Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Jednotný digitálny trh je šanca pre Európu, no bez kybernetickej bezpečnosti a investícií do infraštruktúr to nepôjde

Jednotný digitálny trh je šanca pre Európu, no bez kybernetickej bezpečnosti a investícií do infraštruktúr to nepôjde

25.10.2017 | Belgicko

Luxemburg (24.októbra 2017) – pod taktovkou estónskeho predsedníctva sa v utorok konala v Luxemburgu  Rada ministrov zodpovedných za oblasť telekomunikácií a informačnej spoločnosti (TTE). Stretnutie nadviazalo na septembrový Digitálny samit v Tallinne a októbrové zasadnutie Európskej rady v Bruseli. 


Ministri mali na programe dve veľké politické diskusie k prioritám jednotného digitálneho trhu a kybernetickej bezpečnosti. Počas pracovného obeda sa venovali potenciálu 5G sietí.


Dopoludnia si vymieňali názory na to, ako urýchliť prácu na množstve otvorených návrhoch legislatívy a digitálnych stratégiách, ktorých je vyše štyridsať. Ak chceme byť globálnym hráčom a spoľahlivo fungujúcou digitálnou ekonomikou, musíme odstrániť fragmentáciu spoločného trhu. Musíme tiež urýchlene aktualizovať naše predpisy a dokončiť  všetky rozpracované iniciatívy a to do konca roka 2018, konštatovali ministri v politickej debate. Zároveň vyzvali úradujúce estónske predsedníctvo, aby vyvinulo maximálne úsilie na dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom pri tzv. geo-blockingu, audiovizuálnych službách a pri cezhraničnom doručovaní balíkov.  Ministri sa tiež snažili urýchliť nájdenie dohody pri dôležitom kódexe elektronických komunikácií a BERECu (orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie). 


Množstvo členských krajín tiež označilo za kľúčové, aby sa naplno rozbehli rokovania o návrhu voľného toku neosobných údajov a k mandátu inovovanej agentúry ENISA, ktorá sa má stať celoeurópskym strážcom kybernetickej bezpečnosti.


A práve kybernetickej bezpečnosti sa venovali ministri v ďalšej dôležitej politickej debate. Únia každoročne prichádza o približne 400 miliárd Eur v dôsledku kybernetických útokov, nehovoriac o strate dôvery v celý systém, či o ohrozovaní súkromia a majetku občanov. Tu je potrebná úplná transpozícia smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS) vo všetkých členských štátoch do mája 2018. Tá je totiž kľúčovým právnym predpisom na vytvorenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ. Zvyšovanie bezpečnosti sa určite nezaobíde bez dostatočných investícií z národných, európskych aj súkromných zdrojov.


Ministri sa ďalej zhodli na tom, že EÚ musí byť lídrom v kybernetickej bezpečnosti – potrebujeme holistický prístup a rovnováhu troch aspektov:  slobody, bezpečnosti a ekonomického rastu podnikov.  Na rýchly pokrok bude nutné vypracovať konkrétny akčný plán, ktorý doplní revidovanú Stratégiu kybernetickej bezpečnosti, uviedli ministri. O jeho konkrétnych kontúrach budú hovoriť aj na zasadnutí Rady TTE v decembri.  


Počas pracovného obeda ministri nadviazali na Deklaráciu k 5G sieťam a zhodli sa na potrebe vytvoriť adekvátne legislatívne aj finančné nástroje na ďalšiu generáciu konektivity. 


Rozvoj technológie 5G bude mať zásadný dopad na väčšinu sektorov našej ekonomiky,“ povedala vo svojom vystúpení veľvyslankyňa Petra Vargová, ktorá viedla slovenskú delegáciu. „Potrebujeme však celoplošné rozšírenie sietí 5G, ktoré sa neobmedzí len na niekoľko rozvinutých krajín či regiónov. To je nevyhnutným predpokladom na efektívne využitie potenciálu inovatívnych technológií, ako sú autonómne a prepojené vozidlá, inteligentné prístroje a domácnosti, či neskôr umelá inteligencia“.