Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Národní experti

Vyslaní národní experti

Vyslaní národní experti (SNE) sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ (alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), ktorí na určitý čas (spravidla 6 mesiacov až 4 roky) pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií. Národní experti po dobu pôsobenia v inštitúciách EÚ zostávajú v služobnom pomere k vysielajúcej inštitúcii.

 

Prihlásiť sa na miesto vyslaného národného experta je možné výlučne prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Bruseli na základe aktuálnej ponuky voľných miest. V prípade záujmu o post vyslaného národného experta SR záujemca prostredníctvom svojho zamestnávateľa zasiela životopis v európskom formáte spolu s nominačným listom svojho zamestnávateľa (docx Vzor nominačného listu  (docx; 18.23 KB),  pdf Vzor nominačného listu  (pdf; 73.56 KB))  na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli (v elektronickej podobe na adresu rh-hr-sk-rpeu@mzv.sk). Keďže prihlášku komunikuje príslušnej inštitúcii Stále zastúpenie SR pri EÚ, nominácie a životopis je potrebné zaslať najneskôr dva dni pred konečným termínom stanoveným v oznámení o výberovom konaní.

 

Informácia o aktuálnych ponukách pre národných expertov je pravidelne prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR („ministerstvo“) distribuovaná všetkým ústredným orgánom štátnej správy a oznámenia o výberových konaniach sú zverejňované na internetovej stránke  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

V prípade úspešnej nominácie a po akceptácii vyslania národného experta prijímajúcou a vysielajúcou organizáciou je zamestnávateľ povinný písomne požiadať generálneho tajomníka služobného úradu MZVEZ SR o notifikáciu vyslaného národného experta na veľvyslanectve Belgického kráľovstva vo Viedni. Po príchode do Belgicka sa vyslaný národný expert v krajine akredituje prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Viac informácii k akreditácii vyslaných národných expertov v Belgicku nájdete v záložke Akreditácia.

Dátum poslednej aktualizácie: 10.9.2019 Dátum vytvorenia: 8.2.2007

Aktuálne ponuky pre národných expertov - do 25. 09. 2019, resp. 25. 10. 2019 (dokumenty sú v anglickom jazyku)

Aktuálne ponuky pre národných expertov - do 25. 07. 2019, resp. 27. 09. 2019 (dokumenty sú v anglickom jazyku)