Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Stáže na Stálom zastúpení

 

SYSTÉM PRE ZAHRANIČNÉ ŠTUDENTSKÉ STÁŽE

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli spúšťa pilotný ročník stáží pre študentov vysokých škôl so začiatkom už počas prebiehajúceho školského roka 2018-2019
 

Cieľová skupina

Študenti vysokých škôl (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň) na Slovensku aj v zahraničí 

 

Hlavné ciele systému stáží

A. Ponúknúť možnosť stáže študentom s rôznym akademickým zameraním 
B. Aplikovať pozitívnu skúsenosť systému stáží v nadväznosti na predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016 
C. Zohrávať významnejšiu úlohu pri priťahovaní študentov po absolvovaní štúdia späť na Slovensko
D. Formovať tzv. “pool of talents” pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe
E. Prispieť k šíreniu povedomia o skutočných úlohách EÚ/úlohách štátnej správy 
F. Pracovať aktívne s mladými ľuďmi
 

Základné princípy 

 • Transparentnosť
 • Rovnosť šancí
 • Kvalita
 • Efektívnosť
 • Flexibilita

 

Možnosti trvania stáže 

 • 5-mesačné (marec-júl; september-január) 
 • letné 2-mesačné stáže (jún-júl) 
 • Priebežne cez rok ako podpora pre témy bakalárskych, diplomových a doktorandských prác (min. 4 týždne a max. 12 mesiacov)
 

Podmienky prihlásenia na stáž 

Základné podmienky:
1. Potvrdenie o štúdiu minimálne na úrovni 2. ročníka bakalárskeho stupňa
2. Štrukturovaný životopis
3. Certifikát anglického jazyka min. na úrovni B2 alebo potvrdenie o zahraničnej skúsenosti v anglickom jazyku (napr. vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity alebo relevantná stáž v zahraničí)
4. Odporúčania na stáž (1x akademické a 1x profesionálne spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu na odporúčajúceho)
7. Motivačný list (v podobe odpovede na 3 otázky): 
 • Ktorá z politík, ktorej sa Stále zastúpenie venuje, Ťa najviac zaujíma a prečo? (do 150 slov)
 • Aký je prienik stáže na Stálom zastúpení s Tvojimi plánmi do budúcnosti? (do 250 slov)
 • Čo konkrétne by si si chcel odniesť zo stáže na Stálom zastúpení? (do 250 slov)
 
Osobitné (nepovinné, zohľadnené pri hodnotení) stručný popis vybraného príkladu ku každej z nasledujúcich aktivít, ktorý považuješ za najvýznamnejší, zosumarizované v jednom WORD-dokumente
1. Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné)
2. Mimoškolská aktivita 
3. Dobrovoľnícka aktivita
4. Vlastný projekt alebo iniciatíva
 
 

Prihlásenie na stáž

Prebieha zaslaním vyššie uvedených dokumentov elektronicky na adresu staze.permrep@mzv.sk.
V tele emailu uveďte aj preferenciu pre oddelenie na Stálom zastúpení, pre dĺžku stáže podľa jednej z troch možností (5-mesačná stáž, letná 2-mesačná, podpora pre vysokoškolskú prácu) a pre obdobie stáže, napr. „oddelenie finančnej politiky, 5-mesačná stáž, marec-júl 2019“.
 
 
 
 

Kľúčové termíny 

Výberové konanie na stáže počas roka 2019 bolo ukončené.
Termíny stáží na rok 2020, podmienky a dátumy výberového konania zverejníme v septembri 2019.
 
 
 

Financovanie

Neplatená stáž
 
Možnosti:
 • Vlastné zdroje
 • Erasmus+ (o možnostiach získania grantu sa informujte na svojej vysokej škole)
 
 

Výberový proces

 • Do konca decembra 2018: 1. kolo: short-list kandidátov, 2. kolo: osobné/Skype pohovory
 • Do konca januára 2019: informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch výberového procesu
 
 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 26.3.2019 Dátum vytvorenia: 9.10.2018