Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Korčok launched inter-ministerial group on Brexit: “These will be hard talks”

I. Korčok odštartoval činnosť medzirezortnej skupiny pre Brexit: „Budú to náročné rokovania“

1.3.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ

V kontexte blížiacej sa predpokladanej notifikácie čl. 50 zo strany Spojeného kráľovstva o vystúpení z Európskej únie sa dnes pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka uskutočnilo prvé formálne zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit.

 

Okrem informovania o aktuálnej situácii v Spojenom kráľovstve v súvislosti s aktivovaním čl. 50 Lisabonskej zmluvy bola cieľom stretnutia štátnych tajomníkov, hospodárskych a sociálnych partnerov najmä diskusia o politických východiskách k rokovaniam Európskej únie so Spojeným kráľovstvom a predstavenie európskeho a národného koordinačného mechanizmu pre Brexit.

 

Z obsahového hľadiska budú pre SR podstatné najmä ochrana práv občanov a otázka finančného vysporiadania so Spojeným kráľovstvom. Medzi ostatnými citlivými témami možno uviesť napríklad oblasť obchodnej politiky, riziká spojené s odmietnutím podriadiť sa judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, či ohrozenie policajnej spolupráci a výmeny informácií. 


Rokovania so Spojeným kráľovstvom budú vedené z pozície Európskej únie ako celku, a nie každým členských štátom individuálne. V tejto súvislosti štátny tajomník I. Korčok zdôraznil, že „jednota dvadsaťsedmičky je kľúčová. Veríme, že sa nám podarí dosiahnuť spoločnú dohodu.“ 


Úlohou štátnych tajomníkov bude strategický dohľad nad aktivitami rezortov a definovaním priorít SR v agende Brexitu. Ďalšie stretnutie na tejto úrovni by sa malo uskutočniť po aktivovaní čl. 50 zo strany Spojeného kráľovstva.

Zo zasadnutia medzirezortnej skupiny. Zo zasadnutia medzirezortnej skupiny.