Minister Ivan Korčok na rokovaní s partnermi z Vyšehradskej skupiny: Spoločnými riešeniami chceme prispieť k silnej a konkurencieschopnej Európskej únii

Aktualizované 20.06.2022 -
Vypublikované  14.05.2021

Zhodnotenie 30 rokov vyšehradskej spolupráce, prezentovanie spoločných pozícií na medzinárodných fórach, diskusia o budúcnosti Európy, ako aj o transatlantické vzťahy boli témami dnešného (14. 5.) rokovania ministrov zahraničných vecí Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Stretnutie šéfov diplomacií vyšehradských krajín sa uskutočnilo v meste Łódź z iniciatívy poľského predsedníctva vo V4. 

 

„Vyšehradská spolupráca priniesla za ostatné tri desaťročia pre náš región, ako aj pre jednotlivé štáty, konkrétne výsledky, ktoré vychádzajú predovšetkým z úspešnej integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr. Chceme aj naďalej spolupracovať a spoločnými riešeniami prispievať k budovaniu silnej a konkurencieschopnej Európskej únie,“ uviedol minister Ivan Korčok. 

 

Podľa šéfa slovenskej diplomacie je Vyšehradská skupina dôležitou platformou regionálnej spolupráce vo viacerých oblastiach, vrátane infraštruktúry, bezpečnosti, zdravotníctva, energetiky a kultúry. Ministri na rokovaní ocenili prínos Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý vznikol pred 21 rokmi v Bratislave a venovali sa aj obnove ekonomiky a posilnení hospodárskej spolupráce po skončení pandémie. 

 

„Pre Slovensko, ako jeden z najviac priemyselne orientovaných členských štátov EÚ, je kľúčové, aby si priemysel zachoval globálnu konkurencieschopnosť v rámci zelenej ekonomiky a digitálnej transformácie. Je v našom záujme, aby sme podporovali investície do tzv. zelených zamestnaní a dlhodobo udržateľných technologických riešení,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok. 

 

Ministri zahraničných vecí V4 sa v rokovaniach zamerali aj na prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy, podčiarkli potrebu upevnenia demokratických a hodnotových pilierov EÚ, ako aj zvýšenie odolnosti európskeho hospodárstva a väčšej autonómie v kľúčových odvetviach pri zachovaní princípov otvorenej ekonomiky. 

 

V diskusii k transatlantickým vzťahom ministri vyzdvihli záujem novej americkej administratívy spolupracovať s Európou. Zhodli sa na tom, že Európska únia by mala ostať prirodzeným strategickým partnerom pre USA v tých oblastiach, ktoré sú prospešné pre obe strany Atlantiku, vrátane hospodárskej a technologickej spolupráce, ako aj v boji proti klimatickým zmenám.

 

Fotky z podujatia

Aktualizované 20.06.2022 -
Vypublikované  14.05.2021