Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Práca v európskych inštitúciach

 

Výber zamestnancov inštitúcií EÚ je centralizovaný v Európskom úrade pre výber zamestnancov, European Personnel Selection Office (EPSO). Ako medziinštitucionálny úrad je zodpovedný za realizáciu výberových konaní, ktorých cieľom nie je obsadiť konkrétnu pozíciu, ale vytvoriť tzv. rezervnú skupinu (rezervný zoznam) úspešných kandidátov. Následne si inštitúcie podľa svojich potrieb vyberajú (stálych) zamestnancov z kandidátov, ktorí úspešne absolvovali výberový proces a sú zapísaní na rezervných zoznamoch.

 

EÚ kladie vysoké nároky na uchádzačov o posty vo svojich inštitúciách. Výberové procedúry na jednotlivé posty sú preto značne náročné, čo však inštitúcie EÚ vyvažujú pomerne atraktívnymi pracovnými a sociálnymi podmienkami pre svojich zamestnancov. 

 

Popri množstve kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu či Štrasburgu ponúka EÚ pozície v agentúrach v rôznych častiach Európy a v delegáciách EÚ po celom svete.

 

Všeobecné informácie o pravidlách a podmienkach jednotlivých typov zamestnaneckých pomerov v európskych inštitúciách je možné nájsť na oficiálnej stránke EPSO, právny rámec európskej verejnej služby je obsiahnutý v Služobnom poriadku úradníkov EÚ.

 

Stáli zamestnanci

O trvalé pracovné zmluvy, ktoré umožňujú stať sa stálym zamestnancom európskej verejnej služby, je dlhodobo najväčší záujem. Tomu prirodzene zodpovedá aj náročnosť výberového procesu pod záštitou EPSO a jeho forma sa líši v závislosti od požadovaného profilu.

 

V rámci európskej verejnej služby existujú tri kategórie stálych zamestnancov –  administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári/administratívni pracovníci (AST/SC).

 

Administrátori

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík, uplatňovania právnych predpisov EÚ, analýz alebo poradenstva. Medzi odvetvia, v rámci ktorých administrátori najčastejšie pôsobia, patrí verejná správa, právo, financie, ekonómia, komunikácia a veda. Ako administrátori sú prijímaní aj prekladatelia a tlmočníci.

 

Asistenti

Asistenti v inštitúciách EÚ majú zvyčajne výkonné alebo technické úlohy v oblasti administratívy, financií, komunikácie, výskumu alebo vypracovávania a vykonávania politík.

 

Sekretári/administratívni pracovníci

Sekretári/administratívni pracovníci v inštitúciách EÚ vo všeobecnosti plnia podporné administratívne úlohy a úlohy vedenia kancelárií.

 

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

Zmluvní zamestnanci

Zmluvní zamestnanci (CAST) bývajú zamestnaní na vopred stanovené minimálne obdobie (spravidla       6 – 12 mesiacov). Ich náplňou práce sú najmä manuálne a administratívne, resp. kancelárske alebo sekretárske úlohy, účtovníctvo alebo rovnocenné technické úlohy, príp. aj poradenské, lingvistické a podobné technické práce. Navyše, v prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity aj v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok (stálych) úradníkov s požadovanými zručnosťami. Výberové konania spravidla realizuje EPSO. 

 

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

Dočasní zamestnanci

Vo vysoko špecializovaných oblastiach, ako napr. veda a výskum, sú dostupné tzv. dočasné pracovné miesta. Výberové konania a nábor dočasných zamestnancov väčšinou organizujú priamo jednotlivé inštitúcie alebo agentúry EÚ.

 

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

 

Stážisti

Každý rok sa môže približne 1 200 mladých ľudí, ktorí ukončili aspoň prvý stupeň vysokoškolského štúdia, zúčastniť stáží ponúkaných inštitúciami EÚ.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach (od environmentálnej, cez ľudské zdroje po komunikačné útvary) a ponúkajú skvelú príležitosť oboznámiť sa s fungovaním EÚ. Väčšina stáží trvá 3 – 5 mesiacov a je platených. Výberové konania organizujú priamo jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ.

 

Bližšie informácie na portáli EU Careers

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2019 Dátum vytvorenia: 8.2.2007