cestovanie v noci nie je bezpečné z dôvodu preťaženosti premávky a na niektorých úsekoch je často povrch vozovky v zlom stave, hrozia nehody. 

Doprava v hlavnom meste
V Nairobi neexistuje metro, prímestské vlaky či električky. Cestné komunikácie sú v meste vo výstavbe a to spôsobuje aj časté a dlhotrvajúce dopravné zápchy. Typickým prostriedkom na dopravu v zápche je motorka tzv. boda-boda. Cestovanie autobusom tzv. matatus, sú to minibusy a vodiči, ktorí sa snažia predovšetkým vyťažiť z ciest čo najviac, majú tendenciu zanedbávať ich technickú bezpečnosť a stav. 

Taxislužba
na letisku v Nairobi je dostupná taxislužba-JKIA žlté taxíky, k dispozícii je napríklad aj online aplikácia Bolt, Uber, Little Cab.

Železničná doprava: Dve železničné linky obsluhujú Mombasu a Kisumu z Nairobi. Doprava do Kisumu je aktuálne pozastavená. Služby do Mombasy poskytuje najmä linka Madaraka Express. Madaraka Express - Travel Kenya - Online Booking (krc.co.ke).
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 26.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená vo väčších mestách, aj keď materiálne a technické vybavenie je rôzne. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov ešte pred  prevedením lekárskeho zákroku alebo konzultácie požadujú platbu, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako v SR. V celej krajine sa neodporúča pitnú vodu z vodovodu, používať  iba vodné filtre alebo si pitnú vodu kupovať. 

Aby ste sa vyrovnali s nákladmi na hospitalizáciu a zdravotnými výdavkami, ktoré sú pre kvalitnú starostlivosť veľmi vysoké, dôrazne sa odporúča mať zakúpenú asistenčnú zmluvu alebo poistenie pokrývajúce všetky liečebné náklady (vrátane operácie a hospitalizácie) a zdravotnú repatriáciu s rizikom, že nebudete mať prístup k starostlivosti, a to aj v prípade núdzovej situácie ohrozujúcej život. 

V krajine sa vyskytujú choroby prenášané komármi ako žltá zimnica, malária, dengue a chikungunya. Na ochranu pred komármi, sa odporúča voľné, ľahké, svetlé oblečenie, môže byť aj impregnované insekticídnou textilnou úpravou (účinné dva mesiace a odolné voči praniu), používajte kožné repelenty, moskytiéry, elektrické difúzéry, špirály, klimatizácia.

 • Žltá zimnica je endemická v strednej a západnej Keni. Dôrazne sa odporúča očkovanie (vykonať v schválených centrách). Je povinná v prípade predchádzajúceho pobytu v niektorých afrických alebo juhoamerických krajinách. Kenské ministerstvo zdravotníctva uviedlo do pohotovosti v januári 2022 desať vysoko rizikových okresov ako ohniská žltej zimnice: Isiolo, Wajir, Garissa, Marsabit, Meru, Samburu, Baringo,Elgeyo Marakwet, West Pokot a Turkana.
 • Malária sa vyskytuje najmä v okolí Viktóriinho jazera a na kenskom pobreží, je to parazitárne ochorenie prenášané uštipnutím komára napadnutým parazitom malárie. Existujú dve formy prevencie malárie: fyzická ochrana repelentami a odevom pred uštipnutím komármi a formou liekou. Dôrazne sa odporúčajú bežné ochranné opatrenia proti komárom počas večera a noci. Liekovú formu konzultujte so svojím lekárom alebo centrom pre cestovnú medicínu. Počas pobytu a počas dvoch mesiacov po návrate z krajiny,  v prípade horúčky je potrebné vyhľadať lekársku pomoc, aby sa čo najskôr nasadila antimalarická liečba.

Klimatické podmienky

Publikované 26.05.2022

Počasie v Keni je diktované monzúnovým vetrom, ktorý pomáha spríjemňovať vysoké teploty na pobreží. Vetry ovplyvňujú aj obdobia dažďov v krajine, z ktorých najdlhšie trvá od apríla do júna. V novembri a decembri je druhé, kratšie obdobie dažďov. Z medziobdobia suchých mesiacov je najhorúcejšie obdobie od decembra do marca; kým obdobie od júla do októbra je najchladnejšie. Vo všeobecnosti sú búrky v Keni intenzívne, ale krátke a medzi nimi je slnečné počasie.

Nairobi sa nachádza v kenskej oblasti Central Highlands a má príjemné počasie po väčšinu roka, v nadmorskej výške 1661 m.n.m., denné teploty od 21 do 26 stupňov, nočné teploty od 11 do 14 stupňov. Mombasa má stabilné teploty, ktoré zostávajú horúce po celý rok,  denné teploty od 27 do 31 stupňov, nočné teploty od 22 do 25 stupňov.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Keňa je
29. marec
Veľkonočný piatok
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
29. marec piatok Veľkonočný piatok
1. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
17. apríl streda Veľkonočná nedeľa
1. máj streda Deň práce
2. máj štvrtok Deň práce (náhradný deň)
2. máj štvrtok Koniec Ramadánu
1. jún sobota Národný Deň
9. júl utorok Koniec púte do Mekky
10. október štvrtok Deň služby a dobrovoľníctva
20. október nedeľa Deň hrdinov
12. december štvrtok Deň nezávislosti
25. december streda Prvý sviatok vianočný
26. december štvrtok Druhý sviatok vianočný
27. december piatok Prvý sviatok vianočný (náhradný deň)
Dôležité telefónne čísla
Publikované 26.05.2022

Rýchla pomoc: 999
Polícia: 999/112/911  
Požiarna služba: 999/ 112
AAR Ambulance: +254719044799
AMREF Flying doctors (letecký prevoz): +254206992000
999 je bezplatné číslo pre pohotovostné služby v Keni, vrátane sanitiek, hasičov a ZZS. 

Rady a odporúčania
Publikované 26.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková pokračovala v pracovnej ceste v Keni rokovaním s Carole Kariuki, generálnou riaditeľkou Združenia podnikateľov Kene a Fatmou Elmaawy, viceprezidentkou Kenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (28. augusta 2021) na Štúrovom námestí v Trenčíne v sprievode primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, autora fotografií Jána Husára, a riaditeľky Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Sabiny Slimákovej, oficiálne uviedla výstavu POMOC! Ako Slováci pomáhajú v zahraničí. Výstavu, ktorá tento rok putuje po troch slovenských krajských mestách, pripravila SAMRS na pripomenutie aktivít medzinárodnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenskej republiky.

​Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek uskutočnil v stredu 13. novembra 2019 medziministerské konzultácie s námestníkom ministra zahraničných vecí Kenskej republiky Ababu Namwambom. Návšteva je súčasťou rozvoja politického dialógu SR s významnými štátmi z afrického kontinentu.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Keni František Dlhopolček a zástupcovia Makunda Primary School a Bunyala Model Secondary School, John Barasa Abwoga a Peter Emoit Etyang dňa 12. septembra 2019 podpísali na veľvyslanectve SR zmluvy o poskytnutí finančného príspevku SlovakAid na dva mikrograntové projekty v celkovej hodnote 10 000 EUR. Podpisy zmlúv prebiehali za účasti prvého štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Kenskej republiky Ababua Namwamba.


Keňa

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Kenya
Oficiálny názov Kenská republika
Oficiálny anglický názov Republic of Kenya
Zaužívaný názov Keňa
Miestny názov krajiny Jamhuri ya Kenya
Svetadiel Afrika
Hlavné mesto Nairobi
Anglický názov hlavného mesta Nairobi
Miestny názov hlavného mesta Nairobi
Názov meny Kenský šiling
Medzinárodná skratka meny KES
Telefónna predvoľba +254
Úradné jazyky Anglický, swahilský
Časové pásmo +0300
Internetová doména .ke
Medzinárodná poznávacia značka EAK
Zem. dĺžka hl. mesta 36.81724
Zem. šírka hl. mesta -1.28325
Vznik štátu 12.12.1963
Štátne zriadenie Prezidentská republika

Oficiálna vládna stránka

Kenya Government

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 15.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi

Jakaya Kikwete Road, P.O.Box 30 204, 00 100 Nairobi
Telefón
+254 (0) 20 869 82 11
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+254 (0) 11 32 38 442

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Veľvyslankyňa SR v Nairobi Katarína Žuffa Leligdonová a generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lucia Kišš sa zúčastnili na Európskych podnikateľských fórach, ktoré sa minulý týždeň uskutočnili v Nairobi (21. – 22. februára 2023) a v Dar es Salaam (23. – 24. februára 2023).

Ekonomické informácie o teritóriu
Keňa - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 19.9.2023, 451 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Keňa - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 19.9.2023, 451 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Keňa - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 19.9.2023, 451 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Ján Petrus
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi
Email jan.petrus@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

V utorok 14. mája 2019 usporiadalo Veľvyslanectvo SR v Nairobi premietanie úspešného slovenského filmu Čiara.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky usporiadalo v pondelok 26. novembra 2018 v Nairobi v hoteli Fairmont Norfolk koncert Československého komorného Dua – českého huslistu Pavla Burdycha a slovenskej pianistky Zuzany Berešovej.

V utorok 30. októbra 2018 sa v Nairobi konalo spoločné otvorenie výstav ,,Dejiny diplomacie ČSR a SR“ a ,,Příběh firmy Baťa“, ktoré usporiadalo Veľvyslanectvo SR v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Keni.

V pondelok 15. októbra sa na pôde Veľvyslanectva SR v Nairobi v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR konalo úvodné podujatie venované oslavám tohtoročných ,,osmičkových“ výročí. Na spomienkovom premietaní dokumentov – ´Sedemdesiatnik Alexander Dubček´ a ´Spýtaj sa Vašich 68´, spojených s udalosťami Pražskej jari, sa zúčastnili najmä slovenskí a českí krajania žijúci a pracujúci v Keni.

Tohtoročný Európsky filmový festival sa končí v druhom najväčšom kenskom meste Mombasa 14. júna 2012.

Dňa 8. decembra 2010 veľvyslanec SR v Nairobi Milan Zachar oficiálne otvoril laboratórne pracovisko v areáli Kenského poľnohospodárskeho inštitútu v Nairobi.....


Back To Top