Poskytovanie informácií podľa zákona

Aktualizované 23.09.2022
Publikované 13.06.2022

Ako získať informácie podľa zákon o slobode informácií?

(Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Žiadosti o sprístupnenie informácií (infožiadosti) spadajúce do kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – vrátane zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí - môžu žiadatelia podávať :
 

  1. emailom na adresu: infozakon@mzv.sk,
  2. prostredníctvom ústredného portálu štátnej správy slovensko.sk – všeobecné podanie adresované Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
  3. telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 na tel. čísle: +421 (02) 5978 5978,
  4. osobne v podateľni ministerstva od 7.30 - 15.30 hod.,
  5. poštou na adresu:


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Legislatívno-právny odbor 
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37.