Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Práca v európskych inštitúciach

Vzhľadom na špecifickosť fungovania EÚ na princípoch bežnej administratívy, avšak v medzinárodnom kontexte, je zamestnanie v jej inštitúciách výzvou či už ide o náplň práce, alebo o jej vykonávanie v multikultúrnom prostredí. Veľký rozsah aktivít, ktoré EÚ vyvíja, spolu s jej pomerne obmedzenou kapacitou pracovísk znamená, že jej zamestnanci môžu očakávať vysoký stupeň zodpovednosti relatívne skoro vo svojej kariére. Či už je vašim cieľom získať stále zamestnanie na vysokej profesionálnej úrovni alebo dočasné zamestnanie za účelom získania odborných poznatkov a medzinárodných skúseností, paleta možností uplatnenia sa v európskych inštitúciách je bohatá.

Slovenská republika ako plnoprávny člen EÚ má od 1. mája 2004 právo na obsadzovanie postov v rámci inštitúcií EÚ. Možnosť zamestnať sa poskytujú všetky orgány a inštitúcie EÚ. V súčasnosti EÚ zamestnáva takmer 39 tisíc pracovníkov, z ktorých až 70 % tvoria zamestnanci v štruktúrach Európskej komisie. Po rozšírení EÚ bolo pre nové členské krajiny, vrátane Slovenska, stanovené 7-ročné prechodné obdobie (2004 - 2010) na obsadenie a personálne dobudovanie štruktúr Európskej komisie. Slovenská republika mala počas tohto obdobia možnosť preferenčne obsadiť 279 stálych postov z približne 3 400, ktoré boli celkovo určené pre nové členské krajiny. Na rôznych postoch v rámci európskych inštitúcií v súčasnosti pracuje viac než 600 Slovákov.

Vzhľadom na to, že Európska únia pôsobí či už v rámci Európy alebo v globálnom meradle ako významný medzinárodný hráč, je pochopiteľné, že kladie vysoké nároky na uchádzačov o posty v inštitúciách EÚ. Výberové procedúry na jednotlivé posty sú značne náročné, čo však inštitúcie EÚ vyvažujú pomerne atraktívnymi pracovnými a sociálnymi podmienkami pre svojich zamestnancov. Všeobecné informácie o pravidlách a podmienkach jednotlivých typov zamestnaneckých pomerov v európskych inštitúciách je možné nájsť v dokumente

Staff Regulations of Officials of European Communities  (pdf, 717 kB).
Služobný poriadok Európskych spoločenstiev  (pdf, 866 kB)

Formy zamestnania sa v inštitúciách EÚ môžu byť zaradené do štyroch kategórií:

STÁLE ZAMESTNANIE

DOČASNÉ ZAMESTNANIE

NÁRODNÍ EXPERTI

STÁŽ

Ak potrebujete viac všeobecných informácií o možnostiach pracovného uplatnenia v inštitúciách EÚ, navštívte stránku Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), ktorý je zodpovedný za výber pracovníkov pre inštitúcie a agentúry Európskej únie.

Môžete si vyskúšať niektorý zo vzorových testov EPSO a pozrieť si aktuálny zoznam ponúkaných pracovných príležitostí.

Prípravné kurzy pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách organizuje Academia Istropolitana NOVA. Kurzy sa konajú v nadväznosti na termíny konkurzov vypísaných EPSO. V období medzi kurzami Academia Istropolitana NOVA poskytuje individuálne konzultácie pre záujemcov.

V prípade, že vás zaujala niektorá z možností zamestnania sa v inštitúciách EÚ a potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte priamo Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli.

rh-hr-sk-rpeu@mzv.sk Dátum poslednej aktualizácie: Thu Feb 25 13:52:38 CET 2016 Dátum vytvorenia: Thu Feb 08 13:37:01 CET 2007