Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pracovníci

Vedenie

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Peter JAVORČÍK Stály predstaviteľ SR pri EÚ, veľvyslanec Email: peter.javorcik@mzv.sk ​COREPER II
    Tel.: +32.2.74.36.800
Fax: +32.2.74.36.888
Email: karolina.lennerova@mzv.sk
sekretariát stáleho predstaviteľa SR pri EÚ
Petra VARGOVÁ zástupkyňa stáleho predstaviteľa, veľvyslankyňa Email: petra.vargova@mzv.sk COREPER I
    Tel.: +32.2.74.36.801
Fax: +32.2.74.36.888
Email: zuzana.zacikova@mzv.sk
sekretariát zástupcu stáleho predstaviteľa
Tomáš KOZÁK veľvyslanec
 
Email: tomas.kozak@mzv.sk stály predstaviteľ SR v PSC
vedúci úseku SZBP a rozširovania na SZ Brusel
    Tel.: +32.2.74.36.861
Fax: +32.2.74.36.898
Email: adriana.pettengell@mzv.sk
asistentka stáleho predstaviteľa SR v PSC
administratívna agenda a archív
Ondřej NOVOSAD generálmajor Tel.: +322.7072 736
Fax: +322.7072 668
Email: ondrej.novosad@mil.sk
vojenský predstaviteľ SR v EUMC
    Tel.: +322.7072 015
Fax: +322.7072 668
sekretariát 
Úrad Vojenského Predstaviteľa pri NATO/EÚ

 

Koordinácia COREPER II 

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Klaudia BEDERKOVÁ druhá tajomníčka Tel.: +322.7436.738
Fax: +32.2.74.36.888
Email: klaudia.bederkova@mzv.sk
Antici
Peter NOVÁK atašé Tel.: +322.7436.840
Fax: +32.2.74.36.888
Email: peter.novak@mzv.sk  
zástupca Antici

 

Koordinácia COREPER I 

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Ivan KOVÁČ tretí tajomník Tel.: +322.7436.842
Fax: +32.2.74.36.888
Email: ivan.kovac@mzv.sk   
Mertens

 

Koordinácia úseku Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a rozširovania EÚ

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda

Maroš CHUDOVSKÝ

tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.880
Fax: +32.2.74.36.889
Email: maros.chudovsky@mzv.sk
Nicolaidis, koordinácia úseku SZBP a rozširovania,
horizontálne otázky, vonkajšie aspekty migrácie

 

Mediálny servis

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Zuzana Žitná prvá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.750
Fax: +32.2.74.36.888
Email: zuzana.zitna@mzv.sk 
tlačová tajomníčka, hovorkyňa, verejná diplomacia

 

Oblasť právnych poradcov

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Ernesto José SALINAS GÓMEZ ataché Tel.: +32.2.74.36.763
Fax: +32.2.74.36.888
Email: ernesto.salinas@mzv.sk
koordinácia – brexit (článok 50)
Jana VNUKOVÁ prvá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.825
Fax: +32.2.74.36.888
Email: jana.vnuková@mzv.sk
právna poradkyňa Coreper 2
Zuzana REPÁKOVÁ SVATUŠKOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.778
Fax: +32.2.74.36.888
Email: zuzana.repakovasvatuskova @mzv.sk
právna poradkyňa Coreper 1

 

Oblasť medziinštitucionálnych vzťahov

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Peter AGHA radca Tel.: +32.2.74.36.741
Fax: +32.2.74.36.888
Email: peter.agha@mzv.sk
PS GAG; koordinácia vo vzťahu k výborom EP,  EHSV a Výboru regiónov

 

Úsek Spoločnej zahraničnej a bezpečnostej politiky a rozširovania EÚ

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Martin KMOŠENA radca Tel: +32.2.74.36.870
Fax: +32.2.74.36.889
Email: martin.kmosena@mzv.sk
zástupca veľvyslanca v PSC
RELEX,  právne, finančné a inštitucionálne aspekty SZBP; sankcie EÚ
Mira BAŇACKÁ prvá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.788
Fax: +32.2.74.36.888
Email: mira.banacka@mzv.sk
COAFR a COLAC
Afrika, Latinská Amerika a Karibik
Petra BUČEKOVÁ atašé Tel.: +32.2.74.36.872
Fax: +32.2.74.36.889
Email: petra.bucekova@mzv.sk
CIVCOM - civ. asp. krízového manažmentu, SK PoC, implementácia Dohody z Cotonou
Soňa DANOVÁ 2.tajomníčka Tel: +32.2.74.36.711
Fax: +32.2.74.36.889
Email: sona.danova@mzv.sk
MOG a COHOM
Stredný Východ a krajiny Zálivu, agenda ĽP
Marko SALINI
atašé
Tel.: +32.2.74.36.804
Fax: +32.2.74.36.889
Email: marko.salini@mzv.sk
COEST
Východná Európa a Stredná Ázia; východná dimenzia ENP; OBSE; Rada Európy
Beata KOSTILNÍKOVÁ 2.tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.845
Fax: +32.2.74.36.889
Email: beata.kostilnikova@mzv.sk
COASI a COTRA
transatlantické vzťahy, Ázia, Oceánia
Stanislav MIŠTÍK tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.803
Fax: +32.2.74.36.889
Email: stanislav.mistik@mzv.sk
CODEV, Rozvojová a humanitárna spolupráca, Vonkajšie finančné nástroje, implementácia Dohody z Cotonou
Katarína KOVÁČOVÁ radca Tel.: +32.2.74.36.806
Fax: +32.2.74.36.889
Email: katarina.kovacova@mzv.sk
PMG, SBOP - politicko-bezpečnostné otázky,
spolupráca EÚ- NATO
Anna PETRÁŠOVÁ prvá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.897
Fax: +32.2.74.36.889
Email: anna.petrasova@mzv.sk
COELA, COWEB
západný Balkán, rozširovanie EÚ; Cyprus, Kooperačný a verifikačný mechanizmus BG a RO
Ernesto José SALINAS GÓMEZ atašé Tel.: +32.2.74.36.879
Fax: +32.2.74.36.889
Email: ernesto.salinas@mzv.sk
CODEV, Rozvojová a humanitárna spolupráca, Vonkajšie finančné nástroje

 

Úsek Spoločnej zahraničnej a obrannej politiky

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Michal OLEXA obranný poradca Tel.: +32.2.74.36.866
Fax: +32.2.74.36.857
Email: michal.olexa@mod.gov.sk
SBOP - vojensko-obranné otázky, PESCO
Iveta HNÁTOVÁ koordinátorka/ obranná poradkyňa Tel.: +32 4 9996 8682
Email: iveta.hnatova@mod.gov.sk
Koordinácia činností zástupcov MO SR, SBOP - vojensko-obranné otázky, klíma
Igor DOBROVIČ   Tel.: +32.2.74.36.876
Fax: +32.2.74.36.889
Email: igor.dobrovic@mod.gov.sk
SBOP - vojensko-obranné otázky,                    
PoC pre EDA
Juraj KERN obranný poradca Email: juraj.kern@mod.gov.sk
Tel: +32 2 7434 876
SBOP - vojensko-obranné otázky, vojenské misie a operácie

 

Oblasť spravodlivosti

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Miloš HAŤAPKA radca Tel.: +32.2.74.36.827
Fax: +32.2.74.36.889
Email: milos.hatapka@mzv.sk 
justičná spolupráca v civilných veciach, obchodné právo
Stanislava JURÍČEKOVÁ prvá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.852
Fax: +32.2.74.36.889
Email: stanislava.juricekova@mzv.sk
trestné právo hmotné, justičná spolupráca v trestných veciach, eJustice, eLaw,

 

Oddelenie vnútorných záležitostí

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Vladimír ŠIMOŇÁK prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.779
Fax: +32.2.74.36.889
Email: vladimir.simonak@mzv.sk
vedúci oddelenia, výmena informácií a ochrana osobných údajov, verejná správa, strelné zbrane, Brexit, MFF
Ivana BACHTÍKOVÁ   Tel.: +32.2.74.36.779
Fax: +32.2.74.36.829
Email: ivana.bachtikova@mzv.sk
legálna migrácia, integrácia, návraty, externé aspekty migrácie, finančné aspekty migračnej politiky EÚ, Európska migračná sieť
Alexandra ZVALOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.849
Fax: +32.2.74.36.889
Email: alexandra.zvalova@mzv.sk
hranice, Schengen, víza
Nina SEČÍKOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32 2 743 36 776
Fax: +32.2.74.36.889
Email: nina.secikova@mzv.sk
azyl
Richard TÓTH druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.838
Fax: +32.2.74.36.889
Email: richard.toth@mzv.sk
operatívne aspekty vnútornej bezpečnosti, IPCR, vonkajšie vzťahy a finančné aspekty vnútornej bezpečnosti, organizovaný zločin, terorizmus, CBRN, civilná ochrana a krízové riadenie

 

Oblasť kybernetickej a digitálnej agendy

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Marek ČANECKÝ druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.793
Fax: +32.2.74.36.889
Email: marek.canecky@mzv.sk
koordinácia jednotného digitálneho trhu, digitálna agenda, kybernetické záležitosti
 

 

Oddelenie finančnej politiky

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Peter  PALUŠ prvý tajomník Tel.: +32 2 7436 834
Fax: +32 2 7436 889
Email: peter.palus@mzv.sk
vedúci finančného oddelenia, zástupca SR v EFC/EWG
Martin KOHÚTIK tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.749
Fax: +32.2.74.36.889
Email: martin.kohutik@mzv.sk
daňová legislatíva a spolupráca, daň z finančných transakcií (FTT)
Jana DRŽÍKOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +322.7436.786
Fax: +32.2.74.36.889
Email: jana.drzikova@mzv.sk 
Colná únia a spolupráca, Svetová colná organizácia
Hana TÁSLER GOLDSCHMIDTOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.830
Fax: +32 2 7436 889
Email: hana.goldschmidtova@mzv.sk
Európske štrukturálne a investičné fondy - finančné riadenie a audit, OLAF (boj proti podvodom)
Vladimira REPÁŠOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.745
Fax: +32.2.74.36.889
Email: vladimira.repasova@mzv.sk
finančný radca, finančné služby (bankovníctvo, platobné služby, ochrana spotrebiteľa), účtovníctvo a audit, FSC-A
Ján RIDZOŇ druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.839
Fax: +32.2.74.36.888
Email: jan.ridzon@mzv.sk
viacročný finančný rámec EÚ, rozpočet EÚ, rozpočtové pravidlá EÚ
Andrea BACMAŇÁKOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.869
Fax: +32.2.74.36.889
Email: andrea.bacmanakova@mzv.sk
asistentka vedúceho oddelenia,
Kamil ŠAŠKO tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.753
Fax: +32 2 7436 889
Email: kamil.sasko@mzv.sk
kapitálový trh (CMU) a poisťovníctvo, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, FinTech
Miriama KISELYOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32 2 7436 789
Fax: +32 2 7436 889
Email: miriama.kiselyova@mzv.sk

Investičná expertka a právna poradkyňa 

 

Oddelenie poľnohospodárskej politiky

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Helena LETTRICHOVÁ druhá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.824
Fax: +32.2.74.36.889
Email: helena.lettrichova@mzv.sk
spoločná poľnohospodárska politika (SPP), 
spoločná 
organizácia trhov, fytosanitárne otázky,
GMO, živočíšna produkcia, 
osivá a množiteľský materiál
Beáta HETÉNYIOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.742
Fax: +32.2.74.36.889
Email: beata.hetenyiova@mzv.sk
rozvoj vidieka, audit,
asistentka oddelenia 
Ľubomír JANIUK prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.794
Fax: +32.2.74.36.889
Email: lubomir.janiuk@mzv.sk
zdravie zvierat, hygiena potravín, 
pohoda zvierat, Codex Alimentarius, 
lieková politika, výživa zvierat, klonovanie zvierat
Alexandra BENOVICSOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.832
Fax: +32.2.74.36.889
Email: alexandra.benovicsova@mzv.sk
SPP – horizontáklne nariadenie a priame 
platby, nekalé obchodné praktiky, štátna pomoc, propagácia a medzinárodný 
obchod, GIs, ekologické poľnohospodárstvo,
veda a výskum, EP - COMAGRI
Zlatica DAUBNEROVÁ druhá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.858  
Fax: +32.2.74.36.889
Email: zlatica.daubnerova@mzv.sk 
Spoločná politika rybného hospodárstva (SRP), Codex Alimentarius, označovanie a kvalita potravín, lesné hospodárstvo

 

Oblasť obchodnej politiky

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Ján ŠTRBKA radca Tel.: +32.2.74.36.894
Fax: +32.2.74.36.899
Email: jan.strbka@mzv.sk
obchodná politika EÚ, WTO, EFTA, WPTQ, 
TDC, colné suspenzie, OECD, TPC
Dušan DUŠÁK prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.805
Fax: +32.2.74.36.899
Email: dusan.dusak@mzv.sk
obchodná politika EÚ, WTO, PS PROBA, 
TPC-STIS,  štatistika

 

Oblasť energetickej politiky

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Marián HUSÁRIK prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.766
Fax: +32.2.74.36.889
Email: marian.husarik@mzv.sk
energetická únia
Peter DVORÁK druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.887
Fax: +32.2.74.36.889
Email: peter.dvorak@mzv.sk
energetická únia

 

Oblasť vnútorného trhu a priemyslu

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Dana COLEOVÁ radca Tel.: +32.2.74.36.859
Fax: +32.2.74.36.889
Email: dana.coleova@mzv.sk
verejné obstarávanie, cestovný ruch, hospodárska súťaž (antitrust)
Peter KOVÁČ tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.798
Fax: +32.2.74.36.889
Email: peter.kovac2@mzv.sk
Vnútorný trh, ochrana spotrebiteľa, služby, technická harmonizácia, duševné vlastníctvo, konkurencieschopnosť a rast, priemysel, MSP, lepšia regulácia, výrobky dvojakého použitia

 

Oblasť životného prostredia a zmeny klímy

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Ivan RODINA prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.846
Fax: +32.2.74.36.889
Email: ivan.rodina@mzv.sk
Životné prostredie -  environmentálna politika EÚ, ochrana ovzdušia,  ochrana vôd, ochrana prírody a biodiverzita
Miloš GRAJCAR druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.833
Fax: +32.2.74.36.889
Email: milos.grajcar@mzv.sk 
Zmena klímy a nízko uhlíková ekonomika -   Schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (ETS), sektory mimo schémy (Non-ETS), CO2 legislatíva k automobilom a úžitkovým vozidlám
Lucia HOJDOVÁ tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.767
Fax: +32.2.74.36.889
Email: lucia.hojdova@mzv.sk
Životné prostredie -  obehové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo,  infringementy, environmentálny súlad a správa ŽP, chemické látky

 

Oblasť dopravy a telekomunikácií

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Robert MOJSEJ prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.891
Fax: +32.2.74.36.899
Email: robert.mojsej@mzv.sk
cestná doprava, železničná doprava, 
technická harmonizácia vozidiel, TEN-T
Anton SMITKA radca Tel.: +32.2.74.36.826
Fax: +32.2.74.36.899
Email: anton.smitka@mzv.sk
telekomunikácie, pošty, GALILEO
Eva ZAŤKOVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.764
Fax: +32.2.74.36.899
Email: eva.zatkova@mzv.sk
letecká a námorná doprava, letecká, 
námorná a vnútrozemská vodná doprava

 

Oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Eva HODGES druhá tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.837
Fax: +32.2.74.36.889
Email: eva.hodges@mzv.sk
sociálna politika EÚ, 
rodová rovnosť a nediskriminácia
Zuzana KRCHŇAVÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.768
Fax: +32.2.74.36.889
Email: zuzana.krchnava@mzv.sk
zamestnanosť a trh práce
 
Jozef KŠIŇAN tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.743
Fax: +32.2.74.36.889
Email: jozef.ksinan@mzv.sk
sociálna politika, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Oblasť zdravotníctva

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Mária BROZMANOVÁ tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.847
Fax: +32.2.74.36.889
Email: maria.brozmanova@mzv.sk
zdravotníctvo, farmaceutiká, potraviny, WPPH, WPPMD

 

Oblasť regionálnej politiky

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Richard BROOŠ tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.835
Fax: +32.2.74.36.889
Email: richard.broos@mzv.sk
regionálna politika EÚ, koordinácia štrukturálnych fondov
František NOVOTNÝ atašé Tel.: +32.2.74.36.796
Fax: +32.2.74.36.888
Email: frantisek.novotny@mzv.sk
politika súdržnosti, makroregionálne stratégie, FoP, spol. a prierezové otázky
oblasť školstva, vedy, výskumu
Tomáš KOBELA tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.756
Fax: +32.2.74.36.889
Email: tomas.kobela@mzv.sk
štrukturálne fondy, priamo riadené programy EÚ

 

Oblasť školstva, vedy, výskumu

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Jana LOPUŠNÁ tretia tajomníčka Tel.: +32.2.74.36.808
Fax: +32.2.74.36.889
Email: jana.lopusna@mzv.sk
vzdelávanie, mládež, šport, viacjazyčnosť, odborná príprava, zručnosti a kvalifikácie, EDUC, WP Sport, WP Youth
Jozef PITEL prvý tajomník Tel.: +32.2.74.36.878
Fax: +32.2.74.36.889
Email: jozef.pitel@mzv.sk
veda, výskum, vesmír

 

Oblasť kultúry a duševného vlastníctva

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Jana KŇAŽKOVÁ tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.856
Fax: +32.2.74.36.889
Email: jana.knazkova@mzv.sk
kultúra, audiovízia, duševné vlastníctvo - copyright
 

 

 

Úrad vojenského predstaviteľa pri EÚ

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Jaroslav DIDÍK vojenský poradca Tel.: +32.2.74.36.799
Fax: +32.2.74.36.857
Email:  
jaroslav.didik@mil.sk
SBOP - vojenské otázky
Marián KURILLA vojenský poradca Tel.: +32.2.74.36.821
Fax: +32.2.74.36.857
Email: marian.kurilla@mil.sk
zástupca vojenského predstaviteľa SR v EUMC
Miroslav LUKÁČ vojenský poradca Tel.: +32.2.74.36.875
Fax: +32.2.74.36.857
Email: miroslav.lukac@mil.sk  
SBOP - vojenské otázky

 

Administratívno-hospodársky úsek a protokol

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Roman REHÁK tretí tajomník Tel.: +32.2.74.36.740
Fax: +32.2.74.36.889
Email: roman.rehak@mzv.sk
vedúci protokolu a administratívno-hospodárskeho úseku
RECEPTION   Tel.: +32.2.74.36.811
Email: eu.brussels@mzv.sk
recepia
 
Lucia URBANČOKOVÁ   Tel.: +32.2.74.36.780
Fax: +32.2.74.36.889
Email: lucia.urbancokova@mzv.sk
asistentka HESU/správa majetku SZ
Darina KUBÁNOVÁ   Tel.: +32.2.74.36.812
Fax: +32.2.74.36.889
Email: darina.kubanova@mzv.sk
HESU/vedenie finančno-hospodárskej agendy
Csaba MATLÁK   Tel.: +32.2.74.36.836
Fax: +32.2.74.36.855
Email: csaba.matlak@mzv.sk
správca budov
Blanka HRADSKÁ   Tel.: +32.2.74.36.816
Fax: +32.2.74.36.889
Email: blanka.hradska@mzv.sk
hlavná účtovníčka
Ladislav DÚHA   Tel.: +32.2.74.36.813
Fax: +32.2.74.36.889
Email: ladislav.duha@mzv.sk
vodič, domovník

 

Bezpečnosť a IT

Meno a priezvisko Pozícia Kontakt Agenda
Dušan SVRČEK druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.883
Fax: +32.2.74.36.889
Email: dusan.svrcek@nbu.gov.sk
Styčný dôstojník NBÚ, ochrana utajovaných skutočností, kybernetická bezpečnosť
Rastislav KUBÁN druhý tajomník Tel.: +32.2.74.36.792
Fax: +32.2.74.36.889
Email: rastislav.kuban@mzv.sk 
bezpečnostný tajomník
Pavol NEVIDZAN atašé Tel.: +32.2.74.36.782
Fax: +32.2.74.36.889
Email: pavol.nevidzan@mzv.sk
správa informačných systémov
Milan MIKLÁŠIK atašé Tel.: +32.2.74.36.820
Fax: +32.2.74.36.889
Email: milan.miklasik@mzv.sk
správa informačných systémov

 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.3.2020 Dátum vytvorenia: 12.9.2006