Turecko

Vlajka Turecka

Turecko

Ankara - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

V súčasnosti je pandemická situácia v Turecku stabilizovaná, bez výraznejších obmedzení. V zdravotníckych zariadeniach sa však naďalej vyžaduje nosenie ochrannej masky....


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare informuje o silnom zemetrasení (7,7 st. Richterovej stupnice, spolu vyše 60 otrasov) ktoré bolo zaznamenané 6. februára 2023 v skorých ranných hodinách vo viacerých juhovýchodných provinciách Turecka.

V súčasnosti je pandemická situácia v Turecku stabilizovaná, bez výraznejších obmedzení. V zdravotníckych zariadeniach sa však naďalej vyžaduje nosenie ochrannej masky....

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí Turecka z dôvodu spustenia tureckej vojenskej operácie „Prameň mieru“ v severnej Sýrii.

Podmienky vstupu
Aktualizované 28.03.2023
Publikované 12.05.2022

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Turecké orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia. 

Pas musí platiť minimálne o 150 dní dlhšie, než je dátum (deň) vstupu na územie Turecka. V zmysle platného zákona, vstup na územie Turecka nebude umožnený s pasom, ktorý má kratšiu dobu platnosti. Zároveň v pase musí byť aj dostatok voľného miesta (minimálne 2 čisté voľné strany) pre vstupné a výstupné pečiatky orgánov hraničnej a pasovej kontroly. 

 

Podmienky vstupu a pobytu slovenských občanov do Turecka

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.

Za iným účelom (dlhodobý pobyt, zamestnanie, štúdium, výskum, vzdelávanie, kultúrne a športové aktivity, obchodné a pracovné cesty – napr. vodiči nákladných vozidiel, autobusov a pod.) je naďalej potrebné si zabezpečiť vízum pred vstupom do Tureckej republiky.

Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave prijíma žiadosti o vízum iba elektronicky

Ak pobyt slovenského občana v Turecku presiahne 90 dní, je povinný sa hlásiť na policajnom oddelení podľa miesta pobytu. Pokiaľ tak neurobí, bude mu pri odchode z krajiny uložená pokuta. V prípade pobytu slovenských občanov v Turecku nad 90 dní je potrebné si zabezpečiť povolenie na pobyt. Žiadosti sa podávajú na Veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave. Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu a pobytu občanov SR do Turecka sú uvedené na stránke tureckého veľvyslanectva v Bratislave.

 

Podmienky vstupu a pobytu tureckých občanov na Slovensko

Občania Turecka, ktorí sú držiteľmi cestovného pasu, musia mať pri vstupe do SR vízum. Pri žiadosti o vízum je potrebné predložiť platný cestovný doklad uznaný Slovenskou republikou, ktorého platnosť musí byť minimálne o 3 mesiace dlhšia, ako dátum ukončenia platnosti víza. V pase musí byť minimálne jedna voľná strana určená pre nalepenie víza. Občania Turecka môžu navštíviť Slovensko za tých istých podmienok, ako všetci ostatní cudzinci, pre ktorých sú podmienky vstupu a pobytu na území SR upravené Zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

Cestovanie s deťmi
Publikované 12.05.2022

Deti musia mať pri vstupe do krajiny platný cestovný doklad (pas). V prípade, že dieťa necestuje s rodičom odporúčame sprevádzajúcej osobe, aby disponovala notársky overeným súhlasom rodiča v anglickom jazyku.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1715 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1750 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 09.01.2023
Publikované 16.06.2022

Aktuálne počty ochorení COVID-19

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare informuje, že v súčasnosti je pandemická situácia v Turecku stabilizovaná, bez výraznejších obmedzení. V zdravotníckych zariadeniach sa však naďalej vyžaduje nosenie ochrannej masky. 

V prípade pozitívneho výsledku testu je v Turecku povinná 7-dňová karanténa a až následne je možné odcestovať z krajiny. 

 

Platnosť pasu a cestovné poistenie

Všetkým cestujúcim zo Slovenska odporúčame, aby si pred cestou skontrolovali termín platnosti svojho cestovného pasu a mali uzavreté cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s  COVID-19 (karanténa, hospitalizácia, liečba, prevoz do SR a pod.). Dĺžka karantény v prípade nakazenia COVID-19 je v Turecku aktuálne 7 dní.

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka (pred koncom platnosti pasu).
(Vstup do Turecka s novým cestovným pasom nie je ničím obmedzený, keďže spĺňa podmienku platnosti 150 dní.)

Ak má občan SR platný cestovný pas menej ako 150 dní, tak mu nebude umožnený vstup na územie Turecka.

 

Podmienky vstupu do Turecka od 1. júna 2022

Od 1. júna 2022 je zrušená povinnosť predkladať očkovací certifikát proti COVID-19, negatívny PCR test, alebo negatívny antigénový test pri vstupe do krajiny.

Upozorňujeme však občanov SR, aby si pri návrate skontrolovali aj aktuálne podmienky vstupu do SR a do každej krajiny, cez ktorú plánujú tranzitovať.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Registrácia pred cestou do Turecka sa nevyžaduje.

 

Hraničné priechody

Cez krajinu je možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, na ktorých dochádza k častým organizačným zmenám. Cestujúcim odporúčame overiť si priechodnosť týchto hraničných priechodov pred vycestovaním.

 

Podmienky tranzitu

Cez krajinu je možné tranzitovať pozemnými cestami, ako aj letecky.

 

Opatrenia v krajine

V dôsledku vysokej zaočkovanosti, došlo v krajine k zrušeniu opatrenia povinného nosenia tvárovej masky. Výnimkou sú nemocničné zariadenia, kde naďalej platí pravidlo prekrytia dýchacích ciest. Vzhľadom na výrazný rast počtu prípadov nakazenia COVID-19, odporúčame slovenským občanom nosiť rúška v uzavretých priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou osôb.

V Turecku sa nachádza viac ako 10 000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Bližšie informácie k aktuálnym opatreniam sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné kontaktovať najbližšie nemocničné zariadenie resp. prevádzku hotela. Dĺžka karantény v prípade nakazenia koronavírusom je v Turecku aktuálne 7 dní.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Ministerstvo zdravotníctva Tureckej republiky (lokálne štatistiky)

Ministerstvo kultúry a turizmu Tureckej republiky (bezpečný turizmus)

Letecká spoločnosť Turkish Airlines

Zoznam testovacích zariadení COVID-19 v Turecku

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

V prípade návratu do SR pozemnými komunikáciami odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

Miestne špecifiká
Aktualizované 16.08.2022
Publikované 12.05.2022

Na miestach spojených s históriou, kultúrou a náboženstvom krajiny odporúčame sa správať primerane k takému miestu a vyvarovať sa činnostiam, ktoré môžu viesť k negatívnym reakciám miestneho obyvateľstva. Napriek odlišnostiam v kultúrnej a náboženskej oblasti je miestne obyvateľstvo tolerantné voči cudzincom.

Bezpečnosť a úroveň bežnej kriminality je porovnateľná so SR, krajinu možno vo všeobecnosti považovať za bezpečnú (s výnimkou oblastí uvedených v cestovnom odporúčaní), napriek tomu si treba dávať pozor na drobnú kriminalitu (krádeže vecí, dokladov) vo väčších mestách, turistických oblastiach, nákupných centrách a reštauračných zariadeniach.  Odporúčame rovnako rešpektovať zákazy fotografovania a filmovania v blízkosti objektov patriacich bezpečnostným a ozbrojeným zložkám.   

 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 12.05.2022

Do Turecka je možné doviesť nasledovné predmety osobnej potreby bez cla: 

  • 200ks cigariet (ďalších 400ks je možné zakúpiť v „Duty Free“ zóne), 
  • 1 liter alkoholu s objemom alkoholu nad 22% 
  • a 2 litre alkoholu 
  • alebo alkoholických nápojov pod 22 % obj. alkoholu; 
  • 600 ml toaletnej vody (vrátane parfumov a esenciálnych olejov), 
  • lieky a liečivá pre osobnú potrebu (môže sa vyžadovať lekárske potvrdenie). 

V prípade dovozu domácich zvierat ako napríklad psa a mačky je potrebné predložiť veterinárnu zdravotnú správu, osvedčenie o pôvode a vakcinácii, identifikačný certifikát a veterinárnu kontrolu ak existuje). Zoznam osobných predmetov vyššej hodnoty je vhodné nechať si potvrdiť pri vstupe do krajiny, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam pri odchode.

Zakázaný je dovoz akýchkoľvek drog, omamných látok a zbraní. Starožitné predmety pochádzajúce z Turecka je zakázané vyvážať z krajiny. Vyviezť z Turecka je možné leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 eur na osobu, resp. 150 eur na dieťa do 15 rokov. 

Info pre motoristov
Aktualizované 23.06.2022
Publikované 12.05.2022

Pri plánovaných cestách do Turecka osobným automobilom, motocyklom, alebo iným cestným dopravným prostriedkom sú požadované pri vstupe do krajiny nasledovné dokumenty:

  • cestovný doklad,
  • medzinárodný vodičský preukaz,
  • medzinárodná zelená karta (poistenie vrátane Turecka),
  • technický preukaz motorového prostriedku (preukazujúci vlastníka vozidla).

 

Ak vozidlo vlastní druhá osoba, vodič musí mať notársky overené splnomocnenie od majiteľa vozidla povoľujúce prevádzku vozidla s prekladom do tureckého alebo svetového jazyka. Každé vozidlo prechádzajúce cez hraničný priechod musí byť zaregistrované pri vstupe na turecké územie (či už priamo v cestovnom doklade alebo na osobitnom doklade) a rovnako aj pri odchode z Turecka.

V opačnom prípade vozidlu nie je dovolené vstúpiť na územie krajiny resp. ho opustiť.

Ceny pohonných hmôt v Turecku z dôvodu inflácie sa často menia, preto odporúčame ceny kontrolovať pred príjazdom do Turecka alebo počas pobytu. Rovnako ako na Slovensku, ceny pohonných hmôt sú uvedené na každej čerpacej stanici na veľkej informačnej cenovej tabuli.

 

Maximálne povolené rýchlosti vozidiel v cestnej premávke:

Obec/mesto– 50km/h
Mimo obce/mesta – osobné vozidlá, motocykle, nákladné vozidlá do 3,5 T
Diaľnica - 120km/h
Rýchlostná cesta (2 pruhy) - 110km/h
Rýchlostná cesta (1 pruh) - 90km/h

 

Pri použití vlastného alebo prenajatého vozidla odporúčame obozretnosť, zvlášť na križovatkách a v jazde v premávke väčších miest. Miestni vodiči často nepoužívajú svetelné znamenia o zmene smeru jazdy, resp. jazdných pruhov (treba predvídať, čo vodič pred vami alebo vedľa vás spraví), do kruhových objazdov vchádzajú napriek dopravnému značeniu naopak (skôr ide auto čo do kruhového objazdu vchádza, nie to, čo sa v ňom nachádza), zvyknú nerešpektovať zákaz odbočenia alebo zákaz vjazdu, rovnako ako zákaz zastavenia alebo státia.  Pri jazde mimo mesta treba brať do úvahy nižší štandard kvality lokálnych cestných komunikácií a možnosť náhodného výskytu rôznych predmetov na nich. Naopak, diaľnice a rýchlostné komunikácie majú vysoký štandard.

 

Spoplatnenie diaľničných úsekov

Prejazdy diaľničných úsekov na území Turecka, ako aj prejazd cez tri bosporské mosty (smerom z Európy do Ázie), niektoré tunely a mosty na území krajiny podliehajú spoplatneniu. Po prekročení hranice Turecka osobným autom je potrebné si zakúpiť predplatnú známku HGS (lepí sa na predné sklo) na pošte (označené PTT), miestach označených karayollari a niektorých benzínových staniciach.

Na rovnakom mieste je možné vložiť a dobiť finančné prostriedky na známku.

Informácie aj k cenám poplatkov je možné nájsť na stránke.

Pri porušení alebo nesplnení povinnosti uhradenia diaľničnej známky je tak možné vykonať maximálne do 15 dní od porušenia povinnosti bez pokuty a uhradiť poplatok, resp. dobiť kredit na ďalšie použitie na poplatky cez elektronické mýtne miesta na stránke https://pttbank.ptt.gov.tr/pttweb/#/pages/hgs , alebo https://ivd.gib.gov.tr/  (v časti „Foreign Vehicle Payment“ na hlavnej stránke) alebo na pošte (PTT).

 

Čo v prípade nehody

V prípade nehody je v každom prípade nevyhnutné ihneď kontaktovať políciu, aby vyšetrila príčiny havárie a zistila rozsah škôd (i keď spôsobená škoda môže byť na prvý pohľad zanedbateľná) Trafik Polisi (Dopravná polícia), tel.: 154; Jandarma (Polícia), tel.: 155. Polícii treba podrobne vysvetliť priebeh nehody.

Odporúčame dôkladne preveriť text záznamu o nehode, ktorý účastníci nehody budú podpisovať. Zamerať sa na časť popisujúcu zodpovednosť za škodu, prípadne ďalšie údaje uvádzajúce rýchlosť vozidla a množstvo alkoholu v krvi vodiča. Treba brať do úvahu, že je tradične snaha pri posudzovaní viny za nehodu zvýhodniť domáceho vodiča. Zároveň je potrebné zaistiť, aby sa do príchodu polície s havarovanými vozidlami nehýbalo. Drobné nehody sa niekedy riešia dohodou medzi účastníkmi. Pristúpenie na dohodu je však samozrejme na zvážení majiteľa vozidla.

V prípade, že neovládate cudzí jazyk, odporúčame vyžiadať si tlmočníka. Ak polícia spíše protokol o nehode, dôkladne je treba preveriť text záznamu a nepodpisovať žiadny záznam bez oboznámenia sa s jeho skutočným obsahom. Ak ste nútení podpísať záznam a nerozumiete textu, navyše nechcú odísť bez vášho podpisu, je dobré k záznamu aj po slovensky uviesť, že ste danému textu nerozumeli a podpisujete ho proti vlastnej vôli. Slovenské poisťovne odporúčajú vyplniť aj správu o nehode vyhotovenú vo viacerých jazykoch, ktorá je súčasťou povinnej výbavy vo vozidle. Prvá strana sa vypisuje v slovenčine, na ďalších kópiách sa v rovnakých kolónkach vyplní v inom cudzom jazyku.

Ak existujú pochybnosti, neodporúčame podpísať takýto záznam a vyžiadať si preklad do niektorého svetového jazyka. 

 

Šoférovnie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je zakázané

Bezpečnostná situácia
Publikované 12.05.2022

Situácia v tureckých prímorských letoviskách je pokojná, treba však rátať so zdržaniami na letiskách v dôsledku sprísnených bezpečnostných kontrol.

Riziko útoku organizovanej skupiny na zahraničné osoby cestujúce do Turecka sa v letných mesiacoch štandardne zvyšuje a súvisí s nárastom koncentrácie cudzincov v letoviskách. 

Na základe analýz z posledných rokov bezpečnostnú situáciu v Turecku netreba pokladať za výrazne zhoršenú a lokálne incidenty predstavujú bežné riziko v takýchto turistických centrách po celom svete. 

V niektorých prípadoch môže armáda obmedziť pohyb osôb alebo prístup turistov do určitých oblastí na juhovýchode krajiny v pohraničných oblastiach Sýrie a Iraku. Pri cestách do týchto oblastí je vhodné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Ankare a informovať sa o aktuálnej bezpečnostnej situácii a obmedzeniach prístupu do niektorých oblastí. Veľvyslanectvo odporúča, aby občania SR aj naďalej dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá zvlášť vo veľkých mestách a frekventovaných turistických letoviskách. Mali by sa vyhýbať miestam, kde sa pravidelne zhromažďujú väčšie počty ľudí, zvlášť cudzincov a boli ostražití v prípadoch výskytu opustených batožín a predmetov na verejných priestranstvách, ako sú autobusové a vlakové stanice, reštaurácie a frekventované námestia.

Kriminalita vo veľkých mestách a turistických centrách je štandardne vyššia v porovnaní s celonárodným priemerom, nepredstavuje však významné riziko. 

Oblasť hlavného mesta je veľmi dobre zabezpečená a úroveň kriminality ako voči majetku tak voči osobám nie je vysoká, hoci v posledných rokoch bol zaznamenaný jej nárast. V centre väčších miest, kde sa zvyknú zdržovať zahraniční turisti, sa môžu vyskytnúť prípady okradnutia. Napriek tomu centrálne časti veľkomiest možno hodnotiť ako relatívne bezpečné aj v neskorých večerných hodinách. Polícia je v mestách veľmi viditeľne prítomná v dostatočnom počte. Podobne je tomu aj vo väčšine menších miest Strednej a Západnej Anatólie. Úroveň zvlášť drobnej kriminality je v Istanbule výrazne vyššia v porovnaní s celonárodným štandardom. 

V prípade, že dôjde k odcudzeniu cestovného pasu a finančných prostriedkov, je potrebné bezodkladne kontaktovať veľvyslanectvo alebo generálny konzulát za účelom získania náhradného cestovného dokladu, prípadne pomoci pri získaní potrebných finančných prostriedkov na návrat do SR. V každom prípade treba o odcudzení cestovného pasu informovať miestnu políciu. Záznam polície o strate/odcudzení cestovného dokladu môže byť vyžadovaný hraničnou políciou pri odchode cudzinca z Turecka. 

Spolupráca s miestnymi inštitúciami je zdĺhavá a nadmerne byrokratická. Zástupcovia polície a iných lokálnych inštitúcií zväčša neovládajú cudzí jazyk. Tak ako je uvedené v časti určenej pre motoristov, neodporúčame podpisovať dokumenty, prehlásenia a stanoviská o ktorých texte sú pochybnosti. V takýchto prípadoch obratom kontaktujte slovenské veľvyslanectvo. Tiež tak urobte, ak sú náznaky nátlaku zo strany bezpečnostných zložiek v prípade spísania výpovede, svedectva alebo iného zaväzujúceho dokumentu (napr. splnomocnenia na zastupovanie).

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 12.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou funguje na sezónnej báze počas letných mesiacov. Trvalé letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne cez viaceré letecké spoločnosti.

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Istanbulu cez Maďarsko, Srbsko a Bulharsko je približne 1 500 km dlhá.
 

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 23.06.2022
Publikované 12.05.2022

Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia. Klasické štátne zariadenie (patriace do správy štátnej zdravotnej poisťovne - SSK) svojou kvalitou nijak nevynikajú, skôr práve naopak. Z tohto dôvodu sa ich návšteva odporúča iba v núdzových prípadoch. Zdravotnícke zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia vo väčšine prípadov sú naopak vybavené na mimoriadne vysokej úrovni a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby.

 

V týchto zariadeniach tiež nebýva problém nájsť personál hovoriaci na dostatočnej úrovni cudzími jazykmi, predovšetkým anglicky. Súkromné ambulancie sú vhodné na poskytovanie pravidelnej lekárskej služby hlavne pre deti. V oblasti hlavných mestských konglomerácií funguje tiež kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V oblasti hlavného mesta sú k dispozícii dve kvalitné súkromné nemocnice Bayindir Hastanesi a Guven Hastanesi, ktoré poskytujú dobré zdravotnícke služby. Kvalitné služby tiež poskytujú vybrané zdravotnícke zariadenia pri univerzitách. V sieti privátnych ambulancií je nutné vyberať podľa aktuálnej situácie na mieste.

 

Praktické informácie k zdravotníckej starostlivosti

V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR. Ich pomenovanie (názvy liekov) však môže byť rozdielne. V prípade špeciálnych liekov je lepšie si doviesť dostatočnú zásobu zo SR, hoci v akútnych prípadoch nájdenie kvalitnej náhrady by nemalo byť problémom. Turecký súkromný zdravotnícky systém stojí na kvalitnom poistení, ktoré uhrádza inak pomerne drahú zdravotnícku starostlivosť.

 

Komplexné cestovné zdravotné poistenie

Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v Turecku je potrebné zaplatiť. Preto je vhodné pred cestou do Turecka uzavrieť cestovné zdravotné poistenie na pokrytie nákladov spojených s poskytovaním ošetrenia, liečenia a v prípade nevyhnutnosti prevozu do SR.


V prípade nevyhnutnej hospitalizácie by mala nemocnica nahlásiť túto skutočnosť polícii na medzinárodnom letisku, cez ktoré pacient pricestoval do krajiny. Pri prepúšťaní pacienta nemocnica vystaví lekársku správu, v ktorej je špecifikovaný dôvod hospitalizácie ako aj presné obdobie. Okrem tohto dokumentu nemocnica vystaví dokument potvrdzujúci spôsobilosť na letecký transfer tzv. „fit to fly“. V prípade, že okrem hospitalizovaného s ním v nemocnici ostala ďalšia osoba/príbuzný, je potrebné túto skutočnosť uviesť do lekárskej správy. Aj v prípade dlhšej hospitalizácie, kedy by došlo k prekročeniu dĺžky platnosti víza, lekárska správa zabezpečí voľné opustenie krajiny bez ďalšej finančnej penalizácie za prekročenie dĺžky platnosti víza..


V prípade, že by hospitalizovaný pacient chcel opustiť nemocnicu na vlastnú zodpovednosť skôr, ako to uznajú za vhodné lekári a podpíše tzv. „reverz“, nemocnica vystaví lekársku správu o hospitalizácii, ale nevystaví dokument potvrdzujúci spôsobilosť leteckého transferu. Letecká spoločnosť môže takéhoto klienta odmietnuť vziať na palubu, vzhľadom na riziko možných komplikácií súvisiacich so zdravotným stavom. Komerčné cestovné zdravotné poistenie má v zmluvných podmienkach zakotvenú formuláciu, že poisťovateľ uhradí nevyhnutné liečebné náklady spojené s hospitalizáciou a lekárskym ošetrením až do momentu, kedy môže byť poistený na základe súhlasu ošetrujúceho lekára prepravený. Ak teda klient opustí nemocničné zariadenie na vlastnú žiadosť a podpíše reverz, jeho komerčné cestovné zdravotné poistenie stráca platnosť a poisťovňa nepreberá ďalšiu zodpovednosť za úhradu finančných nákladov, ktoré prípadne ďalej vzniknú v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
 

Zdravotné a hygienické otázky

Pri pobyte v Turecku treba dôsledne dodržiavať základné hygienické pravidlá a nepiť vodu z vodovodu. Stravovanie v reštauráciách je celkovo na vysokej úrovni. Zariadenia nižšieho štandardu však najmä v sezónnych turistických strediskách nižšej úrovne môžu byť v kombinácii s vysokými letnými horúčavami z hygienického hľadiska rizikové.

 

Klimatické podmienky

Publikované 12.05.2022

Klimatické podmienky rôznych oblastí krajiny sa značne odlišujú. Oblasť strednej ale aj východnej Anatólie, kde sa nachádza aj hlavné mesto, je charakteristická vnútrozemským suchým podnebím s krátkym prechodom medzi zimou a letom a veľkými rozdielmi medzi dennými a nočnými teplotami. 

Oblasť stredozemného mora je naopak charakteristická vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu, a teplým až tropickým počasím od apríla do novembra. V letných mesiacoch (hlavne júl a august) teploty dosahujú vyše 40 °C. Z tohto dôvodu sú na návštevu tejto oblasti najvhodnejšie mesiace september a jún. Zima je v tejto oblasti veľmi mierna a daždivá s teplotami okolo 15 °C. Oblasť západného Turecka sa charakterom svojho podnebia nachádza niekde uprostred. Pre prímorské oblasti hlavne pri Egejskom mori je však typická vyššia veternosť.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Turecko je
9. júl
Eid-al-Adha
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
23. apríl nedeľa Deň národnej suverenity a Deň detí
1. máj pondelok Sviatok práce a solidarity
2. máj utorok Eid-al-Fitr
3. máj streda Eid-al-Fitr
4. máj štvrtok Eid-al-Fitr
19. máj piatok Spomienka na Atatürka, Deň mládeže a športu
9. júl nedeľa Eid-al-Adha
10. júl pondelok Eid-al-Adha
11. júl utorok Eid-al-Adha
12. júl streda Eid-al-Adha
15. júl sobota Deň demokracie a národne jednoty
30. august streda Deň víťazstva
29. október nedeľa Deň republiky
Dôležité telefónne čísla
Publikované 12.05.2022

Predvoľba krajiny: +90
Rýchla pomoc: 112
Cudzinecká polícia: 157
 

Rady a odporúčania
Aktualizované 23.06.2022
Publikované 12.05.2022

Istanbul má oficiálne cca 15,5 miliónov obyvateľov, neoficiálne v meste žije cca 20 miliónov ľudí.

 

Najväčším problémom tohto megapolisu je automobilová doprava, ktorá každý deň, najmä v rannej  (8 - 10 hod.) a večernej (18 - 20 hod.) špičke a v poobedňajších hodinách cez víkend kolabuje a tvoria sa enormné zápchy. Dopravná sieť je hustá, pomerne kvalitná a cez mesto vedie vo všetkých smeroch niekoľko viacprúdových rýchlostných komunikácii. Európska a ázijská časť sú spojené tromi cestnými mostami.

Niektoré rýchlostné cesty a všetky mosty sú spoplatnené (smerom z Európy do Ázie) miestnym elektronickým systémom HGS (Hızlı Geçiş Sistemi, "Fast Transit System,"), na ktoré je potrebné mať nálepku registrovanú na auto.

Táto je dobíjateľná priamo cez systém elektronicky alebo na stránke https://ivd.gib.gov.tr/ (v časti „Foreign Vehicle Payment“ na hlavnej stránke) alebo platbou na pošte (označená PTT), v niektorých bankách, na benzínových staniciach a vybraných miestach.

Informácie aj k cenám poplatkov je možné nájsť na stránke.

HGS známku (lepí sa na predné sklo) je možné zakúpiť na pošte (označená PTT), miestach označených „karayollari“ a niektorých benzínových staniciach.

 

Mestská hromadná doprava

Mestská hromadná doprava je veľmi hustá, sieť metra má vyše 130 km rôznymi smermi a je to najrýchlejší spôsob dopravy v meste. Jedna linka metra spája aj európsku časť s ázijskou. Rovnako je hustá autobusová sieť a tzv. metrobus linky (autobus vo vyhradených častiach, niečo na spôsob metra, len doprava je autobusom na povrchu). Na cestovanie MHD je potrebné mať tzv. Istanbul Card, dobíjateľná karta, ktorá sa využíva na metro, metrobus, autobus aj lodné spojenie medzi európskou a ázijskou časťou. Istanbul Card je možné kúpiť v novinových stánkoch.

 

V Istanbule sa dá väčšinou dohovoriť anglicky, ale existuje aj pomerne široká jazyková bariéra. Anglický jazyk je využiteľný hlavne v centra mesta, obchodných centrách, nákupných miestach, turistických miestach, reštauračných zariadeniach a podobne.

 

Platby pri nákupoch je možné realizovať takmer všade platobnými kartami.

 

Bezpečnosť a úroveň bežnej kriminality je porovnateľná so SR, mesto možno vo všeobecnosti považovať za bezpečné. Miestni obyvatelia, aj napriek jazykovej bariére, sú veľmi priateľskí a ústretoví.

 

Ceny volaní, roamingu a dátového pripojenia si overte u vášho slovenského mobilného operátora.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer informoval, že Slovenská republika v reakcii na sériu zemetrasení, ktoré zasiahli Turecko a Sýriu, poskytla dnes, 10. februára 2023 Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) príspevok vo výške 100-tisíc eur. Ide vôbec o historicky prvý slovenský príspevok do Pohotovostného fondu WHO pre mimoriadne situácie.

Počas druhého dňa zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré sa konalo 29. a 30 novembra 2022 v Bukurešti, sa spojenci venovali témam posilňovania odolnosti, energetickej bezpečnosti, ochrane kritickej infraštruktúry a dodávateľských reťazcov, ako aj výzvam, ktoré pre Alianciu predstavuje Čína.

Dnes (4. apríla 2022) sa v Bratislave uskutočnili politické konzultácie štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí Slovenska a Turecka. Zástupca ministra zahraničných vecí Turecka Faruk Kaymakcı sa stretol so štátnym tajomníkom Martinom Klusom a rokoval so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou. Prijal ho aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.


Turecko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Türkiye
Oficiálny názov Turecká republika
Oficiálny anglický názov Republic of Türkiye
Zaužívaný názov Turecko
Miestny názov krajiny Türkiye Cumhuriyeti/Türkiye
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Ankara
Anglický názov hlavného mesta Ankara
Miestny názov hlavného mesta Ankara
Názov meny Turecká líra
Medzinárodná skratka meny TRY
Telefónna predvoľba +90
Úradné jazyky Turecký
Časové pásmo +03
Internetová doména .tr
Medzinárodná poznávacia značka TR
Zem. dĺžka hl. mesta 32.85405
Zem. šírka hl. mesta 39.92079
Vznik štátu 29.10.1923
Štátne zriadenie Prezidentská republika

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye 

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Atatürk Bulvarı 245, 06692 Ankara
Telefón
+90 3124675075
Fax
+90 3124682689
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+905337600384

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Generálny konzulát SR v Istanbule

3.Levent Bambu Sokak No: 6, 343 30 Istanbul
Telefón
+90 2123179430
Fax
+90 2123179429
Núdzová linka
+905322630598

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Generálny konzulát SR v Istanbule

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
04/2022 Politické konzultácie na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva zahraničných vecí Turecka v Bratislave
03/2022 Účasť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka na Fóre diplomacie v Antalyi
12/2021 Ministerské stretnutie krajín Vyšehradskej štvorky s ministrom zahraničných vecí Turecka M. Çavuşoğluom v Budapešti
09/2021 Rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka s ministrom zahraničných vecí Turecka M. Çavuşoğluom počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku
03/2021 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v Turecku
10/2020 Bilaterálne rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka s tureckým ministrom zahraničných vecí M. Çavuşoğluom na okraj konferencie GLOBSEC v Bratislave a otvorenie tureckého pamätníka a vojenského cintorína vo Vrakuni (7. októbra 2020)
06/2020 Ministerské stretnutie krajín V4 + Turecko (videokonferencia)
02/2020 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Turecku
12/2019 Účasť tureckého ministra zahraničných vecí M. Çavuşoğlua na 26. Ministerskej rade OBSE v Bratislave, bilaterálne stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčákom
04/2019 Oficiálna návšteva tureckého ministra zahraničných vecí M. Çavuşoğlua v SR spojená so stretnutím s ministrami zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky
05/2018 Konzultácie politických riaditeľov krajín V4 s Tureckom
08/2016 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Turecku
02/2016 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ I. Korčok absolvoval politické konzultácie v Ankare
05/2015 Rokovanie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Turecka v Antalyi
12/2014 Oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Turecku
09/2014 Oficiálna návšteva ministra obrany SR Martina Glváča v Turecku
05/2014 Konzultácie politických riaditeľov V4 v Turecku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti slovenských potravinárskych spoločností na výstave „F Istanbul“ venovanej svetu potravín a nápojov, ktoré sa uskutoční 12. - 14. júla 2023 v Istanbule, v Tureckej republike.

„Turci prechovávajú veľké sympatie k Slovenskému národu. Bezproblémová spolupráca tureckých dodávateľov automobilových komponentov s odberateľmi v SR v kontexte vzniknutých prekážok spôsobených opatreniami na boj proti pandémii sú dôkazom výborných bilaterálnych vzťahov“.

Webinár organizovaný SARIO v spolupráci s Tureckou asociáciou dodávateľov automobilových súčiastok (TAYSAD) a obchodnými oddeleniami zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a Turecka mal za cieľ predstaviť investičné prostredie Slovenskej republiky.

Bratislava (31.marca) - Ďalší rozvoj politických vzťahov, spolupráca v oblasti zahraničnej politiky, ekonomiky, kooperácia na poli vedy a výskumu, obrany a energetiky boli hlavné témy na stretnutí podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Turecka Mevlütom Çavuşoğlum a ministrom pre záležitosti EÚ Volkanom Bozkirom. Ich stretnutie sa uskutočnilo v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Turecka Recepa Tayyipa Erdoğana na Slovensku, ktorého obaja ministri sprevádzajú.

Ekonomické informácie o teritóriu
Turecko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 846.5 kB, 22.6.2022, 991 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Turecko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 846.5 kB, 22.6.2022, 991 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Generálny konzulát SR v Istanbule informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti účasti slovenských potravinárskych spoločností na výstave „F Istanbul“ venovanej svetu potravín a nápojov, ktoré sa uskutoční 12. - 14. júla 2023 v Istanbule, v Tureckej republike.

Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Michal Lánik
Zastupiteľský úrad Generálny konzulát SR v Istanbule
Email michal.lanik@mzv.sk
Funkcia zástupca generálneho konzula

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare v spolupráci s Generálnym konzulátom v Istanbule a s podporou slovenských honorárnych konzulov v Turecku pripravili 24. januára 2023 v istanbulskom múzeu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi divadelnú výstavu TIYATRO.SK.

V ankarskom múzeu Resim ve Heykel Müzesi bola vo štvrtok 1. decembra 2022 otvorená unikátna a špecifická výstava o slovenskom divadelnom umení.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Turecku Ján Pšenica v piatok 18. novembra 2022 večer v galérii moderného umenia CerModern v Ankare otvoril výstavu slovenského výtvarníka a konceptuálneho umelca Jána Triašku pod názvom “Ozveny gest”.

Slovenský divadelný súbor Debris Company sa s inscenáciou WOW! uviedol v rámci štvrtého ročníka Istanbul Fringe Festival.

V sobotu večer 19. marca 2022 sa na Európskom jazzovom festivale v tureckom Izmire predstavilo Martin Valihora Trio zo Slovenska.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Turecku Ján Pšenica v priestoroch galérie moderného umenia v Ankare 30. novembra 2021 slávnostne otvoril za prítomnosti tureckých a zahraničných hostí reprezentatívnu výstavu o Alexandrovi Dubčekovi.

V parku Alexandra Dubčeka v Ankare si diplomati Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Turecku pripomenuli 29. výročie úmrtia Alexandra Dubčeka (7. novembra 1992), jedného z najvýznamnejších predstaviteľov moderných československých dejín.

V stredu (1. septembra 2021) pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky sa v Istanbule uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Party v 21. storočí“.

V kontexte série aktivít k 30. výročiu Nežnej revolúcie zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Ankare odborný seminár s hosťujúcim rečníkom Pavlom Demešom.

Slovenský stánok nechýbal ani na tohtoročnom Charitatívnom bazáre 1.12.2019 v Ankare. Veľvyslanectvo SR aj tento raz zabezpečilo účasť na tomto tradičnom charitatívnom podujatí organizovanom Asociáciou žien na Ministerstve zahraničných vecí Tureckej republiky.


Back To Top