Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Národní experti

Vyslaní národní experti

Vyslaní národní experti (SNE) sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ (alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), ktorí na určitý čas (spravidla 6 mesiacov až 4 roky) pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií. Národní experti po dobu pôsobenia v inštitúciách EÚ zostávajú v služobnom pomere k vysielajúcej inštitúcii.

 

Prihlásiť sa na miesto vyslaného národného experta je možné výlučne prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Bruseli na základe aktuálnej ponuky voľných miest. V prípade záujmu o post vyslaného národného experta SR záujemca prostredníctvom svojho zamestnávateľa zasiela životopis v európskom formáte spolu s nominačným listom svojho zamestnávateľa (docx Vzor nominačného listu  (docx; 18.23 KB),  pdf Vzor nominačného listu  (pdf; 73.56 KB))  na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli (v elektronickej podobe na adresu rh-hr-sk-rpeu@mzv.sk). Keďže prihlášku komunikuje príslušnej inštitúcii Stále zastúpenie SR pri EÚ, nominácie a životopis je potrebné zaslať najneskôr dva dni pred konečným termínom stanoveným v oznámení o výberovom konaní.

 

Informácia o aktuálnych ponukách pre národných expertov je pravidelne prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR („ministerstvo“) distribuovaná všetkým ústredným orgánom štátnej správy a oznámenia o výberových konaniach sú zverejňované na internetovej stránke  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

V prípade úspešnej nominácie a po akceptácii vyslania národného experta prijímajúcou a vysielajúcou organizáciou je zamestnávateľ povinný písomne požiadať generálneho tajomníka služobného úradu MZVEZ SR o notifikáciu vyslaného národného experta na veľvyslanectve Belgického kráľovstva vo Viedni. Po príchode do Belgicka sa vyslaný národný expert v krajine akredituje prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Viac informácii k akreditácii vyslaných národných expertov v Belgicku nájdete v záložke Akreditácia.

 

Ponuky:

Permanent Call for expression of interest for the mandate of SNEs in the Railway Systems Department (Safety and Operations Unit) - ERA/SNE/2019/002 (No deadline)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seconded National Experts (SNEs) in the Operations and Communication Unit of the FCH 2 Joint Undertaking Ref. FCH2JU/SNE/2019/Permanent

pdf Vacancy notice - Seconded National Expert at the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (pdf; 300.95 KB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERCEA Call for Expression of Interest for Seconded National Experts – (ERCEA/SNE/184/2020)

pdf Letter Perm Rep SNE 184 SLOVAKIA (do 21.04.2020)  (pdf; 247.92 KB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secondment to the General Secretariat of the Council of a national expert on disinformation and electoral resilience in GIP.2: Interinstitutional Relations Directorate

pdf END-2-2020-GIP2 Interinstitutional Relations LetterPR+AnnexEN (do 01.04.2020)  (pdf; 165.59 KB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seconded National Experts for the ERCEA - ERCEA/SNE/184/2020

pdf SNE Call ERCEA 184_2020 (do 21.04.2020)  (pdf; 308.00 KB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref. ENISA-TA-AD-2020-01: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR TEMPORARY AGENTS – Administrators (AD) – Grade AD6, AD7, AD8 (do 24/04/2020, 15:00 CET)

The call for expression of interest covers function group administrators (AD) across three grades ranging from AD6 to AD8, drawn from a range of backgrounds, including both cybersecurity specialists in different fields as well as experts with a background in economics, law, policy or communication.

Full description of the range of profiles sought and required backgrounds, as well as detailed information on the selection procedure and how to apply

pdf ENISA-TA-AD-2020-01 Call for expression of interest for Temportary Agent  (pdf; 797.03 KB)

pdf ENISA-TA-AD-2020-01 Annex I  (pdf; 711.82 KB)

doc Talent Screener Form  (doc; 452.10 KB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref: ENISA-TA-AD-2020-01: CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR TEMPORARY AGENTS – Administrators (AD) – Grade AD6, AD7, AD8 (do 24/04/2020, 15:00 CET)

The call for expression of interest covers function group administrators (AD) across three grades ranging from AD6 to AD8, drawn from a range of backgrounds, including both cybersecurity specialists in different fields as well as experts with a background in economics, law, policy or communication.

Full description of the range of profiles sought and required backgrounds, as well as detailed information on the selection procedure and how to apply

Inter-Agency Mobility: Temporary agents (2f) from EU Agencies, in function groups AD6, AD7 or AD8 are also invited to apply in accordance with the following ENISA rules.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponuka na obsadenie pozície národného experta zo Súdneho dvora a informácia o voľných pozíciách národných expertov v agentúre GSA v Prahe:

GSA/TR/EGNOS/2020 - EGNOS Services Department Traineeship - Deadline 30.06.2020 11:59

GSA/TR/GALILEO/2020 - Galileo Services Department Traineeship - Deadline 30.06.2020 11:59

GSA/TR/MKD/2020 - Market Development Department Traineeship - Deadline 30.06.2020 11:59

pdf SK Lettre  (pdf; 80.03 KB)

pdf SK Description  (pdf; 123.38 KB)

pdf SK Decision  (pdf; 183.18 KB)

For further information please visit our job opportunities website

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponuka stážistických programov a pre národného experta do Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľné pozície SNE pre DG CNET s miestom výkonu v Luxemburgu:

docx CNECT-G-3_EN  (docx; 36.58 KB)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľné pozície SNE pre agentúru Frontex vo Varšave (deadline 30.03.2020):

pdf Call for expression of interest.pdf  (pdf; 2.08 MB)

pdf Levels for security clearance for Frontex posts.pdf  (pdf; 251.03 KB)

pdf NEW MB Decision 12_2017 on secondment of National Experts.pdf  (pdf; 596.99 KB)

docx SNE FORM1a_Authorization.docx  (docx; 36.78 KB)

pdf Application form_Cost-free SNE 202005.pdf  (pdf; 489.13 KB)

pdf SNEs cost free call.pdf  (pdf; 719.47 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 25.3.2020 Dátum vytvorenia: 8.2.2007