Portugalsko

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Portugalsko
Vlajka Portugalska

Portugalsko

Lisabon - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Od 1. júla 2022 Portugalsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Autonómna oblasť Madeira zrušila pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. Cestujúcim sa naďalej odporúča zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním....

Od 1. júla 2022 Portugalsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

Podmienky vstupu
Aktualizované 11.05.2022
Publikované 11.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. 

Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Preukaz je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek. 

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

 V prípade vycestovania do zahraničia vlastným vozidlom sa netreba spoliehať iba na zákonné poistenie. Okrem cestovného poistenia odporúčame uzatvoriť aj pripoistenie auta. 

Cestovanie s deťmi
Publikované 11.05.2022

Veľvyslanectvo SR v Lisabone odporúča, aby maloletí, cestujúci do Portugalska bez zákonného zástupcu, resp. ich sprevádzajúce osoby, mali splnomocnenie - súhlas podpísaný rodičmi (zákonnými zástupcami). Splnomocnenie - súhlas môže byť v angličtine a podpisy musia byť notársky overené. Súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s cestovaním maloletého v sprievode inej osoby by mal obsahovať predovšetkým identifikačné údaje o rodičovi a dieťati, identifikačné údaje osoby, ktorá sprevádza dieťa, časový plán cesty a odkedy - dokedy by mal trvať pobyt dieťaťa v zahraničí. 


V prípade, že maloletý cestuje do Portugalska sám, mala by byť osoba s legálnym pobytom na území Portugalska splnomocnená zákonným zástupcom maloletého, ktorá preberá zodpovednosť za jeho pobyt.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1715 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1750 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 01.09.2022
Publikované 16.06.2022

Portugalsko

Od 1. júla 2022 Portugalsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

 

Madeira

Autonómna oblasť Madeira zrušila pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. Cestujúcim sa naďalej odporúča zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním.

 

Pre ďalšie informácie môžu cestujúci kontaktovať príslušné úrady prostredníctvom mailu: uesp.madeira@iasaude.madeira.gov.pt alebo telefonicky: (+351) 291 208 738.

 

Informácie o COVID-19 na Madeire v anglickom jazyku

 

V prípade núdze na Madeire môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Honorárny konzulárny úrad Slovenskej republiky vo Funchal: mob: +351 962 410652, e-mail: eslovaquiaconsuladomadeira@gmail.com 

 

Azorské ostrovy

Autonómna oblasť Azorské ostrovy zrušila pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. 

 

V prípade núdze na Azorských ostrovoch môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Honorárny konzulárny úrad Slovenskej republiky v Ribeira Grande: e-mail: eslovaquiaconsuladoacores@gmail.com

Kontakty pre doplňujúce otázky

Regionálny zdravotný úrad: sres-drs@azores.gov.pt,  +351 295 204 200

Regionálne ministerstvo zdravotníctva: sres@azores.gov.pt,  +351 295 204 200

​​​​​​​

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 11.05.2022

Portugalsko sa nachádza v odlišnom časovom pásme ako SR (-1 hod.). 

Sporadicky sa môžu v krajine konať štrajky a verejné protesty. V takom prípade sa odporúča vyhnúť oblastiam, v ktorých sa takéto protesty konajú.

Lesné požiare sú v letných mesiacoch v Portugalsku časté, v prípade ohrozenia sa odporúča riadiť pokynmi miestnych orgánov (polícia, požiarnici, civilná ochrana).  

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 11.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Publikované 11.05.2022

Diaľničná sieť v Portugalsku je moderná a dobre vybudovaná, miestne komunikácie sú tiež na relatívne dobrej úrovni. Portugalsko je od severu na juh aj od Lisabonu smerom na Madrid prepojené platenými diaľnicami. 

V Portugalsku majú diaľnice dva rôzne systémy mýtneho:
v prvom prípade sa vyberá lístok na vstupe na diaľnicu a platí sa pri opustení diaľnice (Upozornenie – tzv. Via Verde, pás označený zeleným písmenom V, je vyhradené iba pre členov a predplatiteľov tejto služby.)
v druhom prípade ide o výlučné elektronické mýto, ktoré je označené značkou  
 
Diaľnice s elektronickým mýtnym systémom sú v Portugalsku rozšírené 
 
Upozornenie - spôsob úhrady diaľnice s elektronickým mýtom musí byť zabezpečený vopred, t.j. pred jazdou. Dodatočná úhrada diaľničného poplatku v prípade diaľnic s elektronickým mýtnym systémom pre vozidlá s cudzou ŠPZ nie je možná. 
 
Na vstupe na diaľnice po prekročení štátnej hranice sú vytvorené separátne pruhy pre vozidlá s cudzou ŠPZ – označené Foreign Vehicles, kde je potrebné v automate bez potreby vystúpenia z vozidla (Easy Toll) spárovať ŠPZ s platobnou kartou (Mastercard, Visa) a poplatky sú automaticky hradené z platobnej karty. Predpokladá sa, že vozidlo s cudzou ŠPZ prichádza zo zahraničia a preto je tento spôsob dostupný iba na portugalsko–španielskych hraniciach a nie vo vnútrozemí.  
 
Okrem tohto spôsobu úhrady je možné zakúpiť pre využívanie diaľnic, tzv. Toll card (na poštách, niektorých čerpacích staniciach, alebo na www.tollcard.pt). Ide o nabíjaciu kartu (5, 10, 20, 40 €) ktorá sa má aktivovať podľa inštrukcie uvedenej na samotnej karte formou SMS (karta sa aktiváciou spáruje s konkrétnou ŠPZ a diaľničné poplatky sa strhávajú automaticky do vyčerpania salda). 
Pre vodičov, ktorí sú dlhodobejšie v Portugalsku, alebo si prenajmú vozidlo z požičovne v Portugalsku, je k dispozícii systém Via Verde alebo Via Verde Visitor.
 
Informácie pre cudzincov 
 
Výpočet mýtneho, ako a koľko zaplatiť, vrátane prehľadného zoznamu lokalít s elektronickým mýtnym
 
V prípade jazdy vozidlom s portugalskou ŠPZ je možné poplatok uhradiť aj dodatočne do piatich pracovných dní na pobočkách portugalskej pošty.
 
Maximálna povolená rýchlosť pre osobné motorové vozidlá bez prívesu na diaľniciach je 120 km/h, na cestách nižšej triedy 90 km/h a v obciach 50 km/h. Pokuty za dopravné priestupky sú v Portugalsku relatívne vysoké. Odporúča sa zaplatiť pokutu na mieste nehody/porušenia pravidiel cestnej premávky v hotovosti, prípadne polícia má väčšinou k dispozícii prenosné platobné terminály vo svojich vozidlách s cieľom uľahčiť okamžité zaplatenie pokuty. Pokuty za prekročenie povolenej rýchlosti osobným motorovým vozidlom sú v závislosti od lokality a prekročenia v km/h od 60 do 2500 eur. Okrem pokuty môže byť v niektorých prípadoch prekročenia povolenej rýchlosti uložená aj sankcia/trest zákazu riadenia vozidla od 1 mesiaca do 2 rokov. 
 
V prípade parkovania na zakázanom mieste môže byť udelená pokuta od 30 do 1250 eur, za jazdu bez zapnutého bezpečnostného pása 120 až 600 eur, používanie mobilného telefónu počas riadenia 120 až 600 eur, chýbajúca reflexná vesta vo výbave vozidla 60 až 300 eur a iné. 
 
Ak si prenajmete auto z požičovne uistite sa, že poistenie vozidla je komplexné a úplné a preverte, ako budete platiť za prípadné diaľničné mýto.
V júli 2017 v Portugalsku nadobudol platnosť zákon, ktorým bola do vnútroštátneho práva transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. V prípade, že sa začne konanie v nadväznosti na dopravný delikt súvisiaci s bezpečnosťou cestnej premávky, orgány o tom informujú listom občana SR vlastníka, držiteľa vozidla alebo inú identifikovanú osobu podozrivú zo spáchania dopravného deliktu vrátane informácie o sankcii. 
 
Ako turista je možné priniesť svoje vlastné vozidlo do Portugalska na dobu maximálne pol roka v období 12 mesiacov. Nie je možné používať svoje vozidlo na žiadny iný účel ako je turizmus alebo požičať vozidlo niekomu počas tejto doby. Ak máte v úmysle zostať dlhšie, je potrebné vozidlo prihlásiť na portugalskej colnej správe aby bolo auto legálne dovezené. 
 
Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi vodiča je do 0,5 g/l (0,2 v prípade nových vodičov a profesionálnych vodičov). Pokuty za porušenie dosahujú 250 až 2500 eur, zabavenie vodičského oprávnenia od 1 mesiaca do 2 rokov. Je zakázané  riadiť pod vplyvom drog, alebo používať mobilný telefón počas jazdy. Bezpečnostné pásy sú povinné pre vodiča a všetkých cestujúcich. 
 
Minimálny vekový limit na vedenie motorových vozidiel je 18 rokov. 
 
Motoristická kultúra v Portugalsku je iná než na Slovensku. Portugalskí vodiči často ignorujú dopravné predpisy, rozptyľujú sa telefonovaním a konverzáciou s ostatnými pasažiermi, čoho dôsledkom je pomalá a nesústredená jazda. Je potrebné dávať pozor najmä na ich vychyľovanie sa kolesom do vedľajšieho pruhu, či nedávanie prednosti na kruhovom objazde. Na diaľniciach naopak mnohí jazdia rýchlo a obľubujú sa tesne približovať k vozidlu pred nimi, čo je častou príčinou dopravných nehôd. Nepoužívanie smeroviek je bežný a častý jav. V prípade parkovania na inom ako mieste vyhradenom na parkovanie a bez platného parkovacieho lístka z automatu, môže byť vozidlo zablokované alebo odtiahnuté a je potrebné zaplatiť pokutu.
 
Na prechodoch pre chodcov dávajú vodiči chodcom vždy prednosť, preto, ak ste šoférom, je potrebné byť v mestách opatrný, keďže portugalskí chodci sú zvyknutí vstúpiť na cestu bez zastavovania či kontroly cesty.
  

Ceny pohonných hmôt sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Publikované 11.05.2022

Kriminalita v krajine je relatívne nízka. Vyskytujú sa vreckové krádeže, krádeže tašiek, kabeliek a ruksakov, krádeže z automobilov a vlámania do rekreačných nehnuteľností v hlavných turistických oblastiach. Je vhodné venovať zvýšenú pozornosť na osobné veci vo verejnej doprave (obzvlášť v električkách č. 15 a 28 v Lisabone), v metre, na železničných staniciach, preplnených zastávkach mestskej hromadnej dopravy ale aj napr. v reštauráciách. 

Odporúča sa nenosiť všetky cennosti spolu na jednom mieste v kabelke, ruksakoch alebo vo vrecku. Nenechávajte, ani na krátky čas, žiadne cenné veci a doklady v zaparkovaných vozidlách, počas jazdy majte veci odložené v kufri vozidla. Terčom zlodejov sú často vozidlá so zahraničnou ŠPZ a vozidlá z požičovní. Odporúčame mať poznačené telefónne číslo bankového ústavu za účelom nahlásenia prípadnej straty/odcudzenia platobných kariet.

Stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu okamžite nahláste miestnej polícii, ktorá vám vystaví policajný záznam. Záznam môže byť vyžadovaný v prípade hlásenia poistnej udalosti a je potrebný pre vystavenie náhradného cestovného dokladu na veľvyslanectve v Lisabone. Stratu a odcudzenie cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu je potrebné osobne nahlásiť aj na veľvyslanectve SR v Lisabone. V prípade odcudzenia finančných prostriedkov je možné na zaslanie hotovosti zo Slovenska využiť medzinárodnú službu WESTERN UNION. Na Slovensku túto službu zabezpečujú pobočky Slovenskej pošty, banky a zmenárne s uvedeným logom. V Portugalsku je možné takto zaslanú hotovosť  prevziať na poštách, bankách a zmenárňach s uvedeným logom. 

Podľa zákona č. 3/2006 z 23. februára o novom právnom režime zbraní a streliva a jeho neskorších zmien a doplnení sú nože motýle, boxery, vrhacie nože, dýky a vrhacie hviezdice zakázané zbrane. Nože zakamuflované/skryté do iných vecí (napr. do mobilných telefónov, topánok) sú taktiež zakázané zbrane. Nože, ktoré nie sú určené na lov (lovecký lístok), šport, zberateľstvo sú zakázané zbrane. 

Obranné plynové spreje plnené korenistým plynom sú považované za zbraň typu E – na ich používanie a držanie je potrebná licencia. T. zn., že držanie podobných sprejov bez licencie je nezákonné a sú zabavené. Porušenie legislatívy môže byť predmetom pokuty.
Držanie a užívanie omamných látok je správny delikt. Osoba môže čeliť povinnej liečbe drogovej závislosti. Drogová trestná činnosť môže viesť k trestu dlhodobého odňatia slobody.
Natáčanie a fotografovanie polície, vojakov a niektorých budov v Portugalsku je nelegálne a môže viesť k zatknutiu alebo zadržaniu.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 11.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou neexistuje, je vhodné použiť priame linky z Viedne poprípade Budapešti. Spojenie Viedeň - Lisabon premáva denne (Ryanair alebo TAP)

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Rigy cez Rakúsko, Nemecko. Švajčiarsko, Francúzsko a Španielsko je približne 3200 km dlhá a je spoplatnená na väčšine trasy.

Doprava v hlavnom meste: V Lisabone funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, metro, autobusy aj vlaky). Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča (autobusu alebo električky) najlepšie však priamo v automatoch na metre. Lisabonské letisko je prepojené s centrom mesta metrom

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Lisaobne pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt či Uber, ktoré mňžu byť cenovo výhodnejšie ako lokálne taxislužby. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 11.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená, aj keď materiálne a technické vybavenie je rôzne. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho zákroku požadujú platbu, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako v SR. 

Pri cestách do členských krajín EÚ je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenia na základe ktorého má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. O vystavenie preukazu je potrebné požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá do 30 dní. Okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia sa taktiež odporúča uzatvoriť komerčné poistenie.

Klimatické podmienky

Publikované 11.05.2022

Portugalsko je prímorský štát, ktorého podnebie je z veľkej časti ovplyvnené Golfským prúdom. Jeho podnebie je mierne čomu vďačí za mierne a vlhké zimy z veľkým počtom zrážok a horúce letá s teplotami okolo 35-37 stupňov, vo vnútrozemí presahuje pravidelne aj 40 stupňov Celzia.  Najchladnejšími mesiacmi sú typicky december až február, no na juhu krajiny v Algarve aj počas týchto mesiacov teplota stúpne na 17-22 stupňov. Marec a apríl bývajú pomerne daždivé a leto býva horúce a suché, len s občasnými letnými búrkami. Odporúčame sa dôkladne chrániť proti priamemu slnku a používať opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom a dodržiavať pitný režim.  

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Portugalsko je
10. jún
Deň Portugalska
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
28. február utorok Karneval
7. apríl piatok Veľkonočný piatok
25. apríl utorok Deň nezávislosti
1. máj pondelok Deň práce
10. jún sobota Deň Portugalska
13. jún utorok Svätý António
16. jún piatok Corps Christi
15. august utorok Nanebovzatie Panny Márie
5. október štvrtok Vznik Portugalského štátu
1. november streda Sviatok všetkých svätých
1. december piatok Obnovenie nezávislosti
8. december piatok Nepoškvrnené počatie
25. december pondelok Vianoce
Dôležité telefónne čísla
Publikované 11.05.2022

Predvoľba krajiny: +351; 
Tiesňové telefónne číslo: 112;
Linka pre ohlasovanie požiarov: 117;
Informačná linka: 118;
Civilná ochrana: 214 247 100;
Námorné pátracie a záchranné stredisko: 214 401 919;
Linka národnej zdravotnej starostlivosti (SNS): 808 24 24 24;

Rady a odporúčania
Publikované 11.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v piatok 27. januára 2023 rokovala v Lisabone so štátnym tajomníkom portugalského rezortu zahraničných vecí pre internacionalizáciu Bernardom Ivom Cruzom. Témou ich rokovaní boli energetická kríza spôsobená ruskou agresiou na Ukrajine, využívanie obnoviteľných zdrojov, ako aj ekonomická spolupráca a možnosti jej prehĺbenia.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Portugalsku Tibor Králik odovzdal 17. novembra 2022 v Lisabone poverovacie listiny do rúk prezidenta Portugalskej republiky Marcelo Rebelo de Sousa a oficiálne sa tak ujal funkcie. 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v pondelok 3. októbra v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny dezignovaným slovenským veľvyslancom v Bosne a Hercegovine, v Portugalsku a v Španielsku.


Portugalsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Portugal
Oficiálny názov Portugalská republika
Oficiálny anglický názov Portuguese Republic
Zaužívaný názov Portugalsko
Miestny názov krajiny República Portuguesa
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Lisabon
Anglický názov hlavného mesta Lisbon
Miestny názov hlavného mesta Lisboa
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +351
Úradné jazyky Portugalský
Časové pásmo +0000
Internetová doména .pt
Medzinárodná poznávacia značka PT
Zem. dĺžka hl. mesta -9.15183
Zem. šírka hl. mesta 38.74405
Vznik štátu 05.10.1910
Štátne zriadenie Parlamentná republika

Hlava štátu Marcelo Rebelo de Sousa
Predseda vlády António Costa
Minister zahraničných vecí João Gomes Cravinho
Webová stránka ministerstva

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone

Avenida da Liberdade 200, 5 Esq., 1250 - 147 Lisbon
Telefón
+351 213583300
Fax
+351 213583309
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+351917340255

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Aktualizované 23.05.2022
Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
01/2020 Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky Andreja Danka v Portugalsku
09/2018 Pracovná návšteva predsedu vlády Slovenskej Republiky Petra Pellegriniho v Portugalsku
10/2016 Predseda Republikového zhromaždenia Eduarda. Ferro Rodriguesa na Bratislavskom parlamentnom summite v rámci SK PRES
09/2016 Účasť predsedu vlády Portugalska Antónia Costu na Bratislavskom summite v rámci SK PRES
10/2012 Účasť Portugalského predsedu vlády Pedra Passos Coelha na stretnutí priateľov kohézie v Bratislave
11/2010 Účasť prezidenta Ivana Gašparoviča na summite NATO v Lisabone
11/2007 Oficiálna návšteva predsedu Národnej Rady Slovenskej Republiky Pavla. Pašku v Portugalsku
12/2007 Pracovná návšteva predsedu vlády Portugalska Josého Sócratesa na Slovensku (viedol portugalskú delegáciu PT PRES pri príležitosti osláv vstupu Slovenskej Republiky do Schengenského priestoru)
07/2008 Predseda Národnej Rady Slovenskej Republiky Pavol Paška na konferencii predsedov parlamentov krajín Európskej Únie
11/2006 Oficiálna návšteva predsedu vlády Slovenskej Republiky Róberta Fica v Portugalsku
05/2005 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej Republiky Ivana Gašparoviča v Portugalsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Veľvyslanectvo SR v Lisabone v spolupráci so Sekciou hospodárskej spolupráce MZVEZ SR predstavuje slovenské inovatívne spoločnosti s anti/COVID-19 produktmi:

Portugalská spoločnosť LIPOR, špecializujúca sa na integrované riešenia v odpadovom hospodárstve, hľadá partnerov (firmy, samosprávy) na spoluprácu..

Veľvyslanectvo SR v Lisabone dáva do pozornosti konanie 15. Medzinárodného veľtrhu strojárstva, zariadení a služieb pre priemysel 19.-22.11.2014 v druhom najväčšom portugalskom meste Porto. Veľtrh sa koná každé dva roky a je určený profesionálom z danej oblasti.

V Lisabone sa od 27. februára do 3. marca 2013 sa uskutoční 25. ročník medzinárodného turistického veľtrhu BTL 2013.

Ekonomické informácie o teritóriu
Portugalsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 476.8 kB, 22.9.2022, 147 stiahnutí
Stiahnuť
Portugalsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 489.3 kB, 18.7.2022, 83 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Portugalsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 476.8 kB, 22.9.2022, 147 stiahnutí
Stiahnuť
Portugalsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 489.3 kB, 18.7.2022, 83 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Portugalsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 476.8 kB, 22.9.2022, 147 stiahnutí
Stiahnuť
Portugalsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 489.3 kB, 18.7.2022, 83 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Na konferencii na tému „1918-2018: Spoločné storočie Čechov a Slovákov“ na pôde Inštitútu politických štúdií Katolíckej portugalskej univerzity v Lisabone 17. októbra 2018 s prezentáciami vystúpili doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., historik FF Univerzity Karlovy a PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Historického ústavu SAV.

S podporou Veľvyslanectva SR v Lisabone sa 26. apríla 2018 v prestížnom lisabonskom Kultúrnom centre Belém (CCB) uskutočnil slávnostný otvárací koncert Festivalu hudby Belém 2018.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Portugalsku Jozef Adamec 1. decembra 2016 otvoril na Madeire výstavu slovenskej fotografie, združujúcu dve expozície: „Magické Slovensko“ a „Slovensko – Bohatstvo v rozmanitosti – Tradície a súčasnosť“.


Back To Top