Švédsko

Vlajka Švédska

Švédsko

Štokholm - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Švédska vláda v snahe zvýšiť národnú bezpečnosť opätovne predĺžila dočasné kontroly na vnútorných hraniciach od 12. mája do 11. novembra 2023.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Švédska vláda v snahe zvýšiť národnú bezpečnosť opätovne predĺžila dočasné kontroly na vnútorných hraniciach od 12. mája do 11. novembra 2023.

Od 31. marca 2022 zrušilo Švédsko dočasný zákaz vstupu do Švédska v súvislosti s COVID-19 a od 1. apríla 2022 je možné cestovať do Švédska bez obmedzení v súvislosti s ochorením. Na vstup sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom alebo certifikát o očkovaní.

Podmienky vstupu
Publikované 24.06.2022

Slovenskí občania môžu cestovať do Švédska s platným cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom bez akéhokoľvek obmedzenia a potrebnej registrácie na obdobie kratšie ako 3 mesiace. Platnosť cestovného pasu alebo prípadne občianskeho preukazu pri vstupe do Švédska nesmie byť kratšia ako plánovaná dĺžka pobytu v krajine. 

V prípade pobytu presahujúceho 3 mesiace musia občania SR, resp. ich švédski zamestnávatelia, či v prípade študentov školy, ktoré navštevujú, kontaktovať miestny daňový úrad a požiadať o udelenie tzv. osobného/koordinačného čísla. 

 

Stratu cestovného dokladu 

Je potrebné ihneď nahlásiť príslušnej polícii. Veľvyslanectvo SR môže v takomto prípade vystaviť slovenskému občanovi na jednu cestu späť na Slovensko náhradný cestovný doklad. K žiadosti je potrebné priložiť iný identifikačný doklad a uhradiť správny poplatok v hotovosti v miestnej mene zodpovedajúcej sume 10 EUR. Odporúčame pre takýto prípad si pred cestou vyhotoviť kópie cestovných dokladov. 

  

Cestovanie so psom 

V prípade cestovania so psom do Švédska je potrebné zohľadniť výnimku z nariadenia EÚ, že psi prichádzajúci aj z krajín EÚ (okrem Veľkej Británie, Írska, Malty a Fínska) musia byť odčervení (okrem toho musia byť registrovaní, očkovaní a s pasom). V opačnom prípade im bude zakázaný vstup do krajiny. 

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 30.08.2022
Publikované 24.06.2022

Švédsko posilnilo hraničnú kontrolu priamo pri vstupe na jeho územie (vlaky a autobusy premávajúce cez  Öresundský most a všetky trajekty), v rámci ktorej sa častejšie ako doteraz vykonávajú náhodné kontroly dokladov cestujúcich. Každé dieťa musí mať platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz a sprevádzajúca osoba buď platný cestovný pas, alebo platný občiansky preukaz (forma ID karty). Švédske úrady akceptujú ako cestovný doklad aj občiansky preukaz vydaný pre deti, o ktorý možno požiadať od 1.12.2019 na základe účinnosti zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov.   

Hoci švédska legislatíva túto oblasť explicitne neupravuje, podľa vyjadrenia švédskej polície sa môže stať, že pri vstupe na územie Švédska iným spôsobom než letecky, sa orgány hraničnej polície budú v prípade detí cestujúcich v sprievode iných osôb než vlastných rodičov, alebo v prípade rozdielnych priezvisk detí a rodičov, zaujímať, či deti cestujú s povolením rodičov, prípadne aké sú vzájomné vzťahy cestujúcich osôb. V prípade leteckej prepravy sa toto zasa môže stať predmetom skúmania zo strany leteckej spoločnosti. 

  Veľvyslanectvo SR v Štokholme preto odporúča osobám, ktoré sprevádzajú deti na ceste do Švédska, pričom nie sú ich rodičmi, aby mali pri sebe tieto doklady: 

  • originál, resp. kópiu rodného listu dieťaťa (Švédsko zväčša nevyžaduje overené kópie); 
  • kópiu dátovej strany cestovného pasu alebo občianskeho preukazu rodiča (bez overenia); 
  • overený písomný súhlas rodiča s cestou dieťaťa v sprievode inej osoby (v angličtine, bez vyššieho overenia).
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1772 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1825 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 17.08.2022
Publikované 24.06.2022

Podmienky vstupu

Od 31. marca 2022 zrušilo Švédsko dočasný zákaz vstupu do Švédska v súvislosti s COVID-19 a od 1. apríla 2022 je možné cestovať do Švédska bez obmedzení v súvislosti s ochorením. Na vstup sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom alebo certifikát o očkovaní.

V platnosti sú bežné požiadavky na vstup, ako napríklad predloženie platného cestovného dokladu, prípadne víz.

 

Možnosti otestovania sa

Na webovej stránke zdravotnej poradne nájdete nasledujúce informácie:

  • informácie o možnostiach otestovania sa
  • informácie o postupe v konkrétnom regióne, v ktorom sa nachádzate, v prípade prejavu symptómov ochorenia na COVID-19

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

V prípade výskytu príznakov je potrebné sa dať čo najskôr otestovať.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 24.06.2022

Vreckoví zlodeji

 Aj vo Švédsku sa objavujú prípady vreckových zlodejov, ktorí sa zameriavajú najmä na turistov. Odporúčame zvýšenú opatrnosť na verejných priestranstvách a počas hromadných akcií. V prípade okradnutia, najmä pokiaľ ide o doklady alebo cennosti, je potrebné incident nahlásiť na polícii. 

 
Konzumácia alkoholu

Konzumácia alkoholu nie je povolená na verejnom priestranstve. Alkohol nad 3,5 % sa podáva v baroch a vybraných reštauráciách. Alkohol na domáce použitie je možné zakúpiť iba v štátnej predajnej sieti Systembolaget, ktorá má širokú sieť predajní a výber sortimentu, ale obmedzené otváracie hodiny. 

Fajčenie je zakázané vo všetkých reštauráciách a verejných budovách. 

Vo Švédsku je dobre vyvinutý bezhotovostný platobný styk. Väčšina obchodníkov preferuje platbu kartou, hotovosťou sa nedá v niektorých obchodoch vôbec platiť. Otváracie hodiny bankových inštitútov sú zvyčajne 10:00 - 15:00 v pracovných dňoch (s výnimkou štvrtkov 10:00 – 17:30). Akceptovaná je široká rada kreditných kariet (určité reštrikcie platia pre American Express). Cudzie valuty sa vo väčšine prípadov nedajú zmeniť v banke, ale len v zmenárňach nazývaných FOREX. 

Obchody a reštaurácie: Otváracie hodiny obchodov a obchodných centier sú vo väčšine počas pracovného týždňa v hodinách 10:00-18:00 a počas sobôt 10:00 – 14:00/16:00. Vo väčších mestách sú obchody otvorené aj počas víkendov do 19:00. Je zvykom, že niektoré obchody bývajú počas sviatkov zatvorené. Špeciálne ponuky a zľavy sú vo Švédsku označené pojmami: Rea, Slut rea, Fynd alebo Extrapris. U turistov sú obľúbené najmä švédske sklárske výrobky značiek Orrefors a Kosta Boda. Ručne vyrábané švédske výrobky sú predávané v predajniach označovaných Hemslöjd. V cenách výrobkov a služieb je zahrnutá DPH. 

Švédsko je kulinársky známe špecialitami z rýb (haringy, losos, slede, raky, úhory) a sobím mäsom. Pre krajinu sú typické švédske stoly, ktoré ponúkajú široké spektrum teplých a studených jedál. Trojchodové jedlo stojí v priemernej švédskej reštaurácii približne 60 EUR. Počas obedňajších hodín (11:00-14:00) je možno zakúpiť jedlo z dennej ponuky, tzv. Dagens rätt, v cene približne 10 EUR.  

Informácie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu: Vo všeobecnosti sú reštaurácie, hotely, turistické miesta a vozidlá verejnej prepravy veľmi dobre vybavené pre návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Niektoré hotely poskytujú aj technickú výbavu pre umožnenie športových aktivít ako napr. plávanie či jazda na koni. V prípade všeobecných informácií sa môžete obrátiť na DHR De Handikappades Riksförbund, Box 47305, SE-100 74 Stockholm, Sweden (Tel.: +46 8 685 80 00, e-mail: info@dhr.se). Pre výpožičku invalidných vozíkov, kontaktujte Hjälpmedelsinstitutet (Tel.: +46 8 620 17 00). 

Elektrické spotrebiče: Bežný elektrický prúd vo Švédsku je 220 V AC v 50 cykloch a zásuvky sa nelíšia od slovenských. 

Telefonické, poštové a internetové služby: Poštové úrady sú v súčasnosti integrované do rôznych obchodov s potravinami, do stánkov a benzínových staníc. Otváracia doba sa líši v závislosti od konkrétnej predajne. Listy a pohľadnice do 50 g je možno vnútroštátne zasielať za poplatok 9 SEK a medzinárodne za 21 SEK. Na verejných priestranstvách sú k dispozícii poštové schránky: modré sú určené pre miestne zásielky a žlté pre národné a medzinárodné. 

Medzinárodná predvoľba Švédska ja +46, po ktorej treba zvoliť smerové číslo (s vynechaním úvodnej nuly) a následne požadované číslo. Mobilné pokrytie je v mestách vo väčšine bezproblémové, určité obmedzenia možno badať napr. v horách. Cena za volanie zo Švédska do inej európskej krajiny sa pohybuje od 3,90 – 9 SEK za minútu. 

Väčšina letísk, staníc, verejných knižníc a hotelov poskytuje možnosť pripojenia na internet, či už bezplatne alebo za poplatok. Bežné sú aj internetové kaviarne. 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 24.06.2022

Pri dovoze alkoholických a tabakových výrobkov do Švédska z inej krajiny EÚ, vrátane SR sa uplatňujú všeobecné prepisy EÚ. Limity na dovoz alkoholu a tabaku (10 l tvrdého alkoholu, 110 l piva, 90 l vína a 800 ks cigariet) platia aj vtedy, keď individuálny turista cez Švédsko len tranzituje (napríklad na ceste do Nórska) a nie sú nijako nárokovateľné. Ide o tovary určené na osobnú spotrebu pre osoby staršie ako 18 rokov (v prípade cigariet) a pre osoby staršie ako 20 rokov (v prípade alkoholu), a keď švédska colná stráž usúdi, že turista počas pobytu vo Švédsku  nemôže alkohol či cigarety sám spotrebovať, má právo dovoz tovaru zakázať či obmedziť. 

Švédsko má prísnu protidrogovú politiku a za nelegálny dovoz drog udeľuje nepodmienečné tresty odňatia slobody. Uvedené platí aj o dovoze väčšieho množstva (v zákone presne nešpecifikovaného) niektorých bežných liekov na predpis, ako je napríklad rohypnol, tramadol a pod. či akéhokoľvek množstva anabolík. Medzi predmety, ktorých dovoz je do Švédska zakázaný, patria aj rôzne útočné zbrane, vyskakovacie nože, teleskopické obušky, boxery a pod. 

Info pre motoristov
Publikované 24.06.2022

Vodičský preukaz vydaný v SR je tiež platný vo Švédsku. Pri riadení osobného automobilu musí mať občan SR so sebou vodičský preukaz, technický preukaz vozidla a zákonné poistenie vozidla (zelenú kartu). 

Švédsko patrí ku krajinám Európskej únie, kde sa prísne sleduje riadenie motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. V prípade zistenia hladiny alkoholu v krvi nad 0,2 promile alebo 0,10 mg alkoholu v dychu sa tento prečin kvalifikuje ako trestný čin spojený s odňatím vodičského preukazu a nepodmienečným odsúdením až do výšky 24 mesiacov. Z dôvodu častých kontrol, najmä nákladných motorových vozidiel, je potrebné dbať na dodržiavanie miestnych pravidiel, a to od momentu vstupu vozidla do krajiny, napríklad prostredníctvom lodnej dopravy. 

Čo vás vo Švédsku čaká a neminie? V prípade zistenia alkoholu dychovým testom dochádza k okamžitému odňatiu vodičského preukazu policajnými jednotkami, pričom v prípade vysokej hladiny alkoholu môže byť odňatý až po dobu 36 mesiacov. Dychový test tzv. alkometrom je následne potvrdený krvnými testami. Na základe policajnej správy a výsledku testov súd rozhoduje o pridelení a dĺžke trestu odňatia slobody ako aj prípadnej finančnej pokute. Pri rozsudku sa zohľadňujú aj ďalšie skutočnosti, napríklad zadržanie vodiča za podobných podmienok v minulosti, alebo závislosť od alkoholu. 

Počas jazdy je potrebné mať rozsvietené svetlá na motorovom vozidle vo dne a v noci.    

Všetci vo vozidle musia byť povinne pripútaní počas jazdy bezpečnostnými pásmi, deti musia mať autosedačky. 

Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h na hlavných ťahoch a 30 km/h na vedľajších cestách. Mimo obce je najvyššia povolená rýchlosť 90 km/h a na diaľniciach 110 km/h, príp. 120km/h.  

Na čerpacích staniciach (hustota čerpacích staníc nie je taká vysoká ako na Slovensku a prevádzková doba čerpacích staníc je obyčajne od 8.00 do 22.00 hod, málo z nich je otvorených non stop) sú dostupné všetky druhy bezolovnatého benzínu a motorová nafta. Cena 1 litra benzínu sa pohybuje v súčasnosti okolo 15 SEK/liter.   

Za parkovanie sa na celom území miest cez pracovné dni zvyčajne platí (obyčajne od 9.00 do 17.00 hod.). V parkovacích automatoch je potrebné si zakúpiť lístok na príslušnú dobu parkovania, ktorý má byť umiestnený na viditeľné miesto za predné sklo zaparkovaného vozidla. Úhrada poplatkov je kontrolovaná dopravnou službou, pokuty za nesprávne parkovanie resp. parkovanie bez úhrady poplatku dosahujú od 900 do 1 300 SEK. Za vstup do centra Štokholmu aj výstup platia vo Švédsku registrované vozidlá poplatok, tento neplatia zahraniční turisti. Raz do týždňa sa ulice v Štokholme čistia a vtedy je nutné auto preparkovať (ktorý deň a hodinu sa ulica čistí je označené na parkovacej značke). Autá nesprávne parkujúce, alebo neplatiace parkovné sa neodťahujú, ale dopravná služba za stierače motorového vozidla necháva vypísané pokuty.   

Výška pokút za najčastejšie dopravné priestupky: 

  • prekročenie povolenej rýchlosti 2000 – 4000 SEK- nepoužitie bezpečnostných pásov počas jazdy 1500 SEK 

  • nedanie znamenia o zmene smeru jazdy 500 SEK- prejazd na červenú 3000 SEK 

  • nezastavenie pri značke Stop, daj prednosť v jazde 2 500 SEK- nedanie prednosti v jazde 2 000 SEK 

  • nezastavenie pred prechodom pre chodcov 3 000 SEK- nedodržanie odstupu od predchádzajúceho vozidla  2 000 SEK 

Viac informácií  

Celkovo sa vo Švédsku jazdí najmä v mestách opatrnejšie v porovnaní so Slovenskom, preto odporúčame vodičom byť mimoriadne ohľaduplní v cestnej premávke, a najmä voči chodcom a cyklistom. 

V podvečer a v noci na cestách vedúcich cez les musia vodiči počítať s rizikom prechádzania lesnej zveri cez cestu. Osobitne nebezpečné sú losy, ktoré môžu spôsobiť tragické dopravné nehody. 

Pri prenajímaní motorového vozidla vo Švédsku v rámci auto požičovní je potrebné mať so sebou kreditnú (nie debetnú) platobnú kartu. 

V aute je počas jazdy povolené telefonovať len s hands-free systémom.

Bezpečnostná situácia
Publikované 24.06.2022

Bezpečnostná situácia v krajine je stabilná. Švédske Národné centrum pre vyhodnocovanie teroristických hrozieb (NCT) necháva v platnosti 3. stupeň hrozby teroristického útoku, platný od teroristického útoku, ku ktorému došlo v Štokholme 7. apríla 2017. 

Kriminalita vo Švédsku je pomerne malá, zvyšuje sa podiel násilných trestných činov a vlámaní do bytov/domov a áut, Turisti vo veľkých mestách v čase turistickej sezóny sú často predmetom zvýšeného záujmu vreckárov. Kupovanie sexuálnych služieb je vo Švédsku trestné. Slovenskí turisti môžu v prípade okradnutia/lúpeže požiadať o pomoc pri odškodnení Úrad na pomoc a odškodnenie obetí kriminality (www.brottsoffermyndigheten.se)  

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 17.08.2022
Publikované 24.06.2022

Cesty sú vo Švédsku dobré a je tam rozsiahla sieť leteckých, vlakových a autobusových spojení (sieť je menej hustá na severe krajiny). Väčšina regiónov má rozvinutý systém verejnej dopravy s možnosťou cestovať autobusom alebo vlakom. Väčšina miest ponúka vynikajúcu mestskú dopravu. 

Cesty a diaľnice sú dobrej kvality. Použitie diaľníc nie je spoplatnené. Hlavné diaľničné úseky sú: E4 - Malmö - Jönköping - Stockholm - Haparanda, E6 - Malmö - Göteborg - Oslo, E18 - Stockholm - Oslo, E20 - Malmö - Göteborg - Stockholm a E22 - Malmö - Norrköping. 

Doprava cez Baltské more je uskutočňovaná trajektami z Poľska, Nemecka, Dánska, Fínska, Lotyšska a Estónska a je smerovaná do niektorého zo švédskych prístavných miest - najmä Trelleborg, Ystad, Helsingborg, Nynäshamn a Stockholm. Navyše existuje cestné spojenie Öresundským mostom medzi Kodaňou a Malmö. Lístok na trajekt, najmä počas letnej turistickej sezóny, je potrebné mať zabezpečený s dostatočným časovým predstihom. 

Vo Švédsku je pomerne bežným dopravným aj turistickým prostriedkom bicykel. V mestách aj mimo mesta existujú osobitné cyklistické označené chodníky. Vozidlá sú pri odbočovaní povinné dať prednosť cyklistom, ktorí jazdia pomerne rýchlo. Bicykel je možné prepravovať železničnou či autobusovou dopravou iba v označených spojoch.Viac informácií na: www.cykelframjandet.se 

Vzhľadom na klimatické podmienky v krajine sú obmedzené možnosti na praktizovania potápania. Od 1. apríla 2011 platí zákon o povinnosti vodičského preukazu na riadenie väčších lodí a jácht na území Švédska (pozn.: doteraz nebolo povinné mať vodičské oprávnenie pre vedenie lode). 

 

Mestská hromadná doprava v Štokholme   

Z najväčšieho letiska v Štokholme – Arlanda (cca 40 km od mesta) jazdia do mesta (na hlavnú vlakovú a autobusovú stanicu – T-Centralen) osobitné autobusy (Flygbussarna), vlak (Arlanda express) a taxíky s pevne stanovenou cenou.

Sieť mestskej hromadnej dopravy v Štokholme (metro – Tunnelbana, prímestské vlaky a autobusy) je hustá a dobre fungujúca.

Štokholm je rozdelený na viacero pásiem. Jednotlivá cesta mestským hromadným prostriedkom v rámci jedného pásma stojí 39 SEK. 

Existuje možnosť zakúpenia 24 hodinového alebo 72 hodinového cestovného lístka, ktorý umožňuje neobmedzený počet ciest ľubovoľným dopravným prostriedkom v rámci Štokholmu.

Okrem toho pre turistov existuje tzv. štokholmská karta oprávňujúca okrem voľnej dopravy aj parkovanie autom, vstup do niektorých platených múzeí a prehliadku loďou (24hod. 495 SEK, 48 hod 650 SEK a 72 hod 795 SEK).

Informácie o mestskej hromadnej doprave v Štokholme

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 24.06.2022

Zdravotná starostlivosť je slovenským občanom poskytovaná v štátnych zdravotníckych zariadeniach na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý si slovenský občan musí vybaviť pred cestou vo svojej poisťovni. 

Za každú návštevu lekára sa hradí vstupný poplatok (od 100 do 300 SEK podľa charakteru prehliadky). Turistom v prípade zdravotných problémov odporúčame vyhľadať zdravotné centrum (Akutmottagning alebo Vĺrdcentral). 

V lekárňach (Apotek) je v porovnaní so Slovenskom menší počet liekov bez predpisu. Telefónne číslo pohotovostnej služby je 112. 

Zároveň odporúčame aj komerčné pripoistenie na dobu pobytu vo Švédsku, aby ste sa vyhli vysokým nákladom v prípade úrazu alebo iného vážneho akútneho stavu.

Klimatické podmienky

Publikované 24.06.2022

Priemerné teploty: (január, júl) Malmö (juh) (-0.2 C, 16.8 C ) 

Stockholm (stred) (-2.8 C, 17.2 C)Kiruna (sever) (-16 C, 12 C 

Denné svetlo: (január, júl) 

Malmö (juh) (7 hod., 17 hod). 

Stockholm (stred) (6 hod., 18 hod).Kiruna (sever) (0 hod., 24 hod.)  

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Publikované 24.06.2022

Polícia 112 

Rýchla lekárska pomoc 112Požiarna služba 112 

Pomoc motoristom na cestách 020-912 912 (Assistancekåren)Informácie o miestnych a medzinárodných telefónnych číslach 118 118, prípadne 118 800Poruchová autoslužba 020-912 912 (Assistancekåren) 

Predpoveď počasia 011-495 8000Situácia na cestách 0771-24 24 24 (Trafik) 

Taxi služba 020-20 20 20 (Taxi 020), 08-15 00 00 (Taxi Stockholm)  

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa 1. - 3. decembra 2021 zúčastňuje na 28. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Štokholme.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa vo štvrtok (28. októbra 2021) s veľvyslankyňou Švédska na Slovensku Anikou Markovic zhovárala o konkrétnych námetoch na zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (28. novembra 2018) vystúpil ako hlavný rečník s prejavom na veľvyslanectve Švédska vo Viedni v rámci podujatia venovaného Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj (SDGs).

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (9. novembra 2018) mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva pre SR so sídlom vo Viedni, Mikaelu Kumlin Granit. Išlo o jej nástupnú návštevu, počas ktorej odovzdala do rúk štátneho tajomníka kópiu poverovacích listín.

Vyšehradská štvorka je zoskupenie, ktoré vystupuje pragmaticky s cieľom presadzovať záujmy svojich členov. Stredná Európa je dnes – vďaka členstvu v EÚ a aj vďaka aktivitám V4 – politicky stabilná a prosperujúca, s dôrazom na obranu národných a regionálnych záujmov. Odznelo to dnes (17. marca) vo vystúpení ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka na stretnutí s regionálnymi veľvyslancami Švédskeho kráľovstva vo Viedni. Na porade, na ktorej sa zúčastnili švédski veľvyslanci v štátoch V4, vystúpil M. Lajčák ako čestný hosť na pozvanie švédskej veľvyslankyne pre SR so sídlom vo Viedni Helen Eduardsovej. Minister pripomenul, že v čase, keď sa nanovo definujú vzťahy vnútri Európskej únie a stále zreteľnejšie sa hovorí o potrebe pružnejšieho reagovania na súčasné výzvy, je viac ako inokedy nutné hľadať zhodu a byť konštruktívnym hráčom. „Stredná Európa benefituje zo silnej a jednotnej Európy. Je proti našim záujmom, aby sa na kontinente vytvárali nové deliace línie. Vychádzame z princípu jednotnej EÚ, už aj preto, že Slovensko má európsku DNA vpísanú hlboko v srdci. Sme lojálny partner, ktorý má Európe čo ponúknuť,“ povedal M. Lajčák.


Švédsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Sweden
Oficiálny názov Švédske kráľovstvo
Oficiálny anglický názov Kingdom of Sweden
Zaužívaný názov Švédsko
Miestny názov krajiny Konungariket Sverige
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Štokholm
Anglický názov hlavného mesta Stockholm
Miestny názov hlavného mesta Stockholm
Názov meny Švédska koruna - Krona
Medzinárodná skratka meny SEK
Telefónna predvoľba +46
Úradné jazyky švédčina
Časové pásmo +0100
Internetová doména .se
Medzinárodná poznávacia značka S
Zem. dĺžka hl. mesta 18.07109
Zem. šírka hl. mesta 59.32512
Vznik štátu 21.04.1523 (vznik nezávislej dedičnej monarchie)
Štátne zriadenie Konštitučná monarchia

Oficiálna vládna stránka

 Government Offices of Sweden

Webová stránka ministerstva

Ministry for Foreign Affairs

Uznanie Slovenskej republiky 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 01.01.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme

Arsenalsgatan 2/3 TR, Box 7183, 10 388 Štokholm
Telefón
+46 854503960
Fax
+46 854503969
Email konzulárneho oddelenia

Konzulárne služby

Núdzová linka
+46709921634

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Ministerstvo zahraničných vecí informuje o konaní veľtrhu cestovného ruchu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20. - 22. marca 2015 v Göteborg vo Švédsku.

V poradí 30. ročník najväčšieho škandinávskeho subkontraktačného veľtrhu Elmia Subcontractor 2013 sa konal od 12. do 15. novembra 2013 vo švédskom meste Jönköping. Elmia tradične vytvára priestor pre získavanie kontaktov subdodávateľov najmä v strojárskom a automobilovom priemysle. Tohto roku ju navštívilo viac než 15 tisíc návštevníkov.

Počas dvoch víkendov, a to od 26. do 28. septembra 2013 a od 3. do 5. októbra 2013 prebieha v Štokholme v priestoroch výstaviska Nackastrandsmässan už 21. ročník veľtrhu alkoholických nápojov Stockholm Beer & Whisky Festival.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Štokholme prináša aktualizované informácie o švédskom hospodárstve, zahraničnom obchode a spolupráci so Slovenskom.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Štokholme prináša aktualizované informácie o švédskom hospodárstve, zahraničnom obchode a spolupráci so Slovenskom.

Ekonomické informácie o teritóriu
Švédsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 399.1 kB, 18.7.2022, 92 stiahnutí
Stiahnuť
Švédsko - ekonomicke informácie o teritoriu 2022
PDF 788.6 kB, 22.6.2022, 202 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Švédsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 399.1 kB, 18.7.2022, 92 stiahnutí
Stiahnuť
Švédsko - ekonomicke informácie o teritoriu 2022
PDF 788.6 kB, 22.6.2022, 202 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Švédsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 399.1 kB, 18.7.2022, 92 stiahnutí
Stiahnuť
Švédsko - ekonomicke informácie o teritoriu 2022
PDF 788.6 kB, 22.6.2022, 202 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Katarína Hlatká
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme
Email katarina.hlatka@mzv.sk
Funkcia zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

24.01.1957 Letecká doprava Švédsko

Kultúra a krajania

Aktuálne

Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín slovenského básnika Milana Rúfusa, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme v spolupráci s Kultúrnou spoločnosťou priateľov Milana Rúfusa a Tomasa Tranströmera usporiadalo 3. decembra 2018 v Rotunde Štokholmskej mestskej knižnice literárny večer pod názvom „Milan Rúfus a Tomas Tranströmer - poetické priateľstvo“ (Milan Rufus and Tomas Tranströmer – en poetisk vänskap).

4. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov REX 2018 organizovaný EUNIC (European Union National Institutes for Culture) v spolupráci s 15 európskymi kultúrnymi inštitútmi a veľvyslanectvami sa konal v Štokholme od 11. - 14. októbra 2018 v kinách Zita, Capitol a Klarabiografen.

V známom štokholmskom hudobnom klube Fasching sa 11. júna 2018 uskutočnilo hudobné podujatie nazvané „Visegrad V4 Vibe“.

Pri príležitosti 50. výročia československého obrodného procesu a jeho násilného prerušenia vojskami Varšavskej zmluvy sa 4. júna 2018 v Ústrednej mestskej knižnici „Labyrint 1968 a fenomén propagandy“ uskutočnilo podujatie nazvané „Labyrint 1968 a fenomén propagandy“.

Slovenskí študenti, Kristína Hanusová a Michal Radá, budú tohto roku reprezentovať Slovensko na medzištátnom finále Stockholm Junior Water Prize. Súťaž bude prebiehať v rámci World Water Week od 26. do 31. augusta.

Už tradične sa každý rok z iniciatívy Rady Európy organizuje Európsky deň jazykov...

Slovenské veľvyslanectvo v Štokholme sa v utorok, 10. mája 2011, zapojilo do osláv Dní Európy na frekventovanej Hlavnej stanici v Štokholme......


Back To Top