1. Domov
 2. O nás
 3. Stály predstaviteľ

Stály predstaviteľ 

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov v New Yorku

Profesionálna kariéra

 • mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
  stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku

  od 2017

 • generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  2015 – 2017

 • mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenskej republike a ďalších 11 krajinách subsaharskej Afriky
  stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Úradovni OSN v Nairobi (UNON)

  2012 – 2015

 • referent, odbor Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky
  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  príprava na vyslanie na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi

  2011

 • vedúci projektového tímu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pre reformu bezpečnostného sektoru (SSR)

  2010 – 2011

 • zástupca riaditeľa kancelárie ministra
  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

  2010 – 2011

 • referent a vedúci oddelenia kandidatúr a prierezových aktivít OSN,
  odbor OSN a odborných organizácií systému OSN
  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

  2009 – 2010

 • diplomat na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku
  (zástupca stáleho predstaviteľa SR pri OSN, politický koordinátor diplomatického tímu SR počas nestáleho členstva SR v BR OSN (2006 – 2007),
  delegát SR v 1. výbore VZ OSN (odzbrojenie a medzinárodná bezpečnosť),
  v 1. polroku 2009 sekondovaný na Stálu misiu Českej republiky pri OSN v New Yorku ako politický koordinátor pre záležitosti BR OSN v tíme českého predsedníctva v Rade EÚ)

  2004 – 2009

 • zástupca riaditeľa kancelárie ministra a parlamentný tajomník ministra
  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

  2002 – 2004

 • referent a vedúci oddelenia prekladateľsko-tlmočníckych služieb,
  Diplomatický protokol, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

  2000 – 2002

 • nástup na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

  2000

 • hosťujúci učiteľ anglického jazyka a ruského jazyka, Los Angeles Harbor College, Wilmington, Kalifornia, USA – účastník medzivládneho výmenného programu Fulbrightovej komisie

  1998 – 1999

 • učiteľ anglického jazyka a ruského jazyka, slovensko-nemecká bilingválna sekcia,
  Gymnázium Poprad, Ulica Dominika Tatarku

  1993 – 2000

 • učiteľ anglického jazyka, Štátna jazyková škola Poprad, Ulica Dominika Tatarku

  1991 – 1993

Zobraziť viac

Vzdelanie

 • jazykové a odborné kurzy v zahraničí
  University of Edinburgh (Spojené kráľovstvo);
  Goddard Riverside Community Center of New York (USA);
  University College of St. Mark and St. John, Plymouth (Spojené kráľovstvo);
  George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen (Nemecko);
  University of Birmingham (Spojené kráľovstvo);
  Swedish National Defence College, Štokholm (Švédsko);
  United States Institute of Peace, Washington, D.C. (USA);
  viaceré kurzy Rady Európy v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku

  od 1992

 • externé doktorandské štúdium (titul PhD.)
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
  Katedra anglistiky a amerikanistiky, teória vyučovania anglického jazyka

  1996 – 2006

 • doplnkové štúdium aplikovanej lingvistiky
  University of California Los Angeles (UCLA), Kalifornia, USA
  účastník medzivládneho výmenného programu Fulbrightovej komisie

  1998 – 1999

 • magisterské štúdium (titul Mgr.)
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  odbor anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra

  1988 – 1993

 • maturita na Gymnáziu v Poprade, Ulica Dominika Tatarku

  1988

 • ukončenie Základnej školy v Tatranskej Lomnici, Mesto Vysoké Tatry

  1988

   

Zobraziť viac

Ďalšie odborné aktivity a zastávané pozície

 • podpredseda Komisie OSN pre budovanie mieru (PBC)

  od 2021

 • spolupredseda Ad hoc pracovnej skupiny pre revitalizáciu práce VZ OSN počas 73., 74. a 75. zasadnutia VZ OSN

  od 2018

 • spolupredseda Skupiny priateľov OSN pre reformu bezpečnostného sektoru (SSR) v New Yorku

  od 2017

 • podpredseda Zhromaždenia zmluvných strán (ASP) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ICC) a koordinátor jeho newyorskej pracovnej skupiny

  2018 – 2021

 • predseda správnej rady Medzinárodného poradného tímu pre bezpečnostný sektor (ISSAT), organizačnej zložky Ženevského centra pre správu bezpečnostného sektoru (DCAF)

  2011 – 2021

 • predseda 6. výboru počas 74. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN (právny výbor)

  2019 – 2020

 • predseda 25. zasadnutia správnej rady Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat) v Nairobi

  2016 – 2017

 • predseda Výboru stálych predstaviteľov (CPR) Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat) v Nairobi

  2014 – 2015

 • súdny prekladateľ a tlmočník pre jazyk anglický

  2000 – 2009

 • externá pedagogická činnosť: Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

  1994 – 2011

 • člen medzinárodných komisií Slovenského olympijského výboru a Slovenského lyžiarskeho zväzu

  1995 – 2004

 • člen výkonného výboru Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny (SAUA-SATE)

  1995 – 2000

   

Zobraziť viac

Znalosť jazykov

anglický jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, nemecký jazyk


Pätička pre SM
Feedback