Obstarávanie medzinárodných organizácií

Aktualizované 10.08.2022
Publikované 10.08.2022

Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

V súlade s európskymi pravidlami verejného obstarávania, Výkonný sekretariát Stredoeurópskej iniciatívy  – Oddelenie pre projekty EÚ - vytvoril zoznam hospodárskych subjektov pre najvýhodnejšie poskytovanie tovarov a služieb. Spoločnosti zapísané v zozname budú vyzvané na účasť vo výberových konaniach v súlade s vnútornými pravidlami Stredoeurópskej iniciatívy.

Prijatý dokument Procurement General Notice (Všeobecné oznámenie o obstarávaní), nadobudol účinnosť 31. júla 2009 a rieši otázku obstarávania v podmienkach Stredoeurópskej iniciatívy.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o zápis do zoznamu obchodných subjektov Stredoeurópskej iniciatívy, predložia prihlášku a príslušné prílohy.

Prihlášku a prílohy je možné si vyžiadať priamo na Oddelení Stredoeurópskej iniciatívy pre projekty EÚ: euprojects@cei.int

Požiadať o zaradenie do zoznamu je možné kedykoľvek, aplikácia nemá žiadne obmedzenia trvania.