Turecko

Vlajka Turecka

Turecko

Ankara - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí Turecka.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí Turecka.

Podmienky vstupu
Aktualizované 28.03.2023
Publikované 12.05.2022

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Turecké orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia. 

Pas musí platiť minimálne o 150 dní dlhšie, než je dátum (deň) vstupu na územie Turecka. V zmysle platného zákona, vstup na územie Turecka nebude umožnený s pasom, ktorý má kratšiu dobu platnosti. Zároveň v pase musí byť aj dostatok voľného miesta (minimálne 2 čisté voľné strany) pre vstupné a výstupné pečiatky orgánov hraničnej a pasovej kontroly. 

 

Podmienky vstupu a pobytu slovenských občanov do Turecka

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.

Za iným účelom (dlhodobý pobyt, zamestnanie, štúdium, výskum, vzdelávanie, kultúrne a športové aktivity, obchodné a pracovné cesty – napr. vodiči nákladných vozidiel, autobusov a pod.) je naďalej potrebné si zabezpečiť vízum pred vstupom do Tureckej republiky.

Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave prijíma žiadosti o vízum iba elektronicky

Ak pobyt slovenského občana v Turecku presiahne 90 dní, je povinný sa hlásiť na policajnom oddelení podľa miesta pobytu. Pokiaľ tak neurobí, bude mu pri odchode z krajiny uložená pokuta. V prípade pobytu slovenských občanov v Turecku nad 90 dní je potrebné si zabezpečiť povolenie na pobyt. Žiadosti sa podávajú na Veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave. Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu a pobytu občanov SR do Turecka sú uvedené na stránke tureckého veľvyslanectva v Bratislave.

 

Podmienky vstupu a pobytu tureckých občanov na Slovensko

Občania Turecka, ktorí sú držiteľmi cestovného pasu, musia mať pri vstupe do SR vízum. Pri žiadosti o vízum je potrebné predložiť platný cestovný doklad uznaný Slovenskou republikou, ktorého platnosť musí byť minimálne o 3 mesiace dlhšia, ako dátum ukončenia platnosti víza. V pase musí byť minimálne jedna voľná strana určená pre nalepenie víza. Občania Turecka môžu navštíviť Slovensko za tých istých podmienok, ako všetci ostatní cudzinci, pre ktorých sú podmienky vstupu a pobytu na území SR upravené Zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

Cestovanie s deťmi
Publikované 12.05.2022

Deti musia mať pri vstupe do krajiny platný cestovný doklad (pas). V prípade, že dieťa necestuje s rodičom odporúčame sprevádzajúcej osobe, aby disponovala notársky overeným súhlasom rodiča v anglickom jazyku.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 6253 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 6538 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 12.05.2022

Na miestach spojených s históriou, kultúrou a náboženstvom krajiny odporúčame sa správať primerane k takému miestu a vyvarovať sa činnostiam, ktoré môžu viesť k negatívnym reakciám miestneho obyvateľstva. Napriek odlišnostiam v kultúrnej a náboženskej oblasti je miestne obyvateľstvo tolerantné voči cudzincom.

Bezpečnosť a úroveň bežnej kriminality je porovnateľná so SR, krajinu možno vo všeobecnosti považovať za bezpečnú (s výnimkou oblastí uvedených v cestovnom odporúčaní), napriek tomu si treba dávať pozor na drobnú kriminalitu (krádeže vecí, dokladov) vo väčších mestách, turistických oblastiach, nákupných centrách a reštauračných zariadeniach.  Odporúčame rovnako rešpektovať zákazy fotografovania a filmovania v blízkosti objektov patriacich bezpečnostným a ozbrojeným zložkám.   

 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 12.05.2022

Do Turecka je možné doviesť nasledovné predmety osobnej potreby bez cla: 

  • 200ks cigariet (ďalších 400ks je možné zakúpiť v „Duty Free“ zóne), 
  • 1 liter alkoholu s objemom alkoholu nad 22% 
  • a 2 litre alkoholu 
  • alebo alkoholických nápojov pod 22 % obj. alkoholu; 
  • 600 ml toaletnej vody (vrátane parfumov a esenciálnych olejov), 
  • lieky a liečivá pre osobnú potrebu (môže sa vyžadovať lekárske potvrdenie). 

V prípade dovozu domácich zvierat ako napríklad psa a mačky je potrebné predložiť veterinárnu zdravotnú správu, osvedčenie o pôvode a vakcinácii, identifikačný certifikát a veterinárnu kontrolu ak existuje). Zoznam osobných predmetov vyššej hodnoty je vhodné nechať si potvrdiť pri vstupe do krajiny, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam pri odchode.

Zakázaný je dovoz akýchkoľvek drog, omamných látok a zbraní. Starožitné predmety pochádzajúce z Turecka je zakázané vyvážať z krajiny. Vyviezť z Turecka je možné leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 eur na osobu, resp. 150 eur na dieťa do 15 rokov. 

Info pre motoristov
Aktualizované 23.06.2022
Publikované 12.05.2022

Pri plánovaných cestách do Turecka osobným automobilom, motocyklom, alebo iným cestným dopravným prostriedkom sú požadované pri vstupe do krajiny nasledovné dokumenty:

  • cestovný doklad,
  • medzinárodný vodičský preukaz,
  • medzinárodná zelená karta (poistenie vrátane Turecka),
  • technický preukaz motorového prostriedku (preukazujúci vlastníka vozidla).

 

Ak vozidlo vlastní druhá osoba, vodič musí mať notársky overené splnomocnenie od majiteľa vozidla povoľujúce prevádzku vozidla s prekladom do tureckého alebo svetového jazyka. Každé vozidlo prechádzajúce cez hraničný priechod musí byť zaregistrované pri vstupe na turecké územie (či už priamo v cestovnom doklade alebo na osobitnom doklade) a rovnako aj pri odchode z Turecka.

V opačnom prípade vozidlu nie je dovolené vstúpiť na územie krajiny resp. ho opustiť.

Ceny pohonných hmôt v Turecku z dôvodu inflácie sa často menia, preto odporúčame ceny kontrolovať pred príjazdom do Turecka alebo počas pobytu. Rovnako ako na Slovensku, ceny pohonných hmôt sú uvedené na každej čerpacej stanici na veľkej informačnej cenovej tabuli.

 

Maximálne povolené rýchlosti vozidiel v cestnej premávke:

Obec/mesto– 50km/h
Mimo obce/mesta – osobné vozidlá, motocykle, nákladné vozidlá do 3,5 T
Diaľnica - 120km/h
Rýchlostná cesta (2 pruhy) - 110km/h
Rýchlostná cesta (1 pruh) - 90km/h

 

Pri použití vlastného alebo prenajatého vozidla odporúčame obozretnosť, zvlášť na križovatkách a v jazde v premávke väčších miest. Miestni vodiči často nepoužívajú svetelné znamenia o zmene smeru jazdy, resp. jazdných pruhov (treba predvídať, čo vodič pred vami alebo vedľa vás spraví), do kruhových objazdov vchádzajú napriek dopravnému značeniu naopak (skôr ide auto čo do kruhového objazdu vchádza, nie to, čo sa v ňom nachádza), zvyknú nerešpektovať zákaz odbočenia alebo zákaz vjazdu, rovnako ako zákaz zastavenia alebo státia.  Pri jazde mimo mesta treba brať do úvahy nižší štandard kvality lokálnych cestných komunikácií a možnosť náhodného výskytu rôznych predmetov na nich. Naopak, diaľnice a rýchlostné komunikácie majú vysoký štandard.

 

Spoplatnenie diaľničných úsekov

Prejazdy diaľničných úsekov na území Turecka, ako aj prejazd cez tri bosporské mosty (smerom z Európy do Ázie), niektoré tunely a mosty na území krajiny podliehajú spoplatneniu. Po prekročení hranice Turecka osobným autom je potrebné si zakúpiť predplatnú známku HGS (lepí sa na predné sklo) na pošte (označené PTT), miestach označených karayollari a niektorých benzínových staniciach.

Na rovnakom mieste je možné vložiť a dobiť finančné prostriedky na známku.

Informácie aj k cenám poplatkov je možné nájsť na stránke.

Pri porušení alebo nesplnení povinnosti uhradenia diaľničnej známky je tak možné vykonať maximálne do 15 dní od porušenia povinnosti bez pokuty a uhradiť poplatok, resp. dobiť kredit na ďalšie použitie na poplatky cez elektronické mýtne miesta na stránke https://pttbank.ptt.gov.tr/pttweb/#/pages/hgs , alebo https://ivd.gib.gov.tr/  (v časti „Foreign Vehicle Payment“ na hlavnej stránke) alebo na pošte (PTT).

 

Čo v prípade nehody

V prípade nehody je v každom prípade nevyhnutné ihneď kontaktovať políciu, aby vyšetrila príčiny havárie a zistila rozsah škôd (i keď spôsobená škoda môže byť na prvý pohľad zanedbateľná) Trafik Polisi (Dopravná polícia), tel.: 154; Jandarma (Polícia), tel.: 155. Polícii treba podrobne vysvetliť priebeh nehody.

Odporúčame dôkladne preveriť text záznamu o nehode, ktorý účastníci nehody budú podpisovať. Zamerať sa na časť popisujúcu zodpovednosť za škodu, prípadne ďalšie údaje uvádzajúce rýchlosť vozidla a množstvo alkoholu v krvi vodiča. Treba brať do úvahu, že je tradične snaha pri posudzovaní viny za nehodu zvýhodniť domáceho vodiča. Zároveň je potrebné zaistiť, aby sa do príchodu polície s havarovanými vozidlami nehýbalo. Drobné nehody sa niekedy riešia dohodou medzi účastníkmi. Pristúpenie na dohodu je však samozrejme na zvážení majiteľa vozidla.

V prípade, že neovládate cudzí jazyk, odporúčame vyžiadať si tlmočníka. Ak polícia spíše protokol o nehode, dôkladne je treba preveriť text záznamu a nepodpisovať žiadny záznam bez oboznámenia sa s jeho skutočným obsahom. Ak ste nútení podpísať záznam a nerozumiete textu, navyše nechcú odísť bez vášho podpisu, je dobré k záznamu aj po slovensky uviesť, že ste danému textu nerozumeli a podpisujete ho proti vlastnej vôli. Slovenské poisťovne odporúčajú vyplniť aj správu o nehode vyhotovenú vo viacerých jazykoch, ktorá je súčasťou povinnej výbavy vo vozidle. Prvá strana sa vypisuje v slovenčine, na ďalších kópiách sa v rovnakých kolónkach vyplní v inom cudzom jazyku.

Ak existujú pochybnosti, neodporúčame podpísať takýto záznam a vyžiadať si preklad do niektorého svetového jazyka. 

 

Šoférovnie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je zakázané

Bezpečnostná situácia
Publikované 12.05.2022

Situácia v tureckých prímorských letoviskách je pokojná, treba však rátať so zdržaniami na letiskách v dôsledku sprísnených bezpečnostných kontrol.

Riziko útoku organizovanej skupiny na zahraničné osoby cestujúce do Turecka sa v letných mesiacoch štandardne zvyšuje a súvisí s nárastom koncentrácie cudzincov v letoviskách. 

Na základe analýz z posledných rokov bezpečnostnú situáciu v Turecku netreba pokladať za výrazne zhoršenú a lokálne incidenty predstavujú bežné riziko v takýchto turistických centrách po celom svete. 

V niektorých prípadoch môže armáda obmedziť pohyb osôb alebo prístup turistov do určitých oblastí na juhovýchode krajiny v pohraničných oblastiach Sýrie a Iraku. Pri cestách do týchto oblastí je vhodné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Ankare a informovať sa o aktuálnej bezpečnostnej situácii a obmedzeniach prístupu do niektorých oblastí. Veľvyslanectvo odporúča, aby občania SR aj naďalej dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá zvlášť vo veľkých mestách a frekventovaných turistických letoviskách. Mali by sa vyhýbať miestam, kde sa pravidelne zhromažďujú väčšie počty ľudí, zvlášť cudzincov a boli ostražití v prípadoch výskytu opustených batožín a predmetov na verejných priestranstvách, ako sú autobusové a vlakové stanice, reštaurácie a frekventované námestia.

Kriminalita vo veľkých mestách a turistických centrách je štandardne vyššia v porovnaní s celonárodným priemerom, nepredstavuje však významné riziko. 

Oblasť hlavného mesta je veľmi dobre zabezpečená a úroveň kriminality ako voči majetku tak voči osobám nie je vysoká, hoci v posledných rokoch bol zaznamenaný jej nárast. V centre väčších miest, kde sa zvyknú zdržovať zahraniční turisti, sa môžu vyskytnúť prípady okradnutia. Napriek tomu centrálne časti veľkomiest možno hodnotiť ako relatívne bezpečné aj v neskorých večerných hodinách. Polícia je v mestách veľmi viditeľne prítomná v dostatočnom počte. Podobne je tomu aj vo väčšine menších miest Strednej a Západnej Anatólie. Úroveň zvlášť drobnej kriminality je v Istanbule výrazne vyššia v porovnaní s celonárodným štandardom. 

V prípade, že dôjde k odcudzeniu cestovného pasu a finančných prostriedkov, je potrebné bezodkladne kontaktovať veľvyslanectvo alebo generálny konzulát za účelom získania náhradného cestovného dokladu, prípadne pomoci pri získaní potrebných finančných prostriedkov na návrat do SR. V každom prípade treba o odcudzení cestovného pasu informovať miestnu políciu. Záznam polície o strate/odcudzení cestovného dokladu môže byť vyžadovaný hraničnou políciou pri odchode cudzinca z Turecka. 

Spolupráca s miestnymi inštitúciami je zdĺhavá a nadmerne byrokratická. Zástupcovia polície a iných lokálnych inštitúcií zväčša neovládajú cudzí jazyk. Tak ako je uvedené v časti určenej pre motoristov, neodporúčame podpisovať dokumenty, prehlásenia a stanoviská o ktorých texte sú pochybnosti. V takýchto prípadoch obratom kontaktujte slovenské veľvyslanectvo. Tiež tak urobte, ak sú náznaky nátlaku zo strany bezpečnostných zložiek v prípade spísania výpovede, svedectva alebo iného zaväzujúceho dokumentu (napr. splnomocnenia na zastupovanie).

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 12.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou funguje na sezónnej báze počas letných mesiacov. Trvalé letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne cez viaceré letecké spoločnosti.

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Istanbulu cez Maďarsko, Srbsko a Bulharsko je približne 1 500 km dlhá.
 

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 23.06.2022
Publikované 12.05.2022

Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia. Klasické štátne zariadenie (patriace do správy štátnej zdravotnej poisťovne - SSK) svojou kvalitou nijak nevynikajú, skôr práve naopak. Z tohto dôvodu sa ich návšteva odporúča iba v núdzových prípadoch. Zdravotnícke zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia vo väčšine prípadov sú naopak vybavené na mimoriadne vysokej úrovni a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby.

 

V týchto zariadeniach tiež nebýva problém nájsť personál hovoriaci na dostatočnej úrovni cudzími jazykmi, predovšetkým anglicky. Súkromné ambulancie sú vhodné na poskytovanie pravidelnej lekárskej služby hlavne pre deti. V oblasti hlavných mestských konglomerácií funguje tiež kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V oblasti hlavného mesta sú k dispozícii dve kvalitné súkromné nemocnice Bayindir Hastanesi a Guven Hastanesi, ktoré poskytujú dobré zdravotnícke služby. Kvalitné služby tiež poskytujú vybrané zdravotnícke zariadenia pri univerzitách. V sieti privátnych ambulancií je nutné vyberať podľa aktuálnej situácie na mieste.

 

Praktické informácie k zdravotníckej starostlivosti

V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR. Ich pomenovanie (názvy liekov) však môže byť rozdielne. V prípade špeciálnych liekov je lepšie si doviesť dostatočnú zásobu zo SR, hoci v akútnych prípadoch nájdenie kvalitnej náhrady by nemalo byť problémom. Turecký súkromný zdravotnícky systém stojí na kvalitnom poistení, ktoré uhrádza inak pomerne drahú zdravotnícku starostlivosť.

 

Komplexné cestovné zdravotné poistenie

Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v Turecku je potrebné zaplatiť. Preto je vhodné pred cestou do Turecka uzavrieť cestovné zdravotné poistenie na pokrytie nákladov spojených s poskytovaním ošetrenia, liečenia a v prípade nevyhnutnosti prevozu do SR.


V prípade nevyhnutnej hospitalizácie by mala nemocnica nahlásiť túto skutočnosť polícii na medzinárodnom letisku, cez ktoré pacient pricestoval do krajiny. Pri prepúšťaní pacienta nemocnica vystaví lekársku správu, v ktorej je špecifikovaný dôvod hospitalizácie ako aj presné obdobie. Okrem tohto dokumentu nemocnica vystaví dokument potvrdzujúci spôsobilosť na letecký transfer tzv. „fit to fly“. V prípade, že okrem hospitalizovaného s ním v nemocnici ostala ďalšia osoba/príbuzný, je potrebné túto skutočnosť uviesť do lekárskej správy. Aj v prípade dlhšej hospitalizácie, kedy by došlo k prekročeniu dĺžky platnosti víza, lekárska správa zabezpečí voľné opustenie krajiny bez ďalšej finančnej penalizácie za prekročenie dĺžky platnosti víza..


V prípade, že by hospitalizovaný pacient chcel opustiť nemocnicu na vlastnú zodpovednosť skôr, ako to uznajú za vhodné lekári a podpíše tzv. „reverz“, nemocnica vystaví lekársku správu o hospitalizácii, ale nevystaví dokument potvrdzujúci spôsobilosť leteckého transferu. Letecká spoločnosť môže takéhoto klienta odmietnuť vziať na palubu, vzhľadom na riziko možných komplikácií súvisiacich so zdravotným stavom. Komerčné cestovné zdravotné poistenie má v zmluvných podmienkach zakotvenú formuláciu, že poisťovateľ uhradí nevyhnutné liečebné náklady spojené s hospitalizáciou a lekárskym ošetrením až do momentu, kedy môže byť poistený na základe súhlasu ošetrujúceho lekára prepravený. Ak teda klient opustí nemocničné zariadenie na vlastnú žiadosť a podpíše reverz, jeho komerčné cestovné zdravotné poistenie stráca platnosť a poisťovňa nepreberá ďalšiu zodpovednosť za úhradu finančných nákladov, ktoré prípadne ďalej vzniknú v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
 

Zdravotné a hygienické otázky

Pri pobyte v Turecku treba dôsledne dodržiavať základné hygienické pravidlá a nepiť vodu z vodovodu. Stravovanie v reštauráciách je celkovo na vysokej úrovni. Zariadenia nižšieho štandardu však najmä v sezónnych turistických strediskách nižšej úrovne môžu byť v kombinácii s vysokými letnými horúčavami z hygienického hľadiska rizikové.

 

Klimatické podmienky

Publikované 12.05.2022

Klimatické podmienky rôznych oblastí krajiny sa značne odlišujú. Oblasť strednej ale aj východnej Anatólie, kde sa nachádza aj hlavné mesto, je charakteristická vnútrozemským suchým podnebím s krátkym prechodom medzi zimou a letom a veľkými rozdielmi medzi dennými a nočnými teplotami. 

Oblasť stredozemného mora je naopak charakteristická vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu, a teplým až tropickým počasím od apríla do novembra. V letných mesiacoch (hlavne júl a august) teploty dosahujú vyše 40 °C. Z tohto dôvodu sú na návštevu tejto oblasti najvhodnejšie mesiace september a jún. Zima je v tejto oblasti veľmi mierna a daždivá s teplotami okolo 15 °C. Oblasť západného Turecka sa charakterom svojho podnebia nachádza niekde uprostred. Pre prímorské oblasti hlavne pri Egejskom mori je však typická vyššia veternosť.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Turecko je
9. júl
Eid-al-Adha
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
23. apríl utorok Deň národnej suverenity a Deň detí
1. máj streda Sviatok práce a solidarity
2. máj štvrtok Eid-al-Fitr
3. máj piatok Eid-al-Fitr
4. máj sobota Eid-al-Fitr
19. máj nedeľa Spomienka na Atatürka, Deň mládeže a športu
9. júl utorok Eid-al-Adha
10. júl streda Eid-al-Adha
11. júl štvrtok Eid-al-Adha
12. júl piatok Eid-al-Adha
15. júl pondelok Deň demokracie a národne jednoty
30. august piatok Deň víťazstva
29. október utorok Deň republiky
Dôležité telefónne čísla
Publikované 12.05.2022

Predvoľba krajiny: +90
Rýchla pomoc: 112
Cudzinecká polícia: 157
 

Rady a odporúčania
Aktualizované 23.06.2022
Publikované 12.05.2022

Istanbul má oficiálne cca 15,5 miliónov obyvateľov, neoficiálne v meste žije cca 20 miliónov ľudí.

 

Najväčším problémom tohto megapolisu je automobilová doprava, ktorá každý deň, najmä v rannej  (8 - 10 hod.) a večernej (18 - 20 hod.) špičke a v poobedňajších hodinách cez víkend kolabuje a tvoria sa enormné zápchy. Dopravná sieť je hustá, pomerne kvalitná a cez mesto vedie vo všetkých smeroch niekoľko viacprúdových rýchlostných komunikácii. Európska a ázijská časť sú spojené tromi cestnými mostami.

Niektoré rýchlostné cesty a všetky mosty sú spoplatnené (smerom z Európy do Ázie) miestnym elektronickým systémom HGS (Hızlı Geçiş Sistemi, "Fast Transit System,"), na ktoré je potrebné mať nálepku registrovanú na auto.

Táto je dobíjateľná priamo cez systém elektronicky alebo na stránke https://ivd.gib.gov.tr/ (v časti „Foreign Vehicle Payment“ na hlavnej stránke) alebo platbou na pošte (označená PTT), v niektorých bankách, na benzínových staniciach a vybraných miestach.

Informácie aj k cenám poplatkov je možné nájsť na stránke.

HGS známku (lepí sa na predné sklo) je možné zakúpiť na pošte (označená PTT), miestach označených „karayollari“ a niektorých benzínových staniciach.

 

Mestská hromadná doprava

Mestská hromadná doprava je veľmi hustá, sieť metra má vyše 130 km rôznymi smermi a je to najrýchlejší spôsob dopravy v meste. Jedna linka metra spája aj európsku časť s ázijskou. Rovnako je hustá autobusová sieť a tzv. metrobus linky (autobus vo vyhradených častiach, niečo na spôsob metra, len doprava je autobusom na povrchu). Na cestovanie MHD je potrebné mať tzv. Istanbul Card, dobíjateľná karta, ktorá sa využíva na metro, metrobus, autobus aj lodné spojenie medzi európskou a ázijskou časťou. Istanbul Card je možné kúpiť v novinových stánkoch.

 

V Istanbule sa dá väčšinou dohovoriť anglicky, ale existuje aj pomerne široká jazyková bariéra. Anglický jazyk je využiteľný hlavne v centra mesta, obchodných centrách, nákupných miestach, turistických miestach, reštauračných zariadeniach a podobne.

 

Platby pri nákupoch je možné realizovať takmer všade platobnými kartami.

 

Bezpečnosť a úroveň bežnej kriminality je porovnateľná so SR, mesto možno vo všeobecnosti považovať za bezpečné. Miestni obyvatelia, aj napriek jazykovej bariére, sú veľmi priateľskí a ústretoví.

 

Ceny volaní, roamingu a dátového pripojenia si overte u vášho slovenského mobilného operátora.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Bratislava 17. máj 2024 – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal v stredu 15. mája 2024 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Tureckej republiky na Slovensku Erkana Özorala.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár prijal v pondelok 15. apríla 2024 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Tureckej republiky na Slovensku Erkana Özorala. Šéf slovenskej diplomacie ocenil úsilie Turecka aktívne prispievať k hľadaniu mierových riešení v prípade aktuálne prebiehajúcich konfliktov.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes (4. apríla 2024) prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Tureckej republiky na Slovensku Erkana Özorala na jeho nástupnej návšteve.


Turecko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Türkiye
Oficiálny názov Turecká republika
Oficiálny anglický názov Republic of Türkiye
Zaužívaný názov Turecko
Miestny názov krajiny Türkiye Cumhuriyeti/Türkiye
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Ankara
Anglický názov hlavného mesta Ankara
Miestny názov hlavného mesta Ankara
Názov meny Turecká líra
Medzinárodná skratka meny TRY
Telefónna predvoľba +90
Úradné jazyky Turecký
Časové pásmo +03
Internetová doména .tr
Medzinárodná poznávacia značka TR
Zem. dĺžka hl. mesta 32.85405
Zem. šírka hl. mesta 39.92079
Vznik štátu 29.10.1923
Štátne zriadenie Prezidentská republika

Oficiálna vládna stránka

Presidency of the of the Republic of Türkiye

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye 

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Atatürk Bulvarı 245, 06692 Ankara
Telefón
+90 3124675075
Fax
+90 3124682689
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+905337600384

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Generálny konzulát SR v Istanbule

3.Levent Bambu Sokak No: 6, 343 30 Istanbul
Telefón
+90 2123179430
Fax
+90 2123179429
Núdzová linka
+905322630598

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Generálny konzulát SR v Istanbule

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Aktualizované 07.03.2024
Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
03/2024 Rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR J. Blanára s ministrom zahraničných vecí Turecka H. Fidanom na okraj Diplomatického fóra v Antalyi
09/2023 Rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Wlachovského s ministrom zahraničných vecí Turecka H. Fidanom na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku
11/2022 Konzultácie predsedov zahraničných výborov Slovenskej republiky a Tureckej republiky v Bratislave
04/2022 Politické konzultácie na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva zahraničných vecí Turecka v Bratislave
03/2022 Účasť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka na Fóre diplomacie v Antalyi
12/2021 Ministerské stretnutie krajín Vyšehradskej štvorky s ministrom zahraničných vecí Turecka M. Çavuşoğluom v Budapešti
09/2021 Rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka s ministrom zahraničných vecí Turecka M. Çavuşoğluom počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku
03/2021 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v Turecku
10/2020 Bilaterálne rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka s tureckým ministrom zahraničných vecí M. Çavuşoğluom na okraj konferencie GLOBSEC v Bratislave a otvorenie tureckého pamätníka a vojenského cintorína vo Vrakuni (7. októbra 2020)
06/2020 Ministerské stretnutie krajín V4 + Turecko (videokonferencia)
02/2020 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Turecku
12/2019 Účasť tureckého ministra zahraničných vecí M. Çavuşoğlua na 26. Ministerskej rade OBSE v Bratislave, bilaterálne stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčákom
04/2019 Oficiálna návšteva tureckého ministra zahraničných vecí M. Çavuşoğlua v SR spojená so stretnutím s ministrami zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky
05/2017 Oficiálna návšteva tureckého ministra zahraničných vecí M. Çavuşoğlua v SR
05/2018 Konzultácie politických riaditeľov krajín V4 s Tureckom
08/2016 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Turecku
02/2016 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ I. Korčok absolvoval politické konzultácie v Ankare
05/2015 Rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Turecka v Antalyi
12/2014 Oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Turecku
09/2014 Oficiálna návšteva ministra obrany SR Martina Glváča v Turecku
05/2014 Konzultácie politických riaditeľov V4 v Turecku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali 20. februára 2024 Slovensko-turecké biznis fórum.

V nadväznosti na nástupnú návštevu generálnej konzulky u guvernéra Istanbulu v októbri 2023, opätoval 13. februára 2024 guvernér Davut Gül návštevu na Generálnom konzuláte SR v Istanbule.

24. augusta 2023 sa uskutočnilo Podnikateľské fórum Obchodnej komory Kocaeli.

Webinár organizovaný SARIO v spolupráci s Tureckou asociáciou dodávateľov automobilových súčiastok (TAYSAD) a obchodnými oddeleniami zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a Turecka mal za cieľ predstaviť investičné prostredie Slovenskej republiky.

Ekonomické informácie o teritóriu
Turecko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.1 MB, 21.9.2023, 2559 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Turecko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.1 MB, 21.9.2023, 2559 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Michal Lánik
Zastupiteľský úrad Generálny konzulát SR v Istanbule
Email michal.lanik@mzv.sk
Funkcia zástupca generálneho konzula

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare v spolupráci s Generálnym konzulátom v Istanbule a s podporou slovenských honorárnych konzulov v Turecku pripravili 24. januára 2023 v istanbulskom múzeu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi divadelnú výstavu TIYATRO.SK.

V ankarskom múzeu Resim ve Heykel Müzesi bola vo štvrtok 1. decembra 2022 otvorená unikátna a špecifická výstava o slovenskom divadelnom umení.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Turecku Ján Pšenica v piatok 18. novembra 2022 večer v galérii moderného umenia CerModern v Ankare otvoril výstavu slovenského výtvarníka a konceptuálneho umelca Jána Triašku pod názvom “Ozveny gest”.

Slovenský divadelný súbor Debris Company sa s inscenáciou WOW! uviedol v rámci štvrtého ročníka Istanbul Fringe Festival.

V sobotu večer 19. marca 2022 sa na Európskom jazzovom festivale v tureckom Izmire predstavilo Martin Valihora Trio zo Slovenska.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Turecku Ján Pšenica v priestoroch galérie moderného umenia v Ankare 30. novembra 2021 slávnostne otvoril za prítomnosti tureckých a zahraničných hostí reprezentatívnu výstavu o Alexandrovi Dubčekovi.

V parku Alexandra Dubčeka v Ankare si diplomati Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Turecku pripomenuli 29. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka (7. novembra 1992), jedného z najvýznamnejších predstaviteľov moderných československých dejín.

V stredu (1. septembra 2021) pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky sa v Istanbule uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Party v 21. storočí“.

V kontexte série aktivít k 30. výročiu Nežnej revolúcie zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Ankare odborný seminár s hosťujúcim rečníkom Pavlom Demešom.

Slovenský stánok nechýbal ani na tohtoročnom Charitatívnom bazáre 1.12.2019 v Ankare. Veľvyslanectvo SR aj tento raz zabezpečilo účasť na tomto tradičnom charitatívnom podujatí organizovanom Asociáciou žien na Ministerstve zahraničných vecí Tureckej republiky.


Back To Top